Quy trình thủ tục đăng ký tên miền

11/03/2009 10:31
.

I. Quy định chung

1. Các quy định về thông tin liên hệ khi đăng ký, cập nhật dữ liệu tên miền:

a. Các thông tin bắt buộc phải cung cấp khi đăng ký

- Số điện thoại.

- Email liên hệ.

b. Số điện thoại, số fax liên hệ:

Tất cả các số điện thoại liên hệ trong bản khai đăng ký tên miền đều là yêu cầu bắt buộc phải có khi nộp hồ sơ đăng ký tên miền (riêng số fax liên hệ nếu chưa có vẫn có thể chấp nhận). Khi đăng ký, cập nhật hồ sơ cần phải nhập các số điện thoại, số fax của chủ thể đăng ký tên miền theo quy tắc bao gồm đầy đủ mã nước, mã vùng và số điện thoại, số fax :

+ Mã nước - mã vùng - số điện thoại . (Ví dụ: + 84- 4-5564944).

c. Địa chỉ Email liên hệ:

- Tất cả các địa chỉ Email liên hệ trong bản khai đăng ký tên miền đều là yêu cầu bắt buộc phải có khi nộp hồ sơ đăng ký tên miền. Khi cập nhật hồ sơ đăng ký, cần phải nhập đầy đủ các địa chỉ Email liên hệ của chủ thể đăng ký tên miền, trong đó ít nhất phải có 01 Email của chính chủ thể đó .

- Trong trường hợp có nhiều Email liên hệ, có thể nhập nhiều hơn một địa chỉ Email cho mỗi thành phần này, các địa chỉ Email này được ngăn cách nhau bằng một dấu chấm phẩy (;).

2. Tên chủ thể đăng ký:

Trong hồ sơ đăng ký, tên chủ thể phải đảm bảo tuân thủ theo các quy tắc sau:

a. Chủ thể trong nước:

- Chủ thể là cá nhân người Việt Nam: Cần ghi rõ 'Ông' hoặc 'Bà' trước họ tên cá nhân.

- Với chủ thể là các tổ chức, các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam: Phải ghi rõ ràng tên tổ chức, doanh nghiệp theo đúng tên trong giấy phép hoạt động hoặc quyết định thành lập (không viết tắt). Đối với doanh nghiệp, phải ghi đầy đủ loại hình doanh nghiệp (Tổng công ty, Công ty, Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Công ty liên doanh, Văn phòng đại diện Công ty, v.v...) trước tên doanh nghiệp. Không được sử dụng các hình thức viết tắt tiếng Việt như: Cty, CT, Tổng Cty hay tiếng Anh như Co, Co. Ltd hoặc Corp.

- Nếu trong tên chủ thể có chứa một số cụm từ thông dụng như 'Trách nhiệm hữu hạn', 'Ủy ban nhân dân', 'Trung ương' sẽ chuyển thành dạng viết tắt tương ứng: TNHH, UBND, TW.

b. Chủ thể nước ngoài:

-Chủ thể là cá nhân người nước ngoài: Phải ghi rõ thông tin xác định giới tính trước họ tên chủ thể. Cụ thể: 'Mr' trước tên riêng đối với nam và 'Ms' trước tên riêng đối với nữ.

- Với chủ thể là tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài chưa có hoạt động, chưa có văn phòng đại diện tại Việt Nam đăng ký tên miền qua các Nhà đăng ký tên miền: Nhà đăng ký có trách nhiệm cập nhật rõ ràng tên của tổ chức, doanh nghiệp đăng ký. Đối với các doanh nghiệp phải xác định và ghi rõ loại hình doanh nghiệp là 'Co' hay 'Group' sau tên doanh nghiệp trước khi cập nhật vào cơ sở dữ liệu của VNNIC.

