Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

15/12/2017

 

Giám đốc: Trần Bích Vân

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại văn phòng: 

Điện thoại di động:  0914.822.666

Email: tranbichvan.sttvtt@quangninh.gov.vn

 PHÒNG HÀNH CHÍNH VÀ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG

 

 

Trưởng phòng: Đoàn Thị Thu Huyền

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533. 558

Điện thoại di động: 0369.601.280

Email: doanthithuhuyen@quangninh.gov.vn

Phụ trách chung và các lĩnh vực về báo cáo, đề án, kế hoạch...chung của cơ quan.

 
 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Vân Huyền

Trình độ chuyên môn: Cử nhân CNTT

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.355

Điện thoại di động:0917.386.396

Email:nguyenthivanhuyen@quangninh.gov.vn

Phụ trách: xây dựng kế hoạch triển khai các dự án.

 

 

   

Phó trưởng phòng: Nguyễn Minh Hiền

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kế toán doanh nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.336

Điện thoại di động: 0974.159.886

Email: nguyenminhhien@quangninh.gov.vn

Phụ trách chung các hoạt động của phòng; công tác tổ chức, hành chính tổng hợp, nội vụ cơ quan, quản lý tài sản công, công tác kế toán, tài chính

Phó trưởng phòng: Phạm Thị Hồng Liên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử Viễn thông

Trình độ LLCT: Trung cấp

 Điện thoại văn phòng: 0203.3533.355

Điện thoại di động: 0376980966

Email:phamthihonglien@quangninh.gov.vn

  Phụ trách Quản lý, quản trị, vận hành, báo cáo hoạt động trang fanpage DDCI của tỉnh, của Sở.

Thực hiện cập nhật thông tin của tỉnh, bộ, ngành liên quan lên Cổng Thông tin điện tử thành phần của Sở; trang fanpage DDCI của Sở, của Tỉnh; quản trị, đăng tin lên trang Zalo Chuyển đổi số, Zalo của Sở.

 

Viên chức: Phạm Thị Trang

Trình độ chuyên môn: Kỹsư CNTT

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.399

Điện thoại di động: 0834.130.448

Email: phamthitrang@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ quản lý chữ ký số, chứng thư số của tỉnh: Hướng dẫn và tổng hợp việc thực hiện dịch vụ chứng thực chứng thư số theo quy định; hỗ trợ các đơn vị cài đặt phần mềm ký số; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức và cá nhân ký số theo quy định hiện hành. Trực vận hành tổng đài đường dây nóng tỉnh Quảng Ninh.

 

Viên chức: Nguyễn Công Đắc

(Điều động lên Văn phòng Sở 03 năm)

Trình độ chuyên môn: Cử nhân CNTT

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.388

Điện thoại di động: 0886662626 

Email: nguyencongdac@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Theo dõi nhiệm vụ chuyển đổi số huyện Cô Tô; Nghiên cứu, phối hợp với các doanh nghiệp, các trường Đại học phát triển các sản phẩm, dịch vụ của Trung tâm, sẵn sàng cho Chương trình chuyển đổi số tại đơn vị và cung cấp cho các cơ quan, đơn vị trong Tỉnh.

Viên chức: Hồ Thu Hương

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533355

Điện thoại di động:  0977366069

Email: hothuhuong@quangninh.gov.vn

Phụ trách:  Kế toán dự án, Quản lý tài sản của đơn vị.

Viên chức:  Trần Thị Kim Oanh

 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị tài chính, kế toán

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.355

Điện thoại di động: 0913.262.522

Email: tranthikimoanh@quangninh.gov.vn

Phụ trách: công tác văn thư.

PHÒNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM TÍCH HỢP DỮ LIỆU
 
 

Trưởng phòng: Phùng Thế Phương

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại văn phòng: 0912 654 456

Điện thoại di động: 0912 654 456

Email: phungthephuong@quangninh.gov.vn

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về công tác quản lý, lãnh đạo, điều hành toàn bộ hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ của phòng. Kiểm soát, phân công nhiệm vụ cho Phó Trưởng phòng, viên chức, người lao động trong phòng; đánh giá viên chức, người lao động của phòng theo thẩm quyền. Chủ trì báo cáo, kế hoạch, chương trình, đề xuất của phòng với lãnh đạo Trung tâm triển khai các nhiệm vụ của phòng. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

