Tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

27/10/2020 10:00

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa được công bố để các tầng lớp nhân dân thảo luận, đóng góp ý kiến. Đây là lần lấy ý kiến trực tiếp và rộng rãi nhất trong nhân dân. Có thể nói đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ý nghĩa trong các tầng lớp nhân dân để góp phần vào hoàn thiện, nâng cao chất lượng các dự thảo báo cáo trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Theo các thành viên Ban soạn thảo văn kiện, dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng lần này có nhiều điểm mới. Vì vậy, việc thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân có vai trò hết sức quan trọng, không những góp phần nâng cao chất lượng dự thảo Văn kiện mà qua đó còn thực hiện phương châm hướng đến " Ý Đảng, lòng dân là một".

Trước khi đưa ra lấy ý kiến nhân dân, Ban soạn thảo đã tiếp thu ý kiến của các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên, các chuyên gia...cho hoàn thiện một bước và công bố rộng rãi để xin ý kiến của nhân dân. Điều này cho thấy quá trình xây dựng nghị quyết của Đại hội, các văn kiện Đại hội XIII từ đầu đến cuối đều tôn trọng nguyên tắc lắng nghe, tiếp thu, xin ý kiến, sáng kiến, nguyện vọng của nhân dân. Bởi lẽ, đường lối của Đảng chỉ có ý nghĩa khi được quần chúng nhân dân ủng hộ, biến đường lối thành hiện thực...

Với ý nghĩa đó, để đợt lấy ý kiến nhân dân vào các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đảm bảo chất lượng, đạt hiệu quả cao, Tỉnh ủy đã có công văn về việc triển khai việc thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gửi các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh; Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; Trung tâm Truyền thông tỉnh. Theo đó, yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung tổ chức tốt công tác tuyên truyền những tư tưởng, quan điểm mới trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; động viên các tầng lớp Nhân dân, nhất là các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chuyên gia, nhà khoa học...tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; thông tin những ý kiến đóng góp trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, xác đáng của Nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc tổ chức tiếp nhận, tổng hợp ý kiến của Nhân dân qua báo chí, thư gửi trực tiếp tới địa phương, cơ quan, đơn vị. Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội chỉ đạo tổ chức hội nghị, tọa đàm từ tỉnh đến cơ sở tuyên truyền, giới thiệu những chủ trương, quan điểm, định hướng lớn nêu trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia vào dự thảo các văn kiện.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị Nhà nước đăng tải toàn văn hoặc những nội dung dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng liên quan đến ngành, lĩnh vực mình trên các website, trang thông tin, cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Tổ chức hội thảo, tọa đàm, hội nghị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng theo ngành, lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình...

Với trách nhiệm trước tương lai phát triển của đất nước, của xã hội và sự trong sạch, vững mạnh của Đảng, mỗi người dân cũng như từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, người lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang...cần phát huy trí tuệ, tích cực đóng góp ý kiến của mình vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng với sự tâm huyết, tinh thần xây dựng cao nhất. Qua đó góp phần để Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp...

Theo Báo Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2389
Đã truy cập: 1371922