THÔNG TIN BÁO CHÍ Vê công tác phòng, chồng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Ngày 26/4/2020)

26/04/2020 19:00

1. Tỉnh Quảng Ninh tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực công thương, dịch vụ du lịch

Trong thời gian qua, bên cạnh nhiệm vụ tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các doanh nghiêp trong khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh. Các cấp, các ngành của Tỉnh đã thường xuyên lắng nghe, tiếp nhận thông tin, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

Để tiếp tục thực hiện kịp thời, có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, ngày 22/4, UBND tỉnh có Thông báo số 71/TB-UBND về kết luận của đồng chí Bùi Văn Khắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo đánh giá những tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và tháo gỡ những khó khăn, vướng mác đối với các doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực công thương, dịch vụ du lịch.

Tại Thông báo kết luận, UBND tỉnh đã đưa ra các cơ chế cụ thể nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và yêu cầu các sở, ngành, địa phương của tỉnh thực hiện. Cụ thể:

(1) Đối với nhóm hỗ trợ liên quan đến tín dụng, tài chính:

- Giao Cục Thuế tỉnh hướng dẫn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm hồ sơ đề nghị miễn giảm, giãn thời hạn nộp thuế; hỗ trợ miễn tiền thuê đất theo Nghị quyết số 41/NQ-CP, 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.

- Giao Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ninh triển khai hướng dẫn các doanh nghiệp liên quan đến việc cơ cấu lại nợ và giảm lãi suất các khoản vay ngân hàng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

- Giao Sở Tài chính khẩn trương rà soát, tổng hợp đề xuất việc giảm các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Tỉnh; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh tổ chức cuộc họp trong tháng 4/2020.

- Giao Trung tâm Truyền thông tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan đẩy mạnh việc tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 41/NQ-CP, sổ 42/NQ-CP và gửi Nghị quyết đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo chức năng, phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của sở, ban, ngành.

(2) Đối với nhóm hỗ trợ lao động làm việc tại các doanh nghiệp:

- Giao các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bám sát các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện việc nhập cảnh số chuyên gia, lao động người nước ngoài quay trở lại làm việc tại địa bàn Quảng Ninh.

- Đối với công nhân mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19, yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp rà soát, đảm bảo việc triển khai đầy đủ các chính sách hồ trợ của Trung ương, của Tỉnh đối với người lao động tại các doanh nghiệp.

(3) Đối với nhóm hỗ trợ cho các doanh nghiệp làm thủ thông quan hàng hóa:

- Yêu cầu các sở, ngành chức năng có liên quan và địa phương biên giới chỉ đạo các lực lượng có liên quan tạo mọi điêu kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu, lối mở được phép hoạt động theo quy định, trên cơ sở thực hiện đúng và đầy đủ quy trình phòng chống dịch COVID-19.

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, UBND tỉnh đã báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho mở lại của khẩu phụ Ka Long, Bắc Phong Sinh; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp các Bộ ngành Trung ương có văn bản số 2815/BCT-XNK ngày 21/4/2020 báo cáo đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho mở lại cửa khẩu phụ Bắc Phong Sinh và Ka Long theo đề xuất của UBND tỉnh Quảng Ninh. Giao Sở Công Thương tiếp tục bám sát các bộ ngành để sớm có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận nội dung trên.

- Về thông quan hàng hóa qua cửa khẩu cảng Vạn Gia: Yêu cầu UBND thành phố Móng Cái khẩn trương tiếp thu ý kiến của các sở, ngành liên quan, chỉnh sửa hoàn thiện Phương án phòng chống dịch COVỈD-19 qua cửa khẩu Cảng Vạn Gia, thành phố Móng Cái, trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

(4) Đối với nhóm hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu:

Giao Sở Công Thương chủ trì tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ cho doanh nghiệp nhập khẩu xăng, dầu đầu mối trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ việc xin cấp phép mở cửa hàng kinh doanh xăng, dầu; đầu tư kho xăng, dầu trong Khu công nghiệp Bạch Đằng (thuộc Khu Công nghiệp Đầm Nhà Mạc), thị xã Quảng Yên; Chủ trì rà soát, tổng hợp hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, đề xuất các giải pháp quản lý, kiếm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh bán buôn, bán lẻ xăng dầu đảm bảo công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo.