3. Quy định về địa chỉ đăng ký tên miền:

a. Với các địa chỉ trong nước:

Bắt buộc phải kết thúc bằng tên các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (không có các cụm từ Việt Nam hoặc VN đứng sau cùng). Trừ Thành phố Hồ Chí Minh do quá dài, được viết tắt là 'TP HCM', các tên tỉnh, thành phố còn lại phải được viết theo đúng tên địa giới hành chính đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định. Tên 63 tỉnh, thành phốphải được viết theo đúng tên địa giới hành chính đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định.

b. Với các địa chỉ nước ngoài:

Phải kết thúc bằng tên viết đầy đủ của các quốc gia đã được quy định tại tiêu chuẩn ISO 3166 (xem phụ lục số 1).

4. Điều khoản thi hành:

a)Phụ trách các đơn vị thuộc Trung tâm Internet Việt Nam có trách nhiệm phổ biến cho cán bộ công nhân viên trong đơn vị mình thực hiện đúng nội dung quy định này.

b)Các nhà đăng ký tên miền theo đầu mối liên hệ ghi trong hợp đồng nhà đăng ký tên miền .VN có trách nhiệm phổ biến đến các cán bộ liên quan trong đơn vị mình đảm bảo thực hiện việc cập nhật cơ sở dữ liệu đăng ký của khách hàng theo đúng nội dung quy định này.

c) Các cơ sở nhận đăng ký có quyền từ chối hồ sơ khi chủ thể đăng ký không tuân thủ các quy định này.

d) Phòng Quản lý Tài nguyên Internet có trách nhiệm:

-Hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị thực hiện đúng theo bản quy định này và báo cáo kết quả thực hiện với Lãnh đạo Trung tâm.

-Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ánh kịp thời với Lãnh đạo Trung tâm để xem xét, bổ sung, sửa đổi.

II. Quy trình đăng ký

 

qt1.jpg

III. Hướng dẫn đăng ký, sử dụng tên miền

1. Đăng ký tên miền:

a. Thủ tục đăng ký tên miền

Các chủ thể đăng ký tên miền là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (gồm tất cả các trường hợp đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam; trường hợp không sinh sống, làm việc tại Việt Nam) muốn đăng ký, sử dụng tên miền Internet quốc gia Việt Nam .VN cần thực hiện các thủ tục và nộp hồ sơ đăng ký thông qua các nhà đăng ký Trung tâm Internet Việt Nam. Riêng các chủ thể là tổ chức, cá nhân người nước ngoài, không sinh sống và làm việc tại Việt Nam bắt buộc phải làm thủ tục qua các Nhà đăng ký nước ngoài của Trung tâm Internet Việt Nam.

b. Quy định chung về đặt tên miền

- Các chủ thể không được sử dụng những nội dung sau đây trong tên miền đăng ký:

· Nội dung đi ngược lại với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

· Nội dung xâm hại đến an ninh quốc gia hoặc xâm hại đến toàn vẹn lãnh thổ.

· Nội dung xâm hại đến truyền thống và lợi ích đất nước.

· Nội dung xúi giục bạo loạn hoặc gây mâu thuẫn giữa các dân tộc, xâm hại đến sự đoàn kết các dân tộc.

· Nội dung vi phạm chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền mê tín dị đoan.

· Nội dung gây tin đồn nhằm xâm hại đến trật tự xã hội hoặc ổn định xã hội.

· Nội dung tuyên truyền, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực.

· Nội dung xúc phạm, phỉ báng người khác hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác.

· Những nội dung khác bị pháp luật cấm.

- Những tên miền liên quan đến tên địa danh lịch sử khi đăng ký phải có kèm theo xác nhận đồng ý của UBND địa phương cấp đó.

- Những tên miền liên quan đến tên danh nhân, lãnh tụ khi đăng ký phải có kèm theo bản giải trình về mục đích sử dụng tên miền để làm sở cứ xem xét.

c. Hồ sơ đăng ký tên miền.

