QUẢNG NINH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM COVID-19 THEO YÊU CẦU (Thông tin báo chí số 46)

16/02/2021 16:00

* Quảng Ninh triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 khi kết thúc kỳ nghỉ Tết

 Ngày 15/2, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành công văn số 910/UBND-DL1 về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các sở, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 05/01/2021; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 03/02/2021; Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh.

Đồng thời văn bản nêu rõ: Kể từ 00 giờ 00 ngày 16/02/2021, đối với người từ tỉnh ngoài vào Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh bố trí cơ sở cách ly tập trung theo hình thức tự trả phí đối với tất cả người đến Quảng Ninh từ tỉnh Hải Dương và các ổ dịch tại các tỉnh, thành phố khác trong nước (là những khu vực có quyết định phong tỏa hoặc giãn cách xã hội); riêng các phương tiện vận tải hàng hóa đến Quảng Ninh từ các địa bàn trên chỉ cho phép mỗi xe có 1 lái xe được phép vào Quảng Ninh khi có đầy đủ giấy tờ về nhân thân, hàng hóa, khai báo y tế.

Cán bộ, nhân viên, người lao động các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh về các tỉnh, thành phố khác nghỉ Tết có nhu cầu quay lại Quảng Ninh làm việc: yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở, đơn vị tự bố trí phương tiện đón người lao động về cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình (quy định này không áp dụng đối với xe đưa đón công nhân hoạt động thường xuyên theo tuyến cố định). Giao sở Giao thông Vận tải hướng dẫn và tổ chức kiểm tra, xác nhận cho phương tiện hoạt động, đồng thời thông tin đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp biết chủ động triển khai. Ngay khi về Quảng Ninh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải chỉ đạo, tổ chức cho người lao động xét nghiệm COVID-19. Sau khi có kết quả âm tính mới được đi làm trở lại. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan nhà nước: phải xét nghiệm COVID-19 và chỉ được đi làm trở lại khi có kết quả xét nghiệm âm tính.

Đối với các trường hợp đến Quảng Ninh từ các vùng không có dịch: Khi vào Quảng Ninh có giấy chứng nhận xét nghiệm COVID-19 âm tính trong thời gian từ 3-7 ngày trước khi vào tỉnh. Trường hợp không có giấy xét nghiệm, phải thực hiện tự cách ly và theo dõi y tế tại nhà đủ 14 ngày trước khi được phép đi lại, làm việc tại Quảng Ninh. Giao Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo và chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc cách ly.

Đối với người từ Quảng Ninh đi các địa phương khác: Được phép ra khỏi tỉnh Quảng Ninh nhưng nếu quay lại phải thực hiện các nội dung quy định tại đã nêu ở trên.

Tại 12 chốt kiểm soát giáp các tỉnh, thành phố: Áp dụng toàn bộ khai báo y tế điện tử tại các chốt kiểm soát và với mọi người đi qua các chốt trên địa bàn toàn tỉnh. Giao sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với sở Y tế biên soạn biểu mẫu thông tin khai báo cụ thể, thiết thực; Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm tăng cường lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ các sở, ngành, các chốt kiểm soát trong thực hiện khai báo điện tử đảm bảo nhanh gọn thời gian khai báo; khuyến cáo người dân chủ động khai báo y tế điện tử trước để giảm thiểu thời gian qua các trạm kiểm soát. Đồng thời, các chốt kiểm soát hướng dẫn và yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng bluezone. Người qua lại các chốt kiểm soát phải xuất trình đủ chứng minh thư nhân dân, hoặc thẻ căn cước công dân hay giấy tờ tương đương kèm theo sổ hộ khẩu hoặc sổ đăng ký tạm trú (có thể sử dụng bản phô tô).

