THÔNG CÁO BÁO CHÍ Về kết quả Kỳ họp thứ 21 – Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 (Ngày 09/12/2020)

09/12/2020 14:04

Kỳ họp thứ 21 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra trong 2,5 ngày (từ ngày 07/12/2020 đến ngày 09/12/2020), tại Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh.

Dự kỳ họp có các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu mời: Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; các đồng chí đại biểu Quốc hội Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; lãnh đạo, phóng viên Báo Đại biểu nhân dân và một số cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương, của Tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tọa kỳ họp đã phát biểu khai mạc và bế mạc kỳ họp.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ và khách quan, Kỳ họp thứ 21 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

I. Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe và thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của các cơ quan liên quan:

1. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và các báo cáo, tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

2. Tờ trình về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021 và các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

3. Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 và những ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo công tác năm 2020 của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

4. Báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan trình tại kỳ họp.

II. Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành thời gian gần 1,5 ngày cho phiên thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn

1. Tại phiên thảo luận tổ và hội trường: Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành thời gian thoả đáng để xem xét, thảo luận, cho ý kiến đối với cácbáo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp; các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phát biểu ý kiến về các nội dung liên quan đến các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Tổng số có 51 ý kiến phát biểu tại tổ thảo luận (trong đó: 22 ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 29 ý kiến của đại biểu mời) và 14 ý kiến phát biểu tại Hội trường của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Các ý kiến thảo luận của đại biểu về các báo báo, tờ trình, dự thảo nghị quyết được Chủ toạ kỳ họp chỉ đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan trình và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, giải trình, tiếp thu hoàn thiện Nghị quyết.

2. Phiên chất vấn, trả lời chất vấn tiếp tục được đổi mới theo hướng: Hỏi và trả lời ngắn gọn, đi thẳng vào nội dung trọng tâm, tăng cường tranh luận, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức và thống nhất các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm tăng cường công tác quản lý đối với các nhóm vấn đề mà đại biểu, cử tri trên địa bàn tỉnh quan tâm.

Tại kỳ họp đã có 18 lượt đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chất vấn đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành về 03 nhóm vấn đề: (1) việc nâng cao hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; (2) về công tác quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn, đảm bảo an ninh nguồn nước trong biến đổi khí hậu; (3) công tác phòng chống dịch bệnh Covid19…

Chủ tọa kỳ họp đã kết luận về từng nội dung được chất vấn; đối với những nội dung không chất vấn trực tiếp tại kỳ họp, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành liên quan đã gửi báo cáo giải trình bằng văn bản đến Chủ tọa kỳ họp và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn, làm cơ sở để các ban, các tổ, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri biết, giám sát việc thực hiện của các cơ quan chức năng.

III. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng xem xét, thông qua Báo cáo giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giữa hai kỳ họp và quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền

1. Tiếp tục phát huy vai trò giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét các báo cáo giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và thông qua các nghị quyết: (1) Về kết quả giám sát việc thực hiện Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và chất lượng hệ thống Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh; (2) Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 280/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2.Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền:

Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với Ông Nguyễn Ngọc Thu, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Ông Trần Văn Hùng, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Nguyễn Hữu Giang, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (do nghỉ hưu); Ông Phạm Ngọc Vinh, nguyên Giám đốc Sở Tài chính, và Ông Nghiêm Xuân Cường, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp (do chuyển công tác khác); miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Pháp chế khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Triệu Đức Hương (do nghỉ hưu).

Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với Ông Nguyễn Hồng Dương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Trần Như Long, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Ông Trần Văn Lâm, Giám đốc Sở Tài chính; Ông Nguyễn Văn Công, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

IV. Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và thông qua nghị quyết

 Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã bày tỏ sự thống nhất cao và biểu quyết thông qua 27 nghị quyết (Danh mục Nghị quyết đính kèm). Trong đó có nhiều nghị quyết về kinh tế - xã hội, về cơ chế chính sách nhằm phát triển kinh tế -xã hội trong năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2025, đáng chú ý:

(1) Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Quảng Ninh.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, với mục tiêu tổng quát: Huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. Xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc.

Đồng thời xác định 16 chỉ tiêu cụ thể về kinh tế, xã hội và môi trường. Theo đó: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 10%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 10.000 USD; Cơ cấu kinh tế 2025: Công nghiệp – xây dựng 49-50%, Dịch vụ 46-47%, nông lâm nghiệp 3-5%; hàng năm giữ vững vị trí nhóm đứng đầu cả nước về các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI; Tỷ lệ giảm nghèo duy trì mức giảm trung bình 0,08%/năm; Đến hết năm 2023 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 100% đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải rắn sinh hoạt đô thị và các xã đảo, các xã có hoạt động du lịch, dịch vụ bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt trên 99%; Giữ tỷ lệ che phủ rừng đạt 55% và nâng cao chất lượng rừng….

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

 (2) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Trên cơ sở báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, thông qua Nghị quyết về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, với mục tiêu tổng quát: Tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng cao, phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm... với 11 chỉ tiêu cụ thể về kinh tế, xã hội và môi trường. Theo đó, Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng trên 10%; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn không thấp hơn 51.000 tỷ đồng; giữ vững vị trí nhóm đứng đầu cả nước về các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI; Tỷ lệ giảm nghèo duy trì mức giảm trung bình 0,09%/năm; Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải rắn sinh hoạt đô thị và các xã đảo, các xã có hoạt động du lịch, dịch vụ bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt trên 96,5%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 55% và nâng cao chất lượng rừng...