(5) Đối với nhóm hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ:

- Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xà, thành phổ tiếp tục triển khai chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1668-TB/TU ngày 17/02/2020 của Tỉnh ủy về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc với Hiệp Hội du lịch Quảng Ninh và đại diện một số doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh về các giải pháp phát triển du lịch và công tác phòng chông dịch bệnh COVID-19 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại vãn bản số 991/ƯBND-DL2 ngày 21/02/2020.

- Sở Du lịch tiếp tục bám sát, kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh dịch vụ phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh; phối họp với các sở, ngành, địa phương kịp thời xử lý, tháo gỡ theo thẩm quyền. Kịp thời đề xuất, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

(6) Đối với nhóm hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn công nghiệp than- khoáng sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc:

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hỗ trợ tích cực cho các mỏ than hoàn thiện hồ sơ, xin cấp phép, gia hạn giấy phép khai thác,..

- Giao Cục Hải quan tỉnh tiếp tục bám sát Bộ Tài chính để sớm có tháo gỡ vướng mắc đối với C/O nhập khẩu than; hướng dần chính sách thuế đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu phục vụ khai thác mỏ.

(Có Thông báo kết luận số 71/TB-UBND ngày 22/4 của UBND tỉnh gửi kèm)

2. Tỉnh Quảng Ninh linh hoạt giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian cách ly xã hội

Trong thời gian thực hiện việc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm hành chính công các cấp của Quảng Ninh đã triển khai các giải pháp để giải quyết thủ tục hành chính cấp thiết. Đặc biệt, khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, từ ngày 01/4 - 15/4 trong thời gian cách ly xã hội, trừ một số trường hợp thật sự cần thiết, cấp bách sẽ được giải quyết trực tiếp, còn lại cơ bản các thủ tục hành chính khác sẽ được tiếp nhận qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ: http://dichvucong.quangninh.gov.vn.

Bắt đầu từ ngày 16/4, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Trung tâm hành chính công các cấp mở cửa trở lại. Cùng với việc giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động. Theo đó, trung tâm đã chủ động tổ chức, sắp xếp quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, đảm bảo tất cả công dân đến giao dịch trực tiếp tại trung tâm đều được kiểm soát y tế chặt chẽ. 

Trong thời gian cách ly xã hội, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cũng khuyến cáo người dân thực hiện các thủ tục hành chính đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại nhà. Đối với những thủ tục bắt buộc phải đến thực hiện tại Trung tâm, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cũng tăng cường cán bộ trực tổng đài để hướng dẫn người dân, tránh được sự tập trung đông người cùng một thời điểm.

Từ ngày 01- 21/4, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận trên 1.500 hồ sơ TTHC, trong đó qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 là 856 hồ sơ; qua đường bưu điện là 233 hồ sơ. Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh cũng đã tiếp nhận, xử lý 425 cuộc gọi hỗ trợ, tư vấn qua tổng đài 1900558826; gửi hơn 1.839 tin nhắn SMS tự động miễn phí thông báo tình trạng hồ sơ cho tổ chức, người dân; tiếp nhận và trả kết quả qua đường bưu chính công ích là 1.415 hồ sơ.

Tại Trung tâm hành chính công thị xã Đông Triều: Từ khi có Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ với nội dung về giãn cách toàn xã hội được ban hành, Trung tâm hành chính công thị xã Đông Triều đã nghiêm túc quán triệt thực hiện việc tạm dừng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm từ ngày 01/4 đến ngày 15/4. Tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho công dân, doanh nghiệp trong thời gian cách ly, nhất là đối với các trường hợp cấp bách, cần giải quyết ngay như các lĩnh vực giao dịch đảm bảo, an ninh quốc phòng, bảo hiểm xã hội.... ; công dân liên hệ trực tiếp với Giám đốc Trung tâm để được hướng dẫn và phối hợp giải quyết. Còn đối với thủ tục không nằm trong danh mục cấp thiết, Trung tâm vẫn duy trì  thực hiện giải quyết thông qua môi trường mạng và bưu chính công ích.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, bắt đầu từ ngày 16/4 cùng với các địa phương khác, Trung tâm hành chính công thị xã Đông Triều đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, tất cả người dân đến thực hiện giao dịch đều được kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế theo đúng quy định. Tại các khu vực tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, Trung tâm cũng bố trí, sắp xếp lại các vị trí ngồi đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m. Trung tâm cũng tuyên truyền cho người dân việc thực hiện đặt lịch làm việc qua điện thoại để hạn chế tối đa số lượng người đến làm việc trong cùng một thời điểm.

