Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh phát động thi đua năm 2019

28/12/2018 09:34

“ĐOÀN KẾT PHÁT TRIỂN – ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN – ĐỘT PHÁ THÀNH CÔNG” là chủ đề thi đua của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2019 do đồng chí Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở phát động tại Hội nghị tổng kết công tác Thông tin và Truyền thông năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngày 27/12/2018.

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020) của tỉnh. Bên cạnh đó, năm 2019 tiếp tục có ý nghĩa quan trọng trong việc tham mưu cho tỉnh đẩy mạnh hoàn thành Đề án thành phố thông minh giai đoạn 2017-2020. Đây cũng là năm nền tảng của thực hiện kết nối giữa Quảng Ninh với Chính phủ điện tử trên cơ sở phát huy hiệu quả Đề án chính quyền điện tử giai đoạn 1 và tiếp tục triển khai giai đoạn 2.

 

Đ/c Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở phát động thi đua năm 2019

 

Trong bối cảnh này, nhiệm vụ của ngành Thông tin và Truyền thông hết sức nặng nề với nhiều trọng trách lớn bởi tuyên truyền tạo nên sự ổn định, còn công nghệ tạo nên sự phát triển.

Với tính chất đa ngành và đang tham gia quản lý ở những lĩnh vực “nóng” luôn có sự vận động, phát triển không ngừng để bắt nhập với xu thế công nghệ mới và xã hội thông tin, tất yếu, Sở Thông tin và Truyền thông phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Để khẳng định được vai trò của Sở Thông tin và Truyền thông, thực hiện thắng lợi các nội dung đã đề ra, đồng chí Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở đã kêu gọi toàn thể cán bộ, CCVC-LĐ trong cơ quan phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, khắc phục khó khăn, phấn đấu 100% các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tập trung triển khai 10 nội dung trọng tâm:

1-Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ” gắn với các nhiệm vụ của ngành và triển khai nghiêm túc, hiệu quả chủ đề công tác năm 2019 của Sở “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu cấp Phòng; thực hiện kỷ cương, văn hóa, văn minh công sở; chính thức triển khai đánh giá chất lượng công tác tham mưu của từng cán bộ công chức trong toàn Sở cũng như mỗi Phòng, đơn vị qua bộ tiêu chí đánh giá triển khai từ chủ đề công tác năm.

2- Thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông “Toàn ngành Thông tin và Truyền thông nêu cao tinh thần phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, đoàn kết, đột phá, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2019”.

 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm chụp ảnh lưu niệm với tập thể cán bộ, CCVC Sở TT&TT Quảng Ninh

 

3- Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua. Tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Đảng, chuyên môn và các đoàn thể quần chúng trong việc phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua. Phát huy vai trò nêu gương, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân, là ngọn cờ dẫn đầu trong các phong trào thi đua cũng như trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong toàn cơ quan thi đua lao động sáng tạo

4- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, nâng cao ý thức thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở. Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, xây dựng đơn vị đạt danh hiệu “Cơ quan văn hóa”; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, các đoàn thể vững mạnh xuất sắc.

5- Phát động phong trào thi đua Sở Thông tin và Truyền thông phải là Sở đi đầu trong ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ công việc của mỗi cá nhân, mỗi Phòng, đơn vị.

6 - Đổi mới tác phong công tác và lề lối làm việc theo hướng năng động, sáng tạo; khuyến khích từng cá nhân cũng như các  Phòng, đơn vị xây dựng quy trình xử lý công việc với các tiêu chí nâng cao chất lượng – đảm bảo thời gian; lựa chọn các khâu yếu, việc khó, nhiệm vụ trọng tâm làm khâu đột phá.

7- Tăng cường công tác cải cách hành chính; áp dụng triệt để bộ chỉ số ISO trong giải quyết công việc.

8 - Đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thực chất, hiệu quả trên cơ sở đảm bảo đúng các quy định và tạo động lực cho mỗi cá nhân, tập thể.

 9 - Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động Sở Thông tin và Truyền thông chuyên sâu nghiệp vụ, nhanh nhạy nắm bắt các xu thế phát triển của công nghệ, thông tin.

10- Xây dựng tổ chức Đảng đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xây dựng tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên vững mạnh xuất sắc góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và các năm tiếp theo.

Năm 2019 với tâm thế mới, tin tưởngvới những kết quả đã đạt được,toàn thể cán bộ, CCVC-LĐ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khả năng và trí tuệ để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Tiếp tục khẳng định được vai trò, vị thế của ngành Thông tin và Truyền thông trong sự nghiệp phát triển chung của tỉnh, của đất nước./.

 

Thanh Trà – P.TTBCXB


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 611
Đã truy cập: 1316110