(1) Đối với các tổ chức trong nước và nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, hồ sơ đăng ký bao gồm:

· “Bản khai đăng ký tên miền“ có chữ ký và con dấu của cơ quan, tổ chức xin đăng ký theo mẫu do Nhà đăng ký quy định.

(2) Đối với cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, hồ sơ đăng ký bao gồm:

· “Bản khai đăng ký tên miền“ có chữ ký của cá nhân đăng ký theo mẫu do Nhà đăng ký quy định.

· Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ khẩu thường trú đối với cá nhân người Việt Nam; hộ chiếu cùng thẻ thường trú hoặc chứng nhận tạm trú hoặc thẻ tạm trú do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp đối với cá nhân người nước ngoài.

(3) Đối với tổ chức, cá nhân người nước ngoài không sinh sống và làm việc tại Việt Nam, hồ sơ đăng ký tên miền theo chỉ dẫn của các Nhà đăng ký nước ngoài.

Đối với trường hợp được ủy quyền nộp thay thì hồ sơ ngoài các giấy tờ theo quy định trên cần bắt buộc bổ sung đầy đủ các giấy tờ cần thiết sau:

· Giấy ủy quyền của chính chủ thể đăng ký trong đó phải ghi rõ là ủy quyền cho ai (tên, ngày sinh, số CMND), đi nộp hồ sơ đăng ký cho tên miền nào.

· Bản sao giấy CMND của người nộp hồ sơ.

Lưu ý:

· Đối với các trường hợp ủy quyền nộp thay hoặc gửi hồ sơ đăng ký tên miền cho Tổ chức cũng như cho cá nhân qua đường Bưu điện thì Bản sao giấy tờ tùy thân của chủ thể đăng ký phải bắt buộc là bản có công chứng.

d. Địa chỉ nhận hồ sơ đăng ký tên miền

Tại các Nhà đăng ký tên miền của VNNIC.

2. Sử dụng và quản lý tên miền:

a. Chủ thể đăng ký tên miền có nghĩa vụ quản lý và theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của tên miền đã đăng ký:

- Các thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của tên miền được công bố thường xuyên trên Website của VNNIC tại địa chỉ http://www.vnnic.vn/.

- Trong mọi trường hợp, tên miền không tiếp tục nộp phí duy trì khi đến hạn đều bị tự động tạm ngừng và thu hồi theo quy định.

b. Sử dụng tên miền đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội:

Các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội sau khi đăng ký tên miền .VN chỉ được lưu giữ thông tin trong các máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam, không được phép thiết lập Website hoặc lưu giữ thông tin trên các máy chủ ở nước ngoài.

c. Sử dụng tên miền cấp 2 của các IXP, ISP, OSP, ICP:

Ngoài việc sử dụng các tên miền cấp 2 dưới .VN cho nhu cầu mạng nội bộ của mình, Các IXP, ISP, ICP, OSP muốn cấp tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 của mình cho mục đích kinh doanh hoặc cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet cần phải tuân thủ các quy định sau:

- Phải đăng ký và được VNNIC lựa chọn là nhà đăng ký tên miền Quốc gia .VN.

- Phải đăng ký rõ tên miền cấp 2 nào sẽ dùng để cấp các tên miền cấp 3 cho mục đích kinh doanh hoặc cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet với VNNIC.

- Phải thực hiện nghiêm túc việc thu phí, lệ phí đăng ký, duy trì hàng năm các tên miền cấp 3 này theo quy định của Bộ Tài chính, nộp đầy đủ các khoản khí, lệ phí này về Trung tâm Internet Việt Nam và được hưởng hoa hồng theo quy định cụ thể trong Hợp đồng phát triển tên miền.

d. Thay đổi thông tin về quản lý tên miền

- Trong quá trình sử dụng, khi có nhu cầu thay đổi địa chỉ máy chủ DNS chuyển giao của tên miền, chủ thể phải đăng ký các nội dung thay đổi đó vào 'Bản khai thay đổi tên miền' gửi về Nhà đăng ký mà chủ thể tên miền đang nộp phí duy trì tại đó và nộp đầy đủ phí thay đổi tên miền trước khi tên miền được khai báo kích hoạt thay đổi.

