THÔNG TIN BÁO CHÍ Vê công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Ngày 27/4/2020)

27/04/2020 19:00

1. Tỉnh Quảng Ninh tăng cường giải quyết khó khăn của các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Cùng với nhiệm vụ tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, để tiếp tục thực hiện kịp thời, có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, ngày 23/4/2020, UBND tỉnh đã có Thông báo số 72/TB-UBND về kết luận của đồng chí Bùi Văn Khắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình giải quyết khó khăn của các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại Thông báo kết luận, UBND tỉnh đã đưa ra các giải pháp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và yêu cầu các sở, ngành, địa phương của tỉnh thực hiện. Cụ thể:

(1) Cho phép một số chuyên gia, người lao động nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam để doanh nghiệp có thể tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh ổn định

Giao Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát nhu cầu nhập cảnh của các doanh nghiệp hoạt động trong và ngoài khu công nghiệp để tham mưu, đề xuất văn bản của UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết và thực hiện bám sát các Bộ, ngành Trung ương chủ quản để đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết.

(2) Cho phép nhà đầu tư nước ngoài được nộp hồ sơ và giải quyết thủ tục đầu tư qua bản scan trên cơ sở nhà đầu tư có cam kết sẽ nộp hồ sơ bản chính theo quy định của pháp luật sau khi được phép nhập cảnh vào Việt Nam và chịu trách nhiệm về nội dung hồ sơ

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện nộp hồ sư và giải quyết thủ tục hành chính đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 28/9/2018.

(3) Đối với đề xuất xem xét thu hút đầu tư 02 dự án (i) Sản xuất túi chườm nóng, lạnh và miếng dán điện cực tim cao cấp của Công ty Intco Medical Investmen Singgapore Pte.Ltd và (ii) Nhà máy sản xuất khung tranh trang trí cao cấp của Công ty Intco Industries Investment Singapore Pte.Ltd vào Khu công nghiệp Đông Mai, thị xã Quảng Yên theo hình thức doanh nghiệp chế xuất

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các cơ quan có liên quan báo cáo, xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hiệu quả đầu tư, hiệu quả kinh tế - xã hội đối với 02 dự án trên., báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/5/2020.

(Có Thông báo kết luận số 72/TB-UBND gửi kèm)

2. Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục hạn chế hoạt động kinh doanh vận tải khách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến hết ngày 03/5/2020

Để đảm bảo thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Điện khẩn số 07/ĐK-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh và để thực hiện có hiệu quả Điện khẩn số 07/ĐK-UBND, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản số 1938/SGTVT-QLVT&PT ngày 24/4/2020 về việc hạn chế hoạt động kinh doanh vận tải khách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (thay thế văn bản số 1886/SGTVT-QLVT&PT ngày 22/4/2020 của Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh).

Theo đó, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục hạn chế hoạt động kinh doanh vận tải khách đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ 0h00 ngày 23/4/2020 đến hết ngày 03/5/2020, cụ thể:

(1) Dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải khách từ tỉnh Quảng Ninh đi các tỉnh, thành phố khác và ngược lại, trừ các trường hợp được phép hoạt động theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 2601/KGVX-VPCP ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Các phương tiện đường bộ vận chuyển cán bộ, công nhân viên đi làm việc thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 1431/SGTVT-QLVT&PT ngày 31/3/2020 của Sở GTVT.

(2) Các hoạt động kinh doanh vận tải khách nội tỉnh được hoạt động trở lại (trừ hoạt động vận tải khách du lịch ra huyện đảo Cô Tô, các xã đảo thuộc huyện Vân Đồn và trên vịnh Hạ Long, vịnh Báo Tử Long) nhưng phải đảm bảo các yêu cầu:

- Giảm tối thiểu 50% phương tiện hoặc 50% số chuyến/tuyến/đơn vị theo phương án đã được chấp thuận hoặc công bố.

- Đối với phương tiện đường bộ, chở tối đa 50% số lượng khách theo trọng tải phương tiện và không quá 20% khách trong một thời điểm; đối với phương tiện đường thủy, chở tối đa 50% số lượng khách theo trọng tải phương tiện.

(Có văn bản số 1938/SGTVT-QLVT&PT gửi kèm)

 3. Quảng Ninh tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

(1) Triển khai các biện pháp kiểm dịch y tế đối với Tổ bay

Sở Y tế quảng Ninh có văn bản số 1788/SYT-NVY ngày 23/4/2020 về việc triển khai các biện pháp kiểm dịch y tế đối với Tổ bay. Theo đó, Sở Y tế Quảng Ninh đề nghị:

- Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế: Thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch y tế đối với các thành viên Tổ bay khi đến, rời khỏi sân bay. Trường hợp các thành viên Tổ bay có dấu hiện nghi ngờ nhiễm COVID-19, phối hợp với Trung tâm Y tế Vân Đồn để đưa đến cơ sở y tế cách ly, điều trị.