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các sở, ngành: Giao thông, Công an tỉnh, Y tế và các đơn vị có liên quan tăng cường tối đa nhân lực, thực hiện kiểm soát chặt chẽ tại 12 chốt kiểm soát phòng chống dịch, và trên toàn bộ các khu vực có thể tiếp cận bằng đường mòn, lối mở, bến đò, tàu, thuyền, đường sông, biển... Tuyệt đối không để tình trạng ra/vào tỉnh Quảng Ninh không được kiểm soát. Xử lý nghiêm với hình thức xử lý cao nhất theo qui định của pháp luật đối với mọi trường hợp vi phạm.

Cho phép các trường hợp đặc biệt được lưu thông bình thường (xe cứu thương; xe thực thi công vụ được cơ quan có thẩm quyền cho phép; xe của các cơ quan ngoại giao; xe đưa đón công nhân hoạt động thường xuyên theo tuyến cố định; xe chở lương thực, thực phẩm, hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh, xe đón, chở người hoàn thành cách ly, xe chở người đi tỉnh khác khám bệnh phải có giấy chuyển viện của các bệnh viện có thẩm quyền; xe đón người đi chữa bệnh về phải xuất trình giấy ra viện).

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động bố trí đủ cơ sở cách ly trên địa bàn để đáp ứng đủ yêu cầu cách ly mở rộng, đột xuất; chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm việc tổ chức, giám sát cách ly tại cơ sở cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly. Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở y tế, hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh trong các cơ sở y tế, thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn cho đội ngũ nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà chăm sóc bệnh nhân. Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí chỉ đạo các cơ sở y tế đủ điều kiện xét nghiệm Covid-19 (Bệnh viện tỉnh Quảng Ninh, bệnh viện Bãi Cháy, bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, CDC Quảng Ninh…) tổ chức xét nghiệm dịch vụ theo yêu cầu đáp ứng đầy đủ, nhanh nhất nhu cầu xét nghiệm của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện xét nghiệm trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng, có kiểm soát về giá dịch vụ theo quy định, báo cáo UBND tỉnh và công bố công khai các cơ sở thực hiện dịch vụ trong ngày 16/02/2021 để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.

Về việc quản lý lao động, tổ chức sản xuất sau Tết Nguyên Đán: Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc, Thủ trưởng các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tổ chức cho người lao động thực hiện khai báo y tế và cung cấp cho cơ quan y tế địa phương thông tin lịch sử đi lại, tiếp xúc trong thời gian 14 ngày kể từ ngày đến Quảng Ninh. Người đứng đầu các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện công tác kiểm soát người lao động quay trở lại làm việc và việc tuân thủ mọi qui định về phòng chống dịch bệnh tại đơn vị mình. Chủ tịch UBND cấp huyện, Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh chỉ đạo, tổ chức cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ký cam kết với chính quyền địa phương hoặc Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh. Chỉ các đơn vị đã hoàn thành và đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch mới được phép hoạt động. Chủ tịch UBND các địa phương, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh, thủ trưởng các sở ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất việc tuân thủ các qui định về phòng chống dịch, nếu vi phạm cần có các hình thức xử lý nghiêm khắc nhất và cao nhất, kể cả rút giấy phép hoạt động. Các khu công nghiệp, các công trường xây dựng, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, các cơ quan hành chính nhà nước triển khai ngay các hoạt động làm việc, sản xuất, kinh doanh trong trạng thái bình thường mới; tuyệt đối không được lấy lý do dịch bệnh mà chậm trễ công việc, sản xuất, kinh doanh.

Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến cơ sở, tạm thời không đi tham quan, du lịch, việc riêng ra tỉnh ngoài kể từ ngày 15/02/2021 (mùng 5 Tết); trừ trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị mình. Các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh thực hiện việc tiêu độc, khử trùng, vệ sinh cơ quan, hoàn thành trong ngày 16/02/2021, đảm bảo việc khai xuân an toàn; thường xuyên duy trì việc vệ sinh, khử khuẩn và các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thiết lập và tăng cường hoạt động của các tổ COVID cộng đồng tại các tổ dân, thôn, khu phố. Mỗi tổ từ 2 - 3 người là cán bộ tổ, thôn, khối phố, các đoàn thể, tình nguyện viên tại khu dân cư. Mỗi tổ phụ trách từ 40-50 hộ gia đình và có phân công danh sách hộ gia đình cụ thể; thực hiện việc đi từng ngõ, gõ từng nhà để thống kê, kiểm soát tất cả những người từ tỉnh ngoài đến Quảng Ninh, người Quảng Ninh từ tỉnh ngoài trở về, thực hiện việc khai báo y tế, lịch sử đi lại tiếp xúc. Giao Giám đốc Sở y tế hướng dẫn các địa phương phương pháp hoạt động của tổ COVID cộng đồng, xong trước 17/2/2021.

Công an tỉnh chịu trách nhiệm tổng hợp tình hình người đến từ/ đi qua tỉnh ngoài vào Quảng Ninh, báo cáo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch của tỉnh hàng ngày.

Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, người đứng đầu các cơ sở giáo dục và đào tạo triển khai tối đa việc giảng dạy và học tập trực tuyến; đảm bảo cho học sinh, sinh viên thực hiện tốt chương trình theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Giao Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu, đề xuất báo cáo UBND tỉnh giải pháp đảm bảo học tập đối với học sinh các lớp cuối cấp.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý: Chủ tịch UBND các địa phương chấn chỉnh ngay và chịu trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 09/02/2021, trong đó đặc biệt lưu ý các di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng không đón khách thăm quan; thực hiện các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng nội bộ đảm bảo dãn cách tối thiểu theo quy định; số lượng tập trung không quá 20 người; tiếp tục tạm dừng các hoạt động lễ hội.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh và các sở, ngành có chức năng liên quan thành lập các đoàn kiểm tra để thực hiện việc chấp hành quy định “5K” và các biện pháp phòng chống dịch tại các công sở, cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh trên địa bàn, trong đó tập trung cao độ việc kiểm tra chấp hành quy định trên các phương tiện giao thông công cộng, các trung tâm thương mại, chợ, nơi công cộng, trong các công trường, phân xưởng…; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, quy trách nhiệm; công khai các trường hợp vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổng hợp báo cáo hàng ngày kết quả xử lý vi phạm (qua sở Y tế và Văn phòng UBND tỉnh để báo cáo Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh).

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Chủ tịch UBND các địa phương: Móng Cái, Bình Liêu, Hải Hà tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, siết chặt quản lý toàn tuyến biên giới, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp xuất nhập cảnh không được kiểm soát theo quy định; công tác phòng chống buôn lậu; tăng cường công tác kiểm tra, tố giác, giám sát, nắm bắt thông tin từ cộng đồng dân cư để kiểm soát được các trường hợp người trở về, hoặc có tiếp xúc gần với các trường hợp từ các vùng có dịch.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức thực hiện tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, đảm bảo an toàn phòng chống dịch và tích cực triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu; đảm bảo hoàn thành tốt nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021.

* Quảng Ninh triển khai dịch vụ xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu

Để kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt, làm việc của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, từ ngày 16/2/2021, Quảng Ninh triển khai dịch vụ xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu.

Trước đó, ngày 15/02/2021, Sở Y tế đã có công văn số 622/SYT-KHTC yêu cầu Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Sản nhi tỉnh, CDC Quảng Ninh và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec khẩn trương triển khai dịch vụ xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu từ ngày 16/2/2021, đảm bảo thuận tiện, chính xác đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh và nhu cầu của người dân.

Về giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu, các đơn vị sẽ thực hiện theo giá dịch vụ xét nghiệm đã được Bộ Y tế thông báo tại văn bản số 5834/BYT-KH-TC ngày 27/10/2020 về hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh.

Hiện tại, người dân có thể đến các cơ sở y tế trên để thực hiện xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu.

