Trang chủ Trung tâm CNTT-TT
Dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
20/09/2021 08: 07:00
Tài liệu quản trị cổng thông tin điện tử nâng cấp
17/01/2018 10: 50:00
Tài liệu quản trị cổng thông tin điện tử nâng cấp
Kế hoạch đào tạo mã nguồn mở
26/08/2010 08: 26:27
Kế hoạch đào tạo  mã nguồn mở
Tiện ích Excel
13/05/2010 13: 53:54
Tiện ích Excel
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm QLCV
13/04/2010 08: 55:48
Download
Hướng dẫn chuyển đổi giao diện hộp thư công vụ
30/12/2009 15: 34:56
Hướng dẫn chuyển đổi giao diện hộp thư công vụ @quangninh.gov.vn sang tiếng Việt, chặn thư rác
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm Mã nguồn mở
19/05/2009 10: 18:10
.
Hướng dẫn cập nhật, biên tập tin đưa lên kênh Thông tin thành phần - Cổng thông tin điện tử của tỉnh
08/04/2009 14: 19:48
Toàn bộ nội dung được đăng tải tại đây
Hướng dẫn sử dụng Hộp thư công vụ mail.quangninh.gov.vn
08/04/2009 14: 05:42
Toàn bộ nội dung:
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 47
Đã truy cập: 1377218