- Trường hợp các hãng hàng không phối hợp với chính quyền địa phương bố trí khách sạn hoặc nơi cư trú cho thành viên Tổ bay gần sân bay Vân Đồn, giao Trung tâm y tế Vân Đồn hướng dẫn các thành viên Tổ bay tự theo dõi sức khỏe hằng này, không áp dụng hình thức cách ly tập trung và hướng dẫn cơ sở lưu trú khử trùng phòng nghỉ bằng các dung dịch sát khuẩn thông thường sau khi tổ bay rời khỏi phòng nghỉ.

Khi phát hiện có trường jopwj có dấu hiệu sốt, ho, khó thở… thực hiện việc cách ly y yế, lấy mẫu xét nghiệm và khử trung phòng nghỉ, khách sạn hoặc nơi lưu trú theo quy định.

- Trường hợp phát hiện Tổ bay không thực hện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19, các đơn vị có báo cáo ngay về Sở Y tế để báo cáo UBND tỉnh kịp thời có biện pháp chấn chỉnh.

(Có văn bản số 1788/SYT-NVY ngày 23/4/2020 của Sở Y tế gửi kèm)

(2) Ngành y tế thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện 07/CĐ-UBND ngày 22/4/2020

Sở Y tế Quảng Ninh có văn bản số 1798/SYT-NVY ngày 23/4/2020 về thực hiện Công điện 07/CĐ-UBND ngày 22/4/2020. Theo đó, Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc không được chủ quan, lơ là, chủ động trong mọi tình huống, quán triệt toàn bộ nhân viên, người lao động với tinh thần “chống dịch như chống giặc” theo nguyên tắc phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng, dập dịch và điều trị hiệu quả. Cụ thể:

Tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa lây nhiễm chéo trong các đơn vị y tế.

- Bố trí phòng khám sàng lọc, phân loại người bệnh theo nguyên tắc ở khu vực bên ngoài các khối nhà chính, khối nhà nội trú; phòng ngừa tối đa nguy cơ lây nhiễm vào các khu bên trong. Tất cả những người đến khám có biểu hiện nghi ngờ hoặc tiền sử dịch tễ chưa rõ ràng đều cần được chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2 ngay. Bảo đảm tất cả người bệnh và người nhà người bệnh đều mang khẩu trang và vệ sinh tay đúng quy định.

  1. Tiếp tục triển khai các giải pháp hạn chế số lượng người đến thăm, chăm sóc người bệnh trong cùng một thời điểm.   Tăng cường hội chẩn, tư vấn về bệnh tật cho người dân theo hình thức trực tuyến, qua điện thoại, qua trang web…
  2. Tiếp tục triển khai khám chữa bệnh cấp thuốc tại nhà cho người cao tuổi.
  3. Tăng cường lấy mẫu những bệnh nhân có các triệu chuuwngs của cảm cúm, người lao động tự do, người yếu thế; công nhân ở các khu nhà trọ làm xét nghiệm và yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ở khu vực này.

(Có văn bản số 1798/SYT-NVY ngày 23/4/2020  của Sở Y tế gửi kèm)

4. Quảng Ninh tiếp tục đón nhận những tấm lòng hảo tâm của các cơ quan, doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhưng với tinh thần đoàn kết, đồng lòng cùng địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, các doanh nghiệp đã tích cực, chủ động chung tay, chia sẻ với tỉnh Quảng Ninh để đẩy lùi dịch bệnh. Cụ thể:

(1) Đến ngày 24/4/2020, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đón nhận tấm lòng hảo tâm của 04 doanh nghiệp trong Khu công nghiệp đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể:

 (i) Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân: Ủng hộ bằng hiện vật (trị giá khoảng 1 tỷ đồng), gồm: 4.284 chai Dầu ăn Neptune, 4.300 túi gạo Neptune (05kg/túi), 4.400 gói hạt nêm.

(ii) Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tiền phong (TPIZ), Công ty cổ phần Khu công nghiệp Bắc Tiền phong (BTPIZ): Ủng hộ bằng tiền mặt, trị giá 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng).

(iii) Chi nhánh Công ty TNHH YAZAKY Hải Phòng Việt Nam tại Quảng Ninh: Ủng hộ bằng hiện vật, gồm 1.000 chiếc khẩu trang, 50 lít dung dịch sát khuẩn.

