THÔNG BÁO danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi chức danh Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm CNTT&TT trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

14/09/2020 10:53

Căn cứ Kế hoạch số 824/KH-STTTT ngày 14/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thi tuyển chức danh Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm CNTT&TT trực thuộc Sở;

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-STTTT ngày 09/9/2020 của Sở thông tin và Truyên thông về phê duyệt danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi chức danh Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm CNTT&TT;

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo công khai danh sách các đồng chí sau đủ tiêu chuẩn, điều kiên dự thi chức danh Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm CNTT&TT:

  1. Ông Phạm Văn Hạnh, Phó trưởng Phòng Nghiên cứu, Ứng dụng và Phát triển;
  2. Bà Nguyễn Thị Vân Huyền, Phó trưởng Phòng Nghiên cứu, Ứng dụng và Phát triển;
  3. Bà Nguyễn Minh Hiền, Phó trưởng Phòng Hành chính – Tổng hợp;
  4. Ông Phạm Quốc Tiến, Phó trưởng Phòng Quản lý Trung tâm tích hợp dữ liệu.

(Có quyết định 197/QĐ-STTTT gửi kèm)

Tệp đính kèm

Nguyễn Loan - VP


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1211
Đã truy cập: 1251379