- Khi có sự thay đổi các thông tin liên hệ liên quan đến sự hoạt động và quản lý tên miền như địa chỉ cơ quan, địa chỉ thanh toán, địa chỉ email, số điện thoại, số Fax, người quản lý tên miền, người chịu trách nhiệm thanh toán, email thanh toán, v.v... chủ thể đăng ký tên miền phải điền các thông tin đó vào 'Bản khai thay đổi tên miền' theo mẫu quy định và gửi về nhà đăng ký mà chủ thể đang nộp phí duy trì tên miền ngay sau khi có sự thay đổi.

- Khi nhận được các thông tin thay đổi, nhà đăng ký có trách nhiệm cập nhật các thông tin thay đổi đó vào cơ sở dữ liệu khách hàng của minh và cập nhật các thông tin thay đổi đó về VNNIC.

- Chủ thể đăng ký tên miền có quyền lựa chọn việc đăng ký, duy trì tên miền qua các nhà đăng ký tên miền. Trong trường hợp cần thiết, chủ thể đăng ký tên miền có thể lựa chọn chuyển đổi sang nhà đăng ký tên miền mới

- Khi chủ thể đăng ký tên miền có yêu cầu chuyển đổi, ngoại trừ việc chủ thể đăng ký tên miền vi phạm các điều kiện thoả thuận đã thống nhất cam kết với nhà đăng ký cũ tại thời điểm đăng ký tên miền dẫn đến hai bên phải giải quyết dứt điểm trước khi đồng ý chuyển đổi; Nhà đăng ký tên miền cũ không được gây khó khăn cho chủ thể đăng ký tên miền và không được thu bất kỳ một khoản lệ phí nào trái với quy định của nhà nước cho việc chuyển đổi này.

- Để thực hiện việc chuyển đổi nhà đăng ký tên miền, chủ thể đăng ký cần phải hoàn tất thủ tục các thủ tục sau:

· Phải đã lựa chọn được một nhà đăng ký mới để thực hiện việc duy trì tên miền trong thời gian tiếp theo.

· Nộp về nhà đăng ký mới 'Bản khai thay đổi tên miền' kèm theo 'Bản khai chuyển đổi nhà đăng ký tên miền' có xác nhận đồng thuận chuyển đổi của nhà đăng ký cũ hoặc văn bản đồng thuận cho chuyển đổi của nhà đăng ký cũ.

· Sau khi chủ thể tên miền đã hoàn tất các thủ tục cần thiết, nhà đăng ký mới phải nộp về Trung tâm Internet Việt Nam hồ sơ thay đổi của chủ thể đăng ký tên miền. Trung tâm Internet Việt Nam sẽ cập nhật các thông tin sửa đổi bổ sung theo nhà đăng ký mới cho tên miền. Phí duy trì tên miền đã nộp sẽ được kế thừa.

- Tên miền sẽ không được chuyển đổi nhà đăng ký trong các trường hợp sau:

· Tên miền đang có tranh chấp, vi phạm và đang trong quá trình giải quyết tranh chấp hoặc xử lý vi phạm

· Tên miền đang bị tạm ngừng hoạt động

Về đầu trang

IV. Biểu mức phí, lệ phí

B IỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ CẤP VÀ QUẢN LÝ TÊN MIỀN, ĐỊA CHỈ INTERNET Ở VIỆT NAM

Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2006/QĐ-BTC ngày 05/ 5/2006 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2005/QĐ-BTC ngày 13/ 5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

IV.1 PHÍ, LỆ PHÍ CẤP PHÉP VÀ QUẢN LÝ TÊN MIỀN:

Stt

Tên phí, lệ phí

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

1

Lệ phí cấp tên miền:

 

 

a)

Tên miền cấp 2

Lần

450.000

b)