 
 
 
 
 

   

Phó trưởng phòng: Nguyễn Tuấn Anh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Cơ tin kỹ thuật

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.911

Điện thoại di động: 0988.893308

Email: nguyentuananh@quangninh.gov.vn

Tổ chức quản trị, vận hành, tham mưu các phương án đảm bảo hoạt động ổn định của các hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh bao gồm: Hệ thống điện, máy phát điện; điều hòa; phòng cháy chữa cháy; camera giám sát; mạng TSLCD, mạng LAN, Internet; cơ sở vật chất. Quản lý tài sản là các thiết bị phần cứng, cơ sở hạ tầng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh. Tham mưu, triển khai các phương án đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh. Kiểm soát, chỉ đạo đảm bảo chất lượng công việc của các cá nhân liên quan đến nội dung công việc được giao bao gồm các đồng chí: Nguyễn Xuân Thành, Trần Mạnh Cường, Nguyễn Viết An, Hồ Văn Hảo, Ngô Xuân Trung, Đoàn Văn Dũng. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm, Trưởng phòng giao.

 
 

Phó trưởng phòng: Phạm Quốc Tiến

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.338

Điện thoại di động:0974.708.780

Email: phamquoctien@quangninh.gov.vn

Tổ chức quản trị, vận hành, tham mưu các phương án đảm bảo hoạt động ổn định của các hệ thống tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh bao gồm: Các phần mềm Chính quyền điện tử, phần mềm dùng chung của tỉnh, phần mềm chuyên ngành của Sở được giao Trung tâm quản trị, vận hành; tên miền; hosting và các dịch vụ khác của Trung tâm. Chủ trì triển khai công tác đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho các đơn vị đối với các phần mềm giao Trung tâm quản trị, vận hành và các yêu cầu đào tạo phát sinh khác liên quan. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, giờ giấc làm việc theo quy định. Kiểm soát, chỉ đạo đảm bảo chất lượng công việc của các cá nhân liên quan đến nội dung công việc được giao bao gồm các đồng chí: Trần Hồng Ngọc, Vũ Thành Đạt, Hoàng Hồng Quân, Dương Văn Hải. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm, Trưởng phòng giao.

 

  

Viên chức: Hoàng Hồng Quân

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533338

Điện thoại di động:0785.856658

Email: hoanghongquan@quangninh.gov.vn

Quản lý, vận hành, tham mưu các phương án đảm bảo hoạt động của Hệ thống thư điện tử tỉnh (bao gồm cả các ứng dụng được cài đặt trên toàn bộ các máy chủ liên quan; phương án đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của hệ thống). Phối hợp vận hành, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị sử dụng hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm, Lãnh đạo phòng giao.


 

Viên chức: Đoàn Văn Dũng

Trình độ chuyên môn: Kĩ sư Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533911

Điện thoại di động:  0988357980

Email: doanvandung@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Quản lý, vận hành, tham mưu phương án đảm bảo hoạt động của hệ thống máy chủ Chính quyền điện tử, Thành phố thông minh (bao gồm cả máy chủ vật lý và máy chủ ảo, hệ thống ảo hóa và quản trị liên quan, các bản quyền liên quan). Quản lý vận hành, tham mưu phương án đảm bảo hoạt động của Hệ thống Tổng đài đường dây nóng, hệ thống Gis viễn thông. Hỗ trợ kiểm tra xử lý mạng nội bộ (LAN) tại Trụ Sở Trung tâm và Khối văn phòng. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm, Lãnh đạo phòng giao

 

Viên chức: Nguyễn Xuân Thành

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hệ thống thông tin kinh tế

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533911

Điện thoại di động:  0918.596.669

Email: nguyenxuanthanh@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Quản lý, vận hành hệ thống mạng (các thiết bị mạng, bảo mật) tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; tham mưu các phương án đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống (bao gồm cả quản lý bản quyền các thiết bị mạng, bảo mật, phần mềm giải pháp quản trị mạng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh). Quản lý, vận hành, tham mưu phương án đảm bảo hoạt động của hệ thống Inmasat. Phối hợp quản lý, vận hành hệ thống mạng WAN của tỉnh. Hỗ trợ kiểm tra xử lý mạng nội bộ (LAN) tại Trụ Sở Trung tâm và Khối văn phòng. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm, Lãnh đạo phòng giao

 

