Hội nghị Viên chức – Người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2021

23/12/2020 14:00

Sáng ngày 23/12/2020, tại thành phố Hạ Long, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh (Trung tâm) tổ chức Hội nghị Viên chức – Người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Trung Tiến – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông dự và chỉ đạo Hội nghị

Đ/c Trần Bích Vân – Giám đốc Trung tâm phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức - người lao động năm 2020; Báo cáo tổng kết hoạt động của Công đoàn Bộ phận Trung tâm 2020, Báo cáo Tài chính năm 2020 của đơn vị.

Công đoàn bộ phận Trung tâm đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động VCNLĐ thực hiện tốt các phong trào thi đua. Góp phần từng bước nâng cao được chất lượng công việc. Bên cạnh đó công đoàn tích cực việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thường xuyên chăm lo đời sống cán bộ công đoàn viên và người lao động. Ban chấp hành công đoàn bộ phận phối hợp với lãnh đạo đơn vị, tranh thủ sự chỉ đạo Chi bộ, sự phối hợp chặt chẽ với Phân đoàn Trung tâm đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ cơ bản và các chương trình hành động của công đoàn đã đề ra. Quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Trong năm qua, CBVCLĐ của Trung tâm đoàn kết, cùng nhau cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, hành chính, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của cấp trên; tạo dựng và giữ vững uy tín, vị thế của đơn vị. Các đồng chí trong ban lãnh đạo đã lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát, quyết liệt, mạnh mẽ đưa ra những quyết sách chính xác để thực hiện công tác đảm bảo, hiệu quả theo chỉ đạo của cấp trên.

Hội nghị được diễn ra công khai, dân chủ. Cán bộ, viên chức và người lao động của cơ quan đã tích cực tham gia thảo luận, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện quy chế, quy định, nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời đề xuất, kiến nghị bổ sung các quy chế: Làm việc, Dân chủ, Chi tiêu nội bộ và quy định chấm điểm KPI áp dung tại IDC.

Hội nghị, thay mặt Trung tâm, đồng chí Phùng Thế Phương - Chủ tịch công đoàn bộ phận đã chính thức phát động phong trào thi đua trong toàn Trung tâm, kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức phát huy truyền thống yêu nước, ra sức thi đua đạt thành tích tốt nhất, cao nhất, góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, cùng nhau chung sức đồng lòng, xây dựng Trung tâm ngày càng phát triển.

Trước đó, Trung tâm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Theo báo cáo tổng kết những kết quả đạt được trong năm 2020 và phương hướng hoạt động trong năm 2021 của đơn vị, năm 2020, Tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu, các hệ thống đảm bảo hoạt động thông suốt, thường xuyên, liên tục. Tuy có xảy ra một số sự cố nhưng được khắc phục kịp thời, trong năm đã thực hiện rà soát và đánh giá tổng thể DC, xác định được rõ các tồn tại hạn chế và giải pháp khắc phục; Các quy trình quản trị, vận hành được xây dựng tạo sự chuyên nghiệp, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Một số nhiệm vụ mới được Sở giao đều tham mưu thực hiện đảm bảo hiệu quả, chất lượng. Hoạt động nghiên cứu ứng dụng và phát triển các sản phẩm dịch vụ của Trung tâm bước đầu đã đạt được kết quả. Các dự án, dịch vụ đang thực hiện theo tiến độ, đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Bước sang năm 2021, Trung tâm xác định chủ đề năm là: ”Đảm bảo an toàn, ổn định hạ tầng Trung tâm tích hợp dữ liệu, sẵn sàng bứt phá trong kỷ nguyên số; Tiên phong ứng dụng và phát triển các sản phẩm Chuyển đổi số” cùng với 09 nhiệm vụ trọng tâm như: Đảm bảo vận hành an toàn ổn định hệ thống tại DC và đảm bảo an toàn thông tin; Tích cực, trách nhiệm và nỗ lực cùng các phòng, đơn vị tư vấn xây dựng Đề án Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh; tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng và khả năng chủ động trong thực thi nhiệm vụ; Phối hợp với các đơn vị chuyên sâu, các trường Đại học phát triển các sản phẩm, dịch vụ của Trung tâm, sẵn sàng cho Chương trình chuyển đổi số tại đơn vị và cung cấp cho các cơ quan, đơn vị trong Tỉnh; Xây dựng phương án tự chủ và thực hiện lộ trình tự chủ.

Đồng chí Nguyễn Trung Tiến – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở mong muốn Trung tâm tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao năm 2021

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Tiến – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ghi nhận công sức đóng góp của CBVCLĐ Trung tâm vào thành tích chung của Sở, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ Sở giao. Trong năm qua Trung tâm đã nhận nhiều nhiệm vụ mới, khó về quản lý nhà nước. Về các hạn chế cần khắc phục trong năm tới, cần quan tâm đến hạn chế về năng lực nguồn nhân lực tại Trung tâm về các mặt có thể, có khả năng, nhận thức và vận dụng kiến thức vào thực hiện nhiệm vụ. Nhất trí với 09 nhiệm vụ đặt ra trong năm 2021 và chủ đề công tác năm, phương châm làm việc. Lãnh đạo Trung tâm chỉ đạo nhiệm vụ sâu sát, cụ thể, bám sát chỉ đạo của cấp trên. Trung tâm cần chuẩn bị về nhân lực, hoàn thiện và bổ sung các quy chế, quy định, quy trình tại IDC trong tình hình mới; cần đưa ra các nhiệm vụ cụ thể trong Chuyển đổi số, duy trì sinh hoạt chuyên đề và xây dựng lộ trình tự chủ phù hợp.

Lĩnh hội, tiếp thu và cảm ơn những phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trung Tiến, đồng chí Trần Bích Vân - Giám đốc Trung tâm cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Sở, ban lãnh đạo Trung tâm hứa sẽ lĩnh hội, tiếp thu ý kiến và hiện thực hóa bằng hành động cụ thể. Đối với 05 hạn chế đã được chỉ ra, Trung tâm xin hứa sẽ có giải pháp cụ thể trong kế hoạch công tác năm 2021 của đơn vị. Với phương châm hành động“Nghĩ lớn, nhìn tổng thể, bắt đầu từ việc nhỏ nhất, không cầu toàn nhưng phải chu toàn”.

Phạm Trang - QnICT


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 935
Đã truy cập: 1206614