Trang chủ HDNVKhác
Hướng dẫn khai báo y tế điện tử bằng ứng dụng PC-Covid
30/11/2021 17: 00:00
Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống mạng Truyền số liệu chuyên dùng
09/08/2021 09: 29:00
Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống mạng Truyền số...
Bổ sung bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật để đánh giá và lựa chọn giải pháp nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử
23/07/2021 15: 24:00
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng "An toàn COVID-19"
01/12/2020 18: 33:00
Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức nhà nước
09/10/2019 11: 16:00
Triển khai Quyết định số 1017/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề...
Các biểu mẫu tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu
19/10/2018 09: 54:00
Các biểu mẫu tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu
Biên bản kiểm tra, bàn giao thiết bị
24/04/2014 14: 41:07
Hướng dẫn nhận diện lỗi bảo mật hệ thống máy tính
11/02/2014 10: 43:22
Hướng dẫn nhận diện phát hiện lỗi bảo mật hệ thống máy tính và thực hiện các biện pháp kĩ thuật phù...
Tài liệu hướng dẫn sử dụng các phần mềm nguồn mở
10/09/2010 14: 53:29
Tài liệu hướng dẫn sử dụng các phần mềm nguồn mở
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 245
Đã truy cập: 2363905