Trang chủ Công nghệ thông tin
Ưu tiên sử dụng sản phẩm phần mềm mã nguồn mở, sản phẩm CNTT sản xuất trong nước khi thực hiện đầu tư các dự án ứng dụng CNTT
09/05/2012 10: 31:44
Ưu tiên sử dụng sản phẩm phần mềm mã nguồn mở, sản phẩm CNTT sản xuất trong nước khi thực hiện đầu...
Rà soát, thống kê việc thực hiện đầu tư, mua sắm, sử dụng sản phẩm công nghệ thông tin bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
27/04/2012 09: 45:17
Rà soát, thống kê việc thực hiện đầu tư, mua sắm, sử dụng sản phẩm công nghệ thông tin bằng nguồn...
Xét tặng Giải thưởng Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước năm 2011
19/04/2012 09: 09:39
Hướng dẫn lập hồ sơ Xét tặng Giải thưởng Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước...
PHIẾU KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG VÀ ỨNG DỤNG CNTT TẠI UBND THÀNH PHỐ/THỊ XÃ/HUYỆN
08/12/2011 07: 36:57
PHIẾU KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG VÀ ỨNG DỤNG CNTT TẠI SỞ, BAN, NGÀNH
08/12/2011 07: 34:58
Khảo sát hiện trạng hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin
16/06/2011 10: 20:30
Hồ sơ tham dự giải thưởng VICTA 2010
07/03/2011 08: 12:57
PHIẾU TÌM HIỂU NHU CẦU SỬ DỤNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ (GIDC)
28/01/2011 10: 04:19
Mẫu phiếu khảo sát hệ thống một cửa điện tử tại UBND cấp huyện
21/07/2010 15: 04:20
Tải về
Mẫu Báo cáo về hiện trạng sử dụng phần mềm bản quyền
01/07/2010 09: 17:17
Download
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 13
Đã truy cập: 681039