(3) Nghị quyết về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2021. Theo đó, thực hiện miễn giảm giá vé thu phí cho Khách Du lịch đến các điểm tham quan và tham quan lưu trú vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, Khu di tích danh thắng Yên Tử từ ngày 01/01 đến 31/12/2021, cụ thể: Giảm 100% giá vé thu phí vào những ngày lễ, kỷ niệm và giảm 50% các ngày còn lại trong năm; hỗ trợ 100% chi phí khai thác vận tải công cộng bằng xe buýt chất lượng cao từ cảng hàng không quốc tế Vân Đồn - Hạ Long đến Uông Bí khi vận chuyển hành khách đi trên các chuyến bay đi và đến qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn - Hạ Long...Trị giá gói kích cầu khoảng 500 tỷ đồng.

 (4) Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2021.

Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021, cụ thể:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 51.000.000 triệu đồng, trong đó thu nội địa: 39.000.000 triệu đồng. Thu ngân sách địa phương 32.388.641 triệu đồng, trong đó: Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 30.294.791 triệu đồng; Bổ sung từ ngân sách trung ương: 2.093.850 triệu đồng.

- Tổng chi 32.703.441 triệu đồng, trong đó: Chi đầu tư phát triển: 14.534.200 đồng; Chi thường xuyên: 14.303.161 triệu đồng.

Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất biện pháp cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách nhà nước năm 2021, trong đó: điều chỉnh tỷ lệ phân chia tỷ lệ các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương để đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách tỉnh, cân đối vững chắc của ngân sách địa phương, ưu tiên dành nguồn lực cho phát triển địa phương, nhất là các địa phương khó khăn để đầu tư cho công trình trọng điểm có ý nghĩa an sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của địa phương.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án triển khai trong Kế hoạch đầu tư công ngân sách tỉnh Quảng Ninh năm 2021; Nghị quyết về danh mục các công trình, dự án trọng điểm ưu tiên bố trí vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 nhằm đầu tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, có tính kết nối và lan tỏa vùng, địa phương tạo động lực phát triển phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030) và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021 – 2025)...

Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua một số nghị quyết về cơ chế chính sách nhằm tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ học sinh, sinh viên và chăm lo người yếu thế, như: chính sách hỗ trợ một số đối tượng trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học phí học văn hóa cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với huấn luyện viên, vận động viên, nghệ nhân và Đội bóng chuyền nữ hạng đội mạnh quốc gia tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021 – 2025; quyết định mức phụ cấp, trợ cấp đon vị lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh...

V. Về đổi mới tổ chức kỳ họp

Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới tổ chức kỳ họp có kết quả, rút ngắn thời gian, đọc tóm tắt các báo cáo, tờ trình, dành thời gian thỏa đáng cho các đại biểu thảo luận, không trình bày trực tiếp một số báo cáo (được các cơ quan chức năng chuẩn bị chu đáo gửi đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu). Tiếp tục triển khai ứng dụng phần mềm kỳ họp trên máy Ipad trang bị cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu mời để khai thác tài liệu phục vụ kỳ họp, hạn chế tối đa việc in, gửi tài liệu bằng bản giấy... Thực hiện đăng tải đầy đủ các tài liệu liên quan đến kỳ họp trên website của Tỉnh tại địa chỉ www.quangninh.gov.vn - Banner “Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa XIII”, phục vụ kịp thời công tác tuyên truyền về kỳ họp./.


DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 21, HĐND TỈNH KHÓA XIII

 

(1) Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Quảng Ninh.

(2) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

(3) Nghị quyết về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2021.

(4) Nghị quyết về phân cấp nhiệm vụ chi phát triển, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021- 2025 tỉnh Quảng Ninh.

(5) Nghị quyết thông qua danh mục các dự án, chương trình trọng điểm ưu tiên bố trí vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.

(6) Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2021.

(7) Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019.

(8) Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án triển khai trong Kế hoạch đầu tư công ngân sách tỉnh Quảng Ninh năm 2021.

(9) Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.

(10) Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh. 

(11) Nghị quyết về việc thông qua biên chế khối đảng, đoàn thể; quyết định giao biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2021.

(12) Nghị quyết về một số cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025.

(13) Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học phí học văn hóa cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021 - 2025. 

(14) Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ một số đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021 - 2025.

(15) Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025.

(16) Nghị quyết về việc quy định mức phụ cấp, trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(17) Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với huấn luyện viên, vận động viên, nghệ nhân và Đội bóng chuyền nữ hạng đội mạnh quốc gia tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021 - 2025.

(18) Nghị quyết thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất và chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh đợt 4 năm 2020.

(19) Nghị quyết thông qua danh mục cơ sở nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thị xã Đông Triều, thành phố Uông Bí và huyện Vân Đồn.

(20) Nghị quyết về việc sửa đổi, điều chỉnh Nghị quyết số 119/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (đối với quy hoạch mỏ cát san lấp tại phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái).

(21) Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh.  

(22) Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và chất lượng hệ thống Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

(23) Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 21 Hội đồng nhân dân tỉnh.

(24) Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XIII; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 280/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(25) Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(26) Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(27) Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

 

 

Quỳnh Trang - TTBCXB


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 951
Đã truy cập: 1206630