 

Viên chức: Hồ Văn Hảo

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ Thống Điện

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533911

Điện thoại di động:  0975598663

Email: hovanhao@quangninh.gov.vn

 Phụ trách công tác: Quản lý, vận hành, tham mưu các phương án đảm bảo hoạt động của các hệ thống: điện, lưu điện, điều hòa, phòng cháy chữa cháy; giám sát vào ra, hệ thống giám sát tập trung SiteScan Web. Quản lý các thiết bị được lắp trên các tủ Rack của Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh đảm bảo thiết bị được lắp đúng theo Quyết định phê duyệt: hình dáng, kích thước, tiêu chuẩn kỹ thuật, vị trí, ngày, tháng lắp đặt, thuộc dự án nào, công suất sử dụng điện. Quản lý thiết bị vào ra, các hồ sơ, tài liệu liên quan đến thiết bị; cơ sở hạ tầng; công tác vệ sinh, vệ sinh công nghiệp tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh. Quản lý xuất, nhập kho đối các máy tính phục vụ đào tạo của Trung tâm. Phối hợp vận hành hoạt động của hệ thống camera giám sát, máy phát điện, kho nhiên liệu, trạm biến áp. Quản lý, vận hành sàn nâng kỹ thuật, tài sản phòng NOC(bàn làm việc, màn hình giám sát...). Quản lý sổ vào/ra, sổ giao ca, tài liệu cho các dự án, quản lý người vào ra. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm, Lãnh đạo phòng giao

 

 

Viên chức: Dương Văn Hải

Trình độ chuyên môn: Kĩ sư CNTT

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533338

Điện thoại di động: 0936 656 468

Email:duongvanhai@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Quản lý tên miền, hosting, máy chủ hosting và các phần mềm nội bộ của Trung tâm. Quản lý, vận hành, tham mưu phương án đảm bảo hoạt động của hệ thống lưu trữ, sao lưu, khôi phục dữ liệu tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh (bao gồm quản lý về bản quyền sử dụng hệ thống lưu trữ, sao lưu, khôi phục dữ liệu). Phối hợp hỗ trợ bộ phận quản trị Cổng Thông tin điện tử, Thư điện tử hướng dẫn người dùng. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm, Lãnh đạo phòng giao

 

Viên chức: Trần Hồng Ngọc

Trình độ chuyên môn: Kĩ sư CNTT

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533338

Điện thoại di động: 0377604685

Email:tranhongngoc@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Quản lý, vận hành, tham mưu phương án đảm bảo hoạt động của Hệ thống phần mềm Chính quyền điện tử (bao gồm cả các ứng dụng được cài đặt trên toàn bộ các máy chủ liên quan; phương án đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của hệ thống). Phối hợp vận hành, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị sử dụng Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Phối hợp hướng dẫn các đơn vị sử dụng chữ ký số trên hệ thống Chính quyền điện tử. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm, Lãnh đạo phòng giao

 

 

Viên chức:Trần Mạnh Cường

Trình độ chuyên môn: Cử nhân CNTT

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533338

Điện thoại di động: 0986210641

Email: tranmanhcuong@quangninh.gov.vn

Phụ trách:  Quản lý, vận hành hệ thống mạng WAN toàn tỉnh; tham mưu các phương án đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống. Phối hợp quản lý, vận hành hệ thống mạng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh. Lập lịch trực và lập biểu chấm công làm thêm giờ cho viên chức, người lao động của Phòng. Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị cài đặt, cấu hình sử dụng chữ ký số. Hỗ trợ kiểm tra xử lý mạng nội bộ (LAN) tại Trụ Sở Trung tâm và Khối văn phòng. Phụ trách văn phòng phẩm (giấy in, nước uống, chè…). Quản trị máy chủ liên thông (máy chủ Server Security). Tổng hợp báo cáo của Phòng. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm, Lãnh đạo phòng giao

 

 

Viên chức: Nguyễn Gia Khánh

(Biệt phái 03 năm sang phòng Bưu chính Viễn thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông)

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kỹ thuật điện tử Viễn thông

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533911

Điện thoại di động: 0916568887

Email: nguyengiakhanh@quangninh.gov.vn

Phụ trách:  Quản lý vận hành hệ thống máy chủ. Thường trực tại Trung tâm THDL tỉnh 

Viên chức: Ngô Xuân Trung

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

Trình độ LLCT:

Điện thoại văn phòng: 0203.3533338

Điện thoại di động: 0941206386

Email: ngoxuantrung@quangninh.gov.vn

Phụ trách:  Quản lý, vận hành, tham mưu phương án đảm bảo hoạt động của hệ thống camera giám sát, máy phát điện, kho nhiên liệu, trạm biến áp. Phối hợp vận hành các hệ thống: điện, lưu điện, điều hòa, phòng cháy chữa cháy; giám sát vào ra, thiết bị cảm biến kết nối với hệ thống giám sát tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm, Lãnh đạo phòng giao.

