Trang chủ Công nghệ thông tin
Ban hành danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong, tổ chức nhà nước các cơ quan
28/01/2010 10: 38:34
41/2009/TT-BTTTT
Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
28/01/2010 10: 34:12
43/2009/TT-BTTTT
Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin hải quan, thông tin về người nộp thuế trong lĩnh vực hải quan, thuế, giao thông vận tải, thông tin và truyền thông
28/01/2010 09: 45:26
235/2009/TTLT/BTC-BGTVT-BTTTT
Quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
28/01/2010 09: 43:33
37/2009/TT-BTTTT
Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
28/01/2010 09: 27:32
102/2009/NÐ-CP
Hướng dẫn bầu chọn Vịnh Hạ Long đợt 3
16/09/2009 10: 28:17
Hướng dẫn
Thông tư, Quyết định, Nghị định để triển khai quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa chuyên ngành
06/08/2009 11: 07:27
- Quyet dinh 80QD-QLCL.doc - Quyet dinh 81QD-QLCL.doc - Thong tu 06.pdf - Thong tu 07.pdf
Danh mục sản phẩm, hàng hóa cần giấy phép nhâp khẩu
06/08/2009 10: 57:08
- Nghi dinh 12.doc - Thông tư so 02.doc - Phu luc va bieu mau dinh kem TT02.zip
Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy
06/08/2009 10: 40:15
Thông tư 07/2009/TT-BTTTT.pdf
Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy
06/08/2009 10: 37:51
Thông tư 08.pdf
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 575
Đã truy cập: 560308