Thời điểm này, sự chung tay đóng góp nguồn lực để đẩy lùi dịch bệnh là hết sức cần thiết. Chính những tấm lòng trong đại dịch của các doanh nghiệp đã góp phầnkhông nhỏ trong thành công của công tác phòng chống dịch COVID-19.

 (2) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương chi nhánh Quảng Ninh, Công ty Bảo hiểm Bưu điện Quảng Ninh, Văn phòng Công chứng Nguyễn Quảng Trọng đã phối hợp với các huyện đoàn Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hà tổ chức trao tặng 140 suất quà cho gia đình nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng bao gồm: Gạo, mì gói, dầu ăn và các nhu yếu phẩm khác. Tổng giá trị các phần quà là 42 triệu đồng do tập thể cán bộ, nhân viên 3 đơn vị nói trên tham gia ủng hộ.

Mỗi phần quà sẽ giúp cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, người ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, vươn lên ổn định cuộc sống.

5. Tuổi trẻ Quảng Ninh: Tình nguyện trong "cuộc chiến" chống đại dịch

Cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Quảng Ninh đã có nhiều hoạt động hết sức thiết thực, nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên trong việc chung tay phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trong Tháng Thanh niên, toàn Đoàn đã phối hợp tham gia phát được 20.235 bánh xà phòng; 7.270 nước rửa tay, sát khuẩn; 508.400 khẩu trang một lần, 10.010 khẩu trang vải sử dụng nhiều lần, đồ bảo hộ y tế, các suất ăn và nhu yếu phẩm hỗ trợ các bệnh viện dã chiến, các đơn vị đang cách ly trong toàn tỉnh... tổng giá trị khoảng 2,9 tỷ đồng. 

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc” đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh đang nỗ lực từng ngày để chung tay cùng các cấp chính quyền đẩy lùi và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có hơn 1.500 đội thanh niên xung kích với nhiệm vụ tham gia cùng các tổ liên ngành, tiến hành khám sức khỏe và khai báo hồ sơ y tế đối với người dân; tham gia các tổ kiểm soát liên ngành tại các tổ dân, khu phố, tuyên truyền, yêu cầu người dân đeo khẩu trang; tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại nhà.

Bên cạnh đó, 8 đội hình thanh niên xung kích đã tham gia hỗ trợ 8 chốt kiểm tra liên ngành tại các tuyến đường giao thông trọng yếu theo chỉ đạo của tỉnh, hỗ trợ việc đo thân nhiệt, phát tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống dịch tại các địa phương: Hạ Long, Đông Triều, Tiên Yên, Quảng Yên và Uông Bí. Huyện Đoàn Cô Tô cử đoàn viên túc trực thường xuyên tại Cảng tàu khách Vân Đồn để đo thân nhiệt, khai báo y tế.

Với việc phát động phong trào “Cùng áo xanh, thắng nhanh Covid-19”, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo 100% đơn vị cấp huyện thành lập đội hình thanh niên xung kích, phản ứng nhanh với dịch Covid-19. Trong tháng 3, toàn Đoàn đã phối hợp tham gia phát 20.235 bánh xà phòng, 7.270 chai nước rửa tay, sát khuẩn, 508.400 khẩu trang sử dụng một lần, 10.010 khẩu trang vải, đồ bảo hộ y tế, các suất ăn và nhu yếu phẩm... trị giá gần 4 tỷ đồng.

Bên cạnh lực lượng ĐVTN trên địa bàn dân cư, đoàn viên khối lực lượng vũ trang gồm công an, quân đội cũng đang là lực lượng nòng cốt tham gia trên tuyến đầu phòng chống dịch.

Cùng với đó, ĐVTN trong ngành Y tế cũng đã và đang phát huy được vai trò tích cực là lực lượng nòng cốt trong tham gia đẩy lùi dịch Covid-19. Đội ngũ y, bác sĩ trẻ đã trực tiếp tham gia thu dung, điều trị 117 người tại các cơ sở y tế, 869 người tại các khu cách ly tập trung ngoài cơ sở y tế, 3.030 người đã hoàn thành việc cách ly.

Không quản ngại khó khăn, vất vả, nguy hiểm, tuổi trẻ Quảng Ninh đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng về dịch Covid-19. Qua đó, tạo nên một “phòng tuyến” áo xanh vững chắc, góp phần cùng cả hệ thống chính trị đẩy lùi dịch bệnh./.

Quỳnh Trang - TTBCXB


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 714
Đã truy cập: 1485482