 

Viên chức: Vũ Thành Đạt

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533338

Điện thoại di động:  0799047675

Email: vuthanhdat@quangninh.gov.vn

Phụ trách:  Quản lý, vận hành, tham mưu các phương án đảm bảo hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh (bao gồm cả các ứng dụng được cài đặt trên toàn bộ các máy chủ liên quan; phương án đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của hệ thống). Phối hợp vận hành, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị sử dụng: hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh, hệ thống thư điện tử tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm, Lãnh đạo phòng giao.

 Viên chức: Nguyễn Viết An

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533338

Điện thoại di động: 0853584555

Email: nguyenvietan@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Tham mưu xây dựng Chính sách an toàn, bảo mật thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh. Quản trị, vận hành, tham mưu các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh. Quản lý hệ thống cảnh bảo sớm tấn công gây mất an toàn mạng SIEM. Hỗ trợ kiểm tra xử lý mạng nội bộ (LAN) tại Trụ Sở Trung tâm và Khối văn phòng. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm, Lãnh đạo phòng giao.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Hợp tác, liên doanh, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân để tiến hành hoạt động trong lĩnh vực CNTT- Truyền thông (CNTT-TT).

- Ứng cứu, sửa chữa cơ sở hạ tầng CNTT-TT trong tỉnh.

- Quản trị, duy trì và phát triển cổng thông tin điện tử, hòm thư công vụ của tỉnh.

- Tư vấn các chương trình dự án về CNTT-TT trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia tư vấn trực tiếp giúp đỡ các đơn vị lựa chọn hoặc xây dựng các phần mềm chuyên ngành nhằm đẩy mạnh sự phát triển công nghiệp phần mềm.

- Thiết kế, gia công sản xuất,chuyển giao công nghệ về phần mềm, trang tin điện tử (Website), cổng thông tin điện tử (Portal) để đáp ứng nhu cầu công việc của cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức trong tỉnh.

- Tư vấn, thiết kế, thi công các công trình viễn thông cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.

- Tư vấn phát triển mạng nội bộ(LAN), mạng diện rộng (WAN), các ứng dụng CNTTvào công tác chuyên môn nghiệp vụ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

- Tư vấn giúp các đơn vị lựa chọn cơ sở hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng, điện tử, viễn thông, tần số vô tuyến điện, hạ tầng mạng. Là đơn vị triển khai hoạt động hợp tác, liên doanh trong lĩnh vực CNTT-TT từ các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân theo sự giới thiệu của Sở TT-TT.

- Tổ chức thực hiện các dịch vụ về công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, truyền dẫn phát sóng cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp tổ chức triển khai các chương trình, đề án xã hội hóa về tin học, viễn thông, Internet trên địa bàn tỉnh.

- Tư vấn, giúp đỡ các đơn vị lựa chọn hoặc xây dựng các giải pháp bảo mật đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin.

- Thực hiện các dịch vụ tư vấn,cung cấp thiết bị, triển khai, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì mạng máy tính, thiết bị công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, truyền dẫn phát sóng phục vụ cho nhu cầu của xã hội.

- Tổ chức đào tạo :

Mở các khóa đào tạo kiến thức cơ bản, nâng cao về CNTT cho cán bộ công chức và nhân dân. Được tổ chức thi và cấp chứng chỉ tin học theo đúng những quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Liên kết đào tạo về CNTT, điện tử,viễn thông với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Sở TTTT giao./.

 Liên hệ công tác:

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

ĐC: Tầng 1, Khu liên cơ số 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điệnthoại:      0203.3533.388

Mã sốthuế:     5700988296

Email:             qnict@quangninh.gov.vn

Website:         http://qnict.vn/Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 294
Đã truy cập: 2369989