Ban Giám đốc

24/08/2017

 

 

  Giám đốc:  Lê Ngọc Hân
   

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Báo chí, Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: Cao cấp    

Điện thoại văn phòng: 0203.3.618 868 

Điện thoại di động: 0913 394 689

Email: lengochan@quangninh.gov.vn

Phụ trách các lĩnh vực:

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Bưu chính, Viễn thông, Internet, Tần số vô tuyến điện, Thông tin - Báo chí - Xuất bản.

Trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ của Sở: Công tác tổ chức cán bộ; Bảo vệ chính trị nội bộ; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thi đua, khen thưởng; Thanh tra, kiểm tra; kế hoạch, tài chính; đào tạo, bồi dưỡng; Cải cách hành chính, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn chất lượng thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; pháp chế; công tác dân vận chính quyền; Là Chủ tài khoản của Sở Thông tin và Truyền thông; các nhiệm vụ về Kinh tế số, Xã hội số.

1.2. Chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành Thông tin - Truyền thông tại các địa phương: Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái, Đầm Hà, Ba Chẽ.

1.3. Trực tiếp giữ mối quan hệ với một số đơn vị thuộc Bộ: Văn phòng Bộ; Các Vụ, Cục: Kế hoạch - Tài chính; Hợp tác quốc tế; Pháp chế; Tổ chức cán bộ; Thanh tra Bộ; Cục Báo chí, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử; Cục Xuất bản-in và phát hành; Cục Thông tin đối ngoại, Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Viễn thông, Cục Thông tin cơ sở, Bưu điện Trung ương, Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Trung tâm chứng thực điện tử Quốc gia, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Hội Vô tuyến điện tử Việt Nam; Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam; Ban Quản lý chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện – VTC; Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông; Hội Truyền thông số Việt Nam…

1.4. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản; Phòng Bưu chính – Viễn thông; Thanh tra Sở; Văn phòng Sở.

1.5. Sinh hoạt tại Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản.

 

 

 Phó Giám đốc:  Nguyễn Trung Tiến
   

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học QL các hệ thống thông tin, Cử nhân Tiếng Anh

Trình độ LLCT: Cao cấp    

Điện thoại văn phòng: 0203.3638.968

Điện thoại di động: 0913.388.266

Email: nguyentrungtien@quangninh.gov.vn

 Phụ trách các lĩnh vực:

Giúp Giám đốc Sở theo dõi, quản lý nhà nước về lĩnh vực Ứng dụng Công nghệ thông tin, Chuyển đổi số; Lĩnh vực An toàn thông tin mạng; Công nghiệp ICT.

- Trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ của Sở: Ứng dụng Công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Sở Thông tin và Truyền thông; Công tác Quốc phòng - an ninh; Công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; Hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế; Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

- Được uỷ quyền chủ tài khoản khi Giám đốc đi vắng.

1.2. Trực tiếp chỉ đạo, phê duyệt các văn bản, quy trình thủ tục đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, ký kết các biên bản thương thảo hợp đồng, hợp đồng kinh tế thuộc các dự án, nhiệm vụ lĩnh vực Bưu chính – Viễn thông, Công nghệ thông tin, Chuyển đổi số do Sở làm Chủ đầu tư.

1.3. Theo dõi và chỉ đạo lĩnh vực thông tin truyền thông tại các địa phương: Quảng Yên, Vân Đồn, Hải Hà, Cô Tô, Đông Triều, Bình Liêu, Tiên Yên.

1.4. Trực tiếp giữ mối quan hệ với các đơn vị thuộc Bộ gồm: Các Vụ: Khoa học và Công nghệ; Các Cục: Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông, Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Cục An toàn thông tin, Viện Công nghệ phần mềm và nội dung số Việt Nam.

1.5. Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Công nghệ thông tin; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

1.6. Sinh hoạt tại Phòng Công nghệ thông tin.

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 551
Đã truy cập: 2540039