Trang chủ Công nghệ thông tin
Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
28/01/2010 09: 27:32
102/2009/NÐ-CP
Hướng dẫn bầu chọn Vịnh Hạ Long đợt 3
16/09/2009 10: 28:17
Hướng dẫn
Thông tư, Quyết định, Nghị định để triển khai quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa chuyên ngành
06/08/2009 11: 07:27
- Quyet dinh 80QD-QLCL.doc - Quyet dinh 81QD-QLCL.doc - Thong tu 06.pdf - Thong tu 07.pdf
Danh mục sản phẩm, hàng hóa cần giấy phép nhâp khẩu
06/08/2009 10: 57:08
- Nghi dinh 12.doc - Thông tư so 02.doc - Phu luc va bieu mau dinh kem TT02.zip
Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy
06/08/2009 10: 40:15
Thông tư 07/2009/TT-BTTTT.pdf
Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy
06/08/2009 10: 37:51
Thông tư 08.pdf
Danh mục sảnh phẩm, hàng hóa cấm nhập khẩu
06/08/2009 10: 00:53
.
Tập huấn: Phổ biến các quy định của nhà nước về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi trực tuyến
27/07/2009 14: 33:05
Tài liệu tập huấn
Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn xác định giá trị phần mềm
17/03/2009 11: 01:59
.
Danh mục sản phẩm phần mềm nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước
17/03/2009 10: 55:01
.
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 633
Đã truy cập: 2380210