Tên miền cấp 3

Lần

450.000

c)

Một tên miền tiếng Việt đăng ký kèm theo một tên miền cấp 2 hoặc một tên miền cấp 3

Lần

0

d)

Tên miền tiếng Việt đăng ký thêm

Lần

0

2

Lệ phí thay đổi tham số kỹ thuật tên miền

Lần

180.000

3

Phí duy trì tên miền:

 

 

a)

Tên miền cấp 2 theo tên hoặc tên mạng của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet (mỗi doanh nghiệp chỉ thu một tên) và tên miền cấp 2 của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, ICP sử dụng để bán thông tin, dịch vụ và ứng dụng trên Internet theo hình thức thành viên, tài khoản

Năm

24.000.000

b)

Tên miền cấp 2 khác

Năm

600.000

c)

Tên miền cấp 3

Năm

480.000

d)

Một tên miền tiếng Việt đăng ký kèm theo một tên miền cấp 2 hoặc một tên miền cấp 3

Năm

0

đ)

Tên miền tiếng Việt đăng ký thêm

Năm

160.000

(Ban hành kèm theo quyết định số 28/2005/QĐ-BTC ngày 13 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

Download

IV.2 . PHÍ CẤP VÀ QUẢN LÝ ĐỊA CHỈ INTERNET:

Mức sử dụng

Vùng địa chỉ IPv4

(Lớp C)

Từ - đến

Vùng địa chỉ IPv6

(Khối 48)

Từ - đến

Mức thu (đồng)

Theo mức sử dụng

Tăng thêm khi thay đổi mức sử dụng

Duy trì hàng năm

1

1 - 4/22

1 - 8.192/35

1.000.000

0

8.000.000

2

5 - 8/21

8.193 - 16.384/34

2.000.000

1.000.000

16.000.000

3

9 - 16/20

16.385/ - 32.768/33

3.000.000

1.000.000

32.000.000

4

17 - 32/19

32.769 - 65.536/32

5.000.000

2.000.000

41.000.000

5

33 - 64/18

65.537 - 131.072/31

7.000.000

2.000.000

72.000.000

6

65 - 128/17

131.073 - 262.144/30

10.000.000

3.000.000

80.000.000

7

129 - 256/16

262.145 - 524.288/29

13.000.000

3.000.000

88.000.000

8

257 - 1.024/14

524.289 - 1.048.576/28

18.000.000

5.000.000

206.000.000

9

513 - 1.024/14

1.048.577 - 2.097.152/27

23.000.000

5.000.000

238.000.000

10

1.025 - 2.048/13

2.097.153 - 4.194.304/26

29.500.000

7.500.000

285.000.000

 

Download

 

IV.3. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ CẤP PHÉP QUẢN LÝ TÊN MIỀN VÀ ĐỊA CHỈ INTERNET Ở VIỆT NAM (Theo quyết định số 28/2005/QĐ-BTC ngày 3/05/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

1. Phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền:

+ Lệ phí đăng ký tên miền:

- Thu một lần khi đăng ký mới tất cả các loại tên miền.

- Mức thu: 450.000 đồng/ 1 tên miền.

+ Lệ phí thay đổi tên miền:

- Thu mỗi khi có thay đổi thông số kỹ thuật của tên miền, căn cứ trên 'Bản khai thay đổi tên miền' (bao gồm các trường hợp: Chuyển đổi địa chỉ IP cho tên miền cấp 2, cấp 3 được sử dụng làm máy chủ DNS, chuyển đổi máy chủ DNS chuyển giao).

- Mức thu: 180.000 đồng / 1 lần thay đổi.

+ Phí duy trì tên miền:

- Thu hàng năm hoặc thu một lần cho nhiều năm.

- Mức thu: Theo mức quy định trong Biểu mức thu phí cho từng loại tên miền.