Tính từ ngày 1/4 đến 22/4, trong thời gian cách ly xã hội, Trung tâm hành chính công thị xã Đông Triều đã tiếp nhận và giải quyết 7.631 hồ sơ, trong đó, qua dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 là 815 hồ sơ, tăng 20% so với cùng kỳ, dịch vụ bưu chính công ích là 362 hồ sơ.

Hiện tại, các Trung tâm dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã hoạt động trở lại cùng với thực hiện một cách nghiêm ngặt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến khó lường như hiện nay tổ chức, công dân nên tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, chỉ đến tận nơi để giải quyết thủ tục hành chính khi thực sự cần thiết. Và đây cũng là cơ hội để người dân và doanh nghiệp tiếp cận hơn nữa giao dịch thủ tục hành chính trên môi trường mạng trong thời kỳ hội nhập 4.0, góp phần vì một nền hành chính công khai, minh bạch.

3. Lực lượng vũ trang thị xã Đông Triều: Góp sức ngăn chặn dịch COVID-19 ngay từ cửa ngõ

Những ngày này, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, lực lượng vũ trang thị xã Đông Triều luôn tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Cán bộ, chiến sĩ đã và đang nỗ lực cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương khắc phục khó khăn, vững vàng trong cuộc chiến không tiếng súng.

Chặt chẽ tại các chốt kiểm soát dịch

Nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Ban chỉ huy quân sự thị xã Đông Triều đã tổ chức triển khai 2 trạm cách ly tập trung của thị xã với quy mô 200 giường tại 2 khu vực trụ sở Phòng Cháy chữa cháy của Công an thị xã và trung tâm dạy nghề thị xã; triển khai 10 nhà bạt dã chiến cho khu cách ly và các chốt kiểm soát dịch.

Từ ngày 1/4 đến nay, Ban chỉ huy quân sự thị xã Đông Triều đã phân công lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ 4 chốt kiểm soát dịch liên ngành trên địa bàn thị xã, bao gồm: Cầu Vàng Chua, cầu Đá Vách, cầu Hoàng Thạch và đường 345 An Sinh- Bắc Giang. Lực lượng dân quân, thôn, khu tham gia tại 167 chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn thị xã với số lượng 1.338 người. Bất kể ngày hay đêm, các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã có mặt 24/24 giờ, phối hợp thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn công dân vào địa bàn khai báo y tế, đo thân nhiệt. Đồng thời, tuyên truyền vận động mọi người nên ở nhà, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Chỉ huy Ban chỉ huy quân sự thị xã Đông Triều đã quán triệt sâu sắc các văn bản về phòng chống dịch cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp trong cơ quan. Từ đó, nâng cao nhận thức, tinh thần xung kích đi đầu của mỗi cán bộ chiến sĩ trong trận chiến với đại dịch Covid-19. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, giãn cách trong khi tiếp xúc; rửa tay sát khuẩn khi ra ngoài và về đơn vị, đo thân nhiệt 2 lần/ngày. Đơn vị còn thực hiện giãn cách trong ăn uống bằng việc tổ chức phân chia khu vực ăn của từng người bằng hệ thống kính Mica; ăn theo hình thức chia từng suất, có biện pháp điều chỉnh giờ ăn cho phù hợp bảo đảm giãn cách.

Đảm bảo chu đáo công tác hậu cần

Để phục vụ công tác phòng chống dịch, Ban chỉ huy quân sự thị xã Đông Triều còn đầu tư mua sắm 2 máy phun khử khuẩn; 2.500 khẩu trang y tế; 200 bộ chăn, màn, chiếu, hệ thống kính chắn bàn ăn nhà bếp; 100 quạt cá nhân cho người cách ly… Đồng thời, bảo đảm đầy đủ hệ thống biển bảng vật chất khu cách ly theo quyết định 878 /QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở”.

Không những vậy, Ban chỉ huy quân sự thị xã cũng đã hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo hậu cần cho khu cách ly tập trung của thị xã từ nhu cầu ăn uống, văn hóa tinh thần cho những người cách ly. Trong quá trình thực hiện các bữa ăn, các cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng trong từng khâu, thực hiện đầy đủ các bước bảo hộ như: Đeo khẩu trang, găng tay, vệ sinh dụng cụ làm bếp để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Những hoạt động cụ thể, ý nghĩa của LLVT TX Đông Triều đã góp phần đẩy lùi dịch COVID-19; khẳng định bản lĩnh người lính bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới./

Quỳnh Trang - TTBCXB


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 682
Đã truy cập: 1485450