Trang chủ Công nghệ thông tin
Chủ động, tăng cường năng lực tiếp cận CM công nghiệp 4.0
14/05/2020 10: 33:00
Quy định về quản lý ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
03/03/2020 15: 00:00
Quy định về quản lý ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
03/03/2020 15: 00:00
Quy định về quản lý ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
03/03/2020 15: 00:00
Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức nhà nước
09/10/2019 11: 16:00
Triển khai Quyết định số 1017/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề...
Hướng dẫn tổ chức công tác thi đua và khen thưởng trong lĩnh vực ứng dụng CNTT năm 2019
19/09/2019 15: 27:00
Hướng dẫn tổ chức công tác thi đua và khen thưởng trong lĩnh vực ứng dụng CNTT năm 2019
Tài liệu hướng dẫn xác định và thực thi bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ
19/09/2019 14: 26:00
Tài liệu hướng dẫn xác định và thực thi bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ
Dự thảo quyết định và dự thảo quy định trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
03/10/2018 11: 43:00
Kế hoạch ứng dụng CNTT tỉnh Quảng Ninh năm 2018
23/03/2018 11: 06:00
Kế hoạch ứng dụng CNTT tỉnh Quảng Ninh năm 2018
Tài liệu quản trị cổng thông tin điện tử nâng cấp
17/01/2018 10: 50:00
Tài liệu quản trị cổng thông tin điện tử nâng cấp
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 114
Đã truy cập: 2475006