2. Phí cấp và quản lý địa chỉ Internet.

Phí cấp và quản lý địa chỉ Internet được thu trên cơ sở lượng địa chỉ IP được đăng ký sử dụng thực tế và được xác định theo từng mức sử dụng (tương ứng với các Vùng địa chỉ IPv4 hoặc IPv6 được quy định trong Biểu mức thu phí), bao gồm các khoản thu:

+ Thu theo mức sử dụng (một lần cho mỗi mức): Khi đăng ký sử dụng lần đầu hoặc khi đăng ký mới mà tổng số lượng địa chỉ (bao gồm cả phần đã được cấp và phần xin cấp mới) vượt sang mức sử dụng khác.

* Mức thu:

- Khi đăng ký lần đầu: Theo mức phí tương ứng với mức sử dụng đã đăng ký.

- Khi đăng ký mới mà tổng số địa chỉ đã đăng ký vượt qua ngưỡng quy định của mức cũ chuyển sang một mức mới lớn hơn: Mức thu sẽ là số tiền chênh lệch giữa số phải thu của mức sử dụng mới so với số phải thu của mức sử dụng cũ (số tiền phải nộp tăng thêm khi thay đổi mức sử dụng).

+ Thu duy trì hàng năm: Mức thu theo quy định tại mức sử dụng tương ứng. Phí duy trì phải được đóng trước khi cấp phát chính thức (trong các trường hợp xin cấp mới, xin cấp bổ sung mà số lượng địa chỉ chuyển sang mức sử dụng mới) hoặc trước thời điểm hết hạn duy trì cho những năm tiếp theo.

VÍ DỤ:

- Thành viên địa chỉ A xin cấp 6 Class C địa chỉ IPv4 đợt đầu tiên để sử dụng (tương đương mức sử dụng thứ 2 trong biểu mức thu phí). Mức phí phải nộp như sau:

· Phí nộp đợt đầu khi đăng ký: 2.000.000 đồng + 16.000.000 đồng = 18.000.000 đồng.

Trong đó:

+ 2.000.000 đồng: là phí thu một lần theo mức sử dụng (mức 2).

+ 16.000.000 đồng: là phí duy trì năm đầu tiên của mức 2.

· Phí duy trì hàng năm tiếp theo sẽ được xác định là 16.000.000 đồng/năm.

- Trong năm, Thành viên này xin cấp thêm 02 Class C địa chỉ IPv4 để mở rộng mạng. Tổng số địa chỉ của Thành viên A hiện có là 6 + 2 = 8 Class C, số lượng địa chỉ này nằm trong phạm vi quy định (8 Class C) tại mức sử dụng thứ 2 nên không làm thay đổi mức sử dụng hiện tại (mức 2). Trường hợp này Thành viên địa chỉ A sẽ không phải đóng bất kỳ một khoản phí bổ sung nào. Phí duy trì cho năm tiếp theo vẫn được xác định là 16.000.000 đồng/năm.

- Năm tiếp theo, Thành viên địa chỉ A có nhu cầu xin cấp thêm 64 Class C địa chỉ IPv4. Tổng số địa chỉ của Thành viên A sẽ là 64 + 8 = 72 Class C (tương đương mức sử dụng thứ 6 trong biểu mức thu phí). Mức phí phải nộp cho đợt xin địa chỉ này như sau:

· Phí tăng thêm khi thay đổi mức sử dụng (từ mức 2 lên mức 6):

10.000.000 đồng - 2.000.000 đồng = 8.000.000 đồng.

· Phí duy trì cho mức sử dụng mới (mức 6): 80.000.000 đồng

+ Tổng mức phí phải nộp = 8.000.000 đ + 80.000.000 đ = 88.000.000 đồng.

+ Phí duy trì hàng năm tiếp theo được xác định lại là: 80.000.000 đồng/năm

V. Các địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tên miền

 

Các nhà đăng ký

VI. Các biểu mẫu bản khai

Bản khai chuyển đổi nhà đăng ký tên miền

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 904
Đã truy cập: 1538838