Thông cáo báo chí Lễ khành thành Trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Hội nghị sơ kết 3 năm thí điểm mô hình Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh

03/09/2019 10:45

UBND TỈNH QUẢNG NINH

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 9 năm 2019

 

 Ngày 03/9/2019, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Lễ khành thành Trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công (địa chỉ tại: cột 8, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) và Hội nghị sơ kết 03 năm thí điểm mô hình Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 28/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai thực hiện thí điểm thành lập mô hình Trung tâm Phục vụ Hành chính công theo Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 28/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ, cũng như chú trọng tới nhân tố bộ máy, con người phục vụ tại đây nhằm mục tiêu xây dựng một nền hành chính hiện đại. Mô hình Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh đã phát huy tốt hiệu quả và được người dân, doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao.

Sự kiện vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Trọng Thừa – Thứ Trưởng Bộ Nội cùng đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các cục, vụ chuyên môn.

Đại biểu tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Nguyễn Văn Đọc – Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Xuân Ký – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh; Lãnh đạo các Ban Đảng của Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ; Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo cơ quan Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh và Chủ tịch UBND địa phương, cùng đại diện một số cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và của tỉnh tham dự sự kiện.

Sự kiện gồm 02 nội dung chính:

  1. Lễ khành thành Trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Lễ khành thành diễn ra từ 14h00 – 15h00 ngày 03/9/2019 tại Trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (cột 8, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Đây là công trình được đầu tư xây dựng mới, có tổng mức đầu tư 149.313.000.000 triệu đồng (Một trăm bốn mươi chín tỷ, ba trăm mười ba triệu đồng), chính thức khởi công từ ngày 26/11/2018 và dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2019. Đến ngày 29/8/2019, sau 09 tháng triển khai thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, vượt tiến độ 03 tháng so với kế hoạch.

Công trình Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh được phê duyệt tại Quyết định số 4053/QĐ-UBND, ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh, quy mô gồm 01 tầng hầm (khu vực để xe) và 05 tầng nổi; diện tích sàn tầng 1 khoảng 1.650 m2, được bố trí sảnh, khu vực hướng dẫn và khu làm việc của một số bộ phận, trong đó có cả khu dịch vụ (photo, in, công chứng, giải khát…); diện tích sàn các tầng từ 2 đến 5 khoảng 1.500m2/tầng; tổng diện tích sàn khoảng 7.650m2, được bố trí khu làm việc để giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ngành và Trung tâm đấu giá.

Việc đầu tư xây dựng mới trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh khang trang, hiện đại nhằm thúc đẩy việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân ngày càng tốt hơn nữa, đồng thời đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất làm việc tiên tiến, hiện đại với tinh thần phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

  1. Hội nghị sơ kết 03 năm thí điểm mô hình Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh

Hội nghị diễn ra từ 15h00 ngày 03/9/2019 tại Hội trường Tỉnh ủy Quảng Ninh (Cột 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

Hội nghị nhằm đánh giá sơ kết 03 thí điểm mô hình Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 28/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc thí điểm thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh”.

Với vị trí là tổ chức trực thuộc UBND tỉnh, Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh có chức năng là cơ quan đầu mối tập trung thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC); tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân để giải quyết và nhận, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định; tham gia đề xuất các giải pháp nhằm cải cách TTHC, hiện đại hóa nền hành chính. Trung tâm được đảm bảo tính độc lập, chủ động và đủ thẩm quyền trong thực thi nhiệm vụ, phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp huyện cũng như các cơ quan ngành dọc trong công tác tổ chức, giám sát, đánh giá kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Tại cấp huyện, các Trung tâm Phục vụ Hành chính công cũng đã được UBND tỉnh thành lập từ năm 2014, theo mô hình trực thuộc Văn phòng UBND cấp huyện và tổ chức hoạt động theo cơ chế, nguyên tắc tương tự như Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Cùng với việc triển khai đồng bộ hoạt động của các Trung tâm Phục vụ Hành chính công, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành chính sách hỗ trợ cho công chức, viên chức và trang bị đồng phục hằng năm để động viên, khích lệ cán bộ.

