Bộ Thông tin và Truyền thông công bố kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2012

04/05/2013 10:00
Ngày 24/4/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2012. Theo đó, trong năm 2012, về tổng thể, tỉ lệ các cơ quan đạt mức Tốt, Khá tăng; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và phục vụ người dân và doanh nghiệp của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tiến bộ so với năm 2011... 

Biểu đồ tỉ lệ các Bộ, cơ quan ngang Bộ được đánh giá tốt, khá, trung bình theo tiêu chí thành phần về Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin năm 2012

Về tổng thể, tỉ lệ các cơ quan đạt mức Tốt, Khá có tăng nhưng vẫn còn thấp, tỉ lệ cơ quan đạt mức Khá chỉ đạt khoảng 20% và mức Tốt là dưới 2%. Bên cạnh đó, vẫn còn sự chênh lệch lớn giữa các đơn vị đứng đầu và các đơn vị phía dưới.
 
Đánh giá theo các tiêu chí thành phần, tỉ lệ cơ quan đạt mức Khá tăng nhiều ở nhóm tiêu chí về Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý chỉ đạo điều hành.
 
Về cung cấp thông tin trên Website/Portal: Trong năm 2012 mỗi Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cung cấp hàng nghìn tin bài lên Website/Portal và các tin bài cũng được cập nhật hàng ngày, nhiều cơ quan tin bài được cập nhật nhiều lần trong ngày. Bên cạnh đó, các mục tin theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 cũng đã được các cơ quan chú ý bổ sung hoàn thiện. Tỉ lệ Website/Portal của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt mức Khá và Tốt tăng nhiều so với năm 2011: số lượng Website/Portal đạt mức Khá tăng 10,3% và mức Tốt tăng 8,2%. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, số lượng Website/Portal đạt mức Khá tăng 2,8% nhưng số lượng đạt mức Tốt lại giảm 5,2%. Đặc biệt trong năm 2012, Bộ Quốc phòng đã chính thức đưa Cổng thông tin điện tử của Bộ này vào hoạt động, với sự kiện này, mục tiêu 100% các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có Trang/Cổng thông tin điện tử đã hoàn thành. Website Bộ Thông tin và Truyền thông đạt xếp hạng tốt, đứng đầu trong tiêu chí thành phần về website/portal (cung cấp thông tin chức năng hỗ trợ người sử dụng và công tác quản lý) của các bộ, cơ quan ngang bộ. Đây là năm thứ hai liên tiếp Website Bộ Thông tin và Truyền thông đứng đầu trong tiêu chí này.
 
Về tiêu chí xây dựng cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Bộ Thông thông tin và truyền thông dẫn đầu, được đánh giá mức tốt.
 
Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Tại các địa phương có sự tăng nhiều về số đơn vị cung cấp dịch vụ và số lượng dịch vụ mức độ 3 được cung cấp (năm 2008: có 6 tỉnh, thành phố cung cấp 30 dịch vụ; năm 2009: có 18 tỉnh, thành phố cung cấp 254 dịch vụ mức độ 3; năm 2010: có 38 tỉnh, thành phố cung cấp 748 dịch vụ mức độ 3, có 01 thành phố cung cấp 03 dịch vụ mức độ 4; năm 2011: có 38 tỉnh, thành phố cung cấp 829 dịch vụ mức độ 3, có 02 thành phố cung cấp 08 dịch vụ mức độ 4; năm 2012: có 49 tỉnh, thành phố cung cấp 1609 dịch vụ mức độ 3, có 02 thành phố cung cấp 05 dịch vụ mức độ 4). Cùng với sự tăng trưởng về dịch vụ số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến cũng tăng nhiều. Các cơ quan tiêu biểu có số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến lớn là: Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thanh Hóa.

Theo Mic


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 855
Đã truy cập: 1420548