Xử lý can nhiễu

04/05/2009 10:39
.

 A. Nhiễu có hại và một số nguyên nhân gây nhiễu

1. Nhiễu có hại

Nhiễu có hại là ảnh hưởng có hại của năng lượng điện từ do việc phát xạ, bức xạ hoặc cảm ứng gây nguy hiểm đến hoạt động của hệ thống thông tin vô tuyến điện liên quan đến an toàn hoặc cản trở, làm gián đoạn nhiều lần hoạt động của thiết bị, hệ thống thiết bị thông tin vô tuyến điện đang được phép khai thác theo qui định của Luật này.

2. Một số nguyên nhân gây nhiễu có hại:

- Can nhiễu do chống lấn kênh: xảy ra khi các mạng đài gây can nhiễu sử dụng tần số có độ rộng băng tần chồng lấn với độ rộng băng tần của mạng đài bị can nhiễu.

- Can nhiễu do thiết bị của đơn vị kháng nghị nhiễu không bảo đảm chất lượng

- Can nhiễu do xuyên điều chế: là hiện tượng giao thoa giữa các nguồn năng lượng tạo ra nguồn năng lượng mới gây can nhiễu đối với mạng đài khác

- Can nhiễu tương thích điện từ trường (EMC): Có nhièu loại can nhiễu EMC,  vì dụ như:

+ Thiết bị không sử dụng năng lượng cao tần gây can nhiễu EMC đối với thiết bị viễn thông (máy tính, thiết bị điện gia dụng)

+ Thiết bị sử dụng năng lượng cao tần gây can nhiễu EMC đối với thiết bị viễn thông (lò vi sóng, máy ép ni lông)

- Can nhiễu do các phát xạ ngoài băng: do các phát xạ ngoài băng hoặc phát xạ giả của một đài phát gây ra, phát xạ này nằm ngoài độ rộng băng tần cần thiết, xuất hiện do quá trình điều chế tín hiệu

- Can nhiễu do điện thoại kéo dài

 B. Quy định về xử lý can nhiễu

1. Quyền của người sử dụng khi bị can nhiễu :

Tổ chức, cá nhân (người sử dụng) khi được cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện sẽ được bảo vệ bởi can nhiễu có hại.

Khi phát hiện can nhiễu, người sử dụng cần gửi ngay “Báo cáo nhiễu có hại” theo mẫu quy định và thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông thông để tổ chức việc xác định nguồn gây nhiễu, biện pháp giải quyết nhiễu có hại.

Địa chỉ gửi kháng nghị nhiễu:

- Cục Tần số vô tuyến điện, 115, Trần Duy Hưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.5564926

Fax: 04.5564930

- Các Trung tâm Tần số VTĐ khu vực

2. Trách nhiệm của người sử dụng :

a. Người sử dụng được cấp phép sử dụng tần số, thiết bị phát sóng vô tuyến điện phải thực hiện đúng các nội dung đã quy định trong giấy phép và có trách nhiệm áp dụng các biện pháp sau đây để hạn chế khả năng gây nhiễu có hại cho người sử dụng khác và cho chính mình:

+ Giữ tần số phát trong phạm vi sai lệch tần số cho phép;

+ Giảm mức phát xạ không mong muốn ở trị số thấp nhất;

+ Sử dụng phương thức phát có độ rộng băng tần chiếm dụng nhỏ nhất (trừ một số trường hợp đặc biệt như trải phổ);

+ Hạn chế phát sóng ở những hướng không cần thiết;

+ Sử dụng mức công suất nhỏ nhất đủ để đảm bảo chất lượng thông tin.

b. Ngoài ra, nếu đài vô tuyến điện của người sử dụng thuộc nghiệp vụ phụ (Cục Tần số vô tuyến điện có thông báo cụ thể đối với những trường hợp này) thì không được gây nhiễu có hại cho đài vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ chính và không được khiếu nại nhiễu có hại từ đài vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ chính mà tần số của các đài vô tuyến điện này đã được ấn định hoặc có thể được ấn định muộn hơn.

3. Nguyên tắc xử lý khiếu nại nhiễu có hại :

Bộ Thông tin và Truyền thông  xử lý nhiễu có hại theo nguyên tắc sau:

a) Ưu tiên cho phát xạ trong băng, phát xạ không mong muốn phải được hạn chế ở mức thấp nhất;

b) Ưu tiên cho nghiệp vụ chính, các nghiệp vụ phụ phải thay đổi tần số hoặc các tham số kỹ thuật phát sóng;

c) Trong cùng một nghiệp vụ vô tuyến điện, tần số được cấp phép sử dụng sau phải chuyển đổi, ưu tiên cho tần số được cấp phép sử dụng trước;

d) Nếu sử dụng thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện trong khoa học, công nghiệp, y tế; thiết bị điện, điện tử, khi gây nhiễu có hại cho các đài vô tuyến điện phải thực hiện các biện pháp để loại bỏ nhiễu (trừ trường hợp các thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện hoạt động đúng băng tần qui định) và phải ngừng sử dụng các thiết bị này khi gây nhiễu có hại cho nghiệp vụ vô tuyến dẫn đường, an toàn, cứu nạn;

đ) Trường hợp nhiễu có hại chưa được khắc phục có thể áp dụng các biện pháp: thay đổi tần số, hạn chế công suất phát; thay đổi chiều cao, phân cực, đặc tính phương hướng của anten phát; phân chia lại thời gian làm việc và các biện pháp cần thiết khác đối với đài gây nhiễu;

e) Bên gây nhiễu do không thực hiện đúng nội dung giấy phép chịu trách nhiệm về chi phí cho việc chuyển đổi tần số, thiết bị, xử lý nhiễu có hại.

4. Xử lý nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến điện phục vụ kinh tế - xã hội với các đài vô tuyến điện phục vụ quốc phòng, an ninh :

a. Trừ trường hợp đối với các băng tần được phân bổ cho quốc phòng, an ninh sử dụng lâu dài, khi xảy ra nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến điện phục vụ kinh tế - xã hội với các đài vô tuyến điện phục vụ quốc phòng, an ninh thì các đài vô tuyến điện quốc phòng, an ninh chủ động thay đổi tần số và các tham số kỹ thuật phát sóng để tránh nhiễu.

b. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì và phối hợp  Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan khác thành lập đoàn kiểm tra liên ngành giải quyết nhiễu có hại.

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1143
Đã truy cập: 1376053