Đồng thời việc thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh, 14 Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị, đầu tư con người cho 186 bộ phận một cửa tại 186 xã, phường, thị trấn. Từ đó kết nối đồng bộ từ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh với 14 Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện và 186 bộ phận một cửa cấp xã và đã hoạt động ổn định, hiệu quả thiết thực, sát thực tiễn yêu cầu của người dân.

Các Trung tâm Phục vụ Hành chính công trên địa bàn tỉnh được xây dựng, hoàn thiện về cơ sở vật chất, trang bị và ứng dụng công nghệ thông tin. Hệ thống phần mềm điện tử dùng chung tại các Trung tâm kết nối tất cả các sở, ban, ngành, các phòng, ban và UBND cấp huyện đảm bảo các yêu cầu về: Quản lý toàn bộ hoạt động của Trung tâm; số hóa các thủ tục, hồ sơ; cho phép tích hợp chữ ký số; thuận lợi cho việc tra cứu thông tin; cung cấp, mở rộng các kênh giao tiếp; các bước tiếp nhận, chuyển giao, xử lý tại các bộ phận nhằm công khai, minh bạch hóa công tác giải quyết TTHC. Các phần mềm khác được ứng dụng tại Trung tâm: Phần mềm gọi công dân, lịch làm việc; phần mềm xử lý TTHC; phần mềm lấy số thứ tự;  phần mềm trả kết quả; phần mềm thu phí, lệ phí; phần mềm đánh giá cán bộ, công chức; phần mềm giám sát, thống kê tình hình giải quyết TTHC. Ki-ốt tra cứu thông tin; Màn hình hiển thị thông tin; Hệ thống camera giám sát; Cổng thông tin điện tử; Hệ thống thông tin qua SMS thông báo tình hình giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; Tổng đài hỗ trợ giải quyết TTHC 1900558826 kết nối từ tỉnh tới các địa phương…

Đồng thời tỉnh đã chỉ đạo đồng bộ: Khắc con dấu thứ 2 của các sở, ngành để thực hiện việc đóng dấu tại Trung tâm, không phải chuyển hồ sơ về cơ quan ký và đóng dấu; Triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích kịp thời, tại các Trung tâm Phục vụ Hành chính công có nhân viên Bưu điện thường trực phục vụ người dân và tổ chức có nhu cầu; Phối hợp với Ngân hàng CPTM Ngoại thương VN triển khai thanh toán trực tuyến việc thu phí, lệ phí giải quyết TTHC qua nhiều hình thức: Thanh toán trực tuyến (Internet Banking), thanh toán thẻ (máy POS), thanh toán qua mã QR, hoặc tiền mặt; Tổng đài 1900558826 hỗ trợ ở các bộ phận giải quyết TTHC ở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và ở 14 Trung tâm Phục vụ Hành chính công các địa phương; cập nhật kết quả giải quyết TTHC lên trang thông tin điện tử...

Mô hình Trung tâm Phục vụ Hành chính công đã thực sự đạt tới các tiêu chí đảm bảo công khai, minh bạch vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Đáng chú ý tại đây, 100% các khâu, quy trình ứng dụng công nghệ thông tin triệt để và xử lý công việc đảm bảo tính đồng bộ, thông suốt để tiến tới xây dựng nền hành chính hiện đại.

Qua việc triển khai thí điểm mô hình Trung tâm Phục vụ Hành chính công đã khẳng định: Tỉnh Quảng Ninh đã cụ thể hóa và thực hiện đúng quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách hành chính trong tình hình mới, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, không làm tăng biên chế nhưng đáp ứng được yêu cầu cải cách TTHC hiệu quả nhất. Đảm bảo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, đạt được các mục tiêu cơ bản và giải quyết được các vấn đề bất cập trong cải cách TTHC và giải quyết TTHC để xây dựng nền hành chính theo hướng phục vụ, chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm, hiện đại góp phần tạo lên sự vượt bậc trong việc đánh giá các chỉ số PCI và PAR INDEX của Quảng Ninh.

Tại Hội nghị, 08 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công các cấp được nhận Bằng khen của UBND tỉnh./.

Quỳnh Trang - TTBCXB


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2377
Đã truy cập: 1371910