Trang chủ Công nghệ thông tin
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định lựa chọn phần mềm quản lý văn bản và điều hành triển khai mở rộng cho các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh
31/07/2012 15: 03:16
Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT năm 2012
29/06/2012 07: 46:58
V/v cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT năm 2012
Đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức CNTT năm 2012
28/05/2012 14: 59:32
Cung cấp số liệu phục vụ nghiên cứu xây dựng chính sách phát triển TT&TT vùng biên giới và đồng bào dân tộc thiểu số
23/05/2012 08: 43:24
Ưu tiên sử dụng sản phẩm phần mềm mã nguồn mở, sản phẩm CNTT sản xuất trong nước khi thực hiện đầu tư các dự án ứng dụng CNTT
09/05/2012 10: 31:44
Ưu tiên sử dụng sản phẩm phần mềm mã nguồn mở, sản phẩm CNTT sản xuất trong nước khi thực hiện đầu...
Rà soát, thống kê việc thực hiện đầu tư, mua sắm, sử dụng sản phẩm công nghệ thông tin bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
27/04/2012 09: 45:17
Rà soát, thống kê việc thực hiện đầu tư, mua sắm, sử dụng sản phẩm công nghệ thông tin bằng nguồn...
Xét tặng Giải thưởng Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước năm 2011
19/04/2012 09: 09:39
Hướng dẫn lập hồ sơ Xét tặng Giải thưởng Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước...
PHIẾU KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG VÀ ỨNG DỤNG CNTT TẠI UBND THÀNH PHỐ/THỊ XÃ/HUYỆN
08/12/2011 07: 36:57
PHIẾU KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG VÀ ỨNG DỤNG CNTT TẠI SỞ, BAN, NGÀNH
08/12/2011 07: 34:58
Khảo sát hiện trạng hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin
16/06/2011 10: 20:30
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 758
Đã truy cập: 1883054