* Quảng Ninh tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19 mức độ cao

Cùng với các địa phương trong cả nước, Quảng Ninh đang bước vào một mùa xuân mới với khí thế mới và thắng lợi mới. Để một mùa xuân mới vui tươi, trọn vẹn, an toàn, các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 đã và đang tiếp tục triển khai với mức độ cao.

Tại Công ty Than Hòn Gai, thay vì bố trí hàng chục xe chất lượng cao đưa đón công nhân lao động và gia đình về quê ăn Tết như mọi năm, năm nay, Công ty đã phối hợp tuyên truyền, động viên công nhân, người lao động yên tâm ở lại đón Tết nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Theo thống kê, Công ty đã có 1.448 người ở lại đơn vị ăn Tết. Trong đó, công nhân ở tại các khu tập thể là 552 người; công nhân thuê nhà trọ 862 người và 34 người đang ở trong khu cách ly.

Với tinh thần “Không để công nhân nào không có Tết” và "Ðón Tết an toàn trong mùa dịch", Công ty đã chuẩn bị chu đáo với nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo đời sống cho người lao động ở lại. Công ty còn tổ chức phục vụ ăn cho số công nhân ở tại các khu tập thể; hỗ trợ cho công nhân đang thuê nhà ở bên ngoài và đang ở trong khu cách ly mức 80.000 đồng/người/ngày. Riêng từ 30 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết, mỗi công nhân được hỗ trợ suất ăn 250.000 đồng/ngày.

Còn tại Công ty Than Vàng Danh, ngoài số F1 cách ly tập trung do dịch bệnh, Công ty CP Than Vàng Danh có gần 300 công nhân tỉnh ngoài ở lại Quảng Ninh ăn Tết. Trong những ngày Tết vừa qua, toàn bộ số công nhân này đều được chăm lo chu đáo, đầy đủ, ấm cúng. Đặc biệt, Công ty đã tổ chức các hoạt động vui xuân, tham gia trò chơi, giao lưu thể thao... tạo không khí vui tươi cho công nhân song vẫn luôn đảm bảo 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế).

Để đảm bảo an toàn cho người dân, công tác phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục được tăng cường trong những ngày sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán này. Theo đó, tỉnh yêu cầu các đơn vị rà soát, xây dựng phương án, tổ chức đưa đón cán bộ, công nhân viên từ các tỉnh trở lại làm việc ngay sau Tết Nguyên đán. Đối với các cơ quan, đơn vị khi bố trí xe hoạt động vận chuyển đón cán bộ công nhân viên trở lại làm việc, Sở GT-VT sẽ cấp lệnh vận chuyển và lập danh sách công nhân để lái xe cầm theo trong suốt hành trình; yêu cầu lái xe và người ngồi trên xe thực hiện 5K và các quy định của địa phương tại các khu vực đang phong tỏa, cách ly; hợp đồng vận chuyển (đối với phương tiện thuê). 

Quảng Ninh cũng khuyến cáo người dân Quảng Ninh đang ở Hải Dương tiếp tục ở lại để cách ly theo quy định, không di chuyển về Quảng Ninh. Những người về Quảng Ninh từ toàn tỉnh Hải Dương và các ổ dịch khác sẽ bắt buộc phải cách ly y tế tập trung theo hình thức trả phí. Các khu công nghiệp, các công trường xây dựng, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện việc tiêu độc, khử trùng, vệ sinh cơ quan, đảm bảo việc khai xuân an toàn cũng như chấp hành quy định 5K.

Năm nay, các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí đầu năm tại các địa điểm công cộng, tập trung đông người, tập trung từ 20 người trở lên đã được dừng lại. Nhiều di tích, cơ sở thờ tự... trên địa bàn cũng tạm đóng cửa. Như Khu Di tích quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông (TP Cẩm Phả), một địa điểm thu hút rất đông du khách vào dịp đầu năm, đã tạm dừng không đón khách vào tham quan trong khi di tích từ ngày 9/2 cho đến khi có thông báo mới; đồng thời, đóng cửa toàn bộ các khu vực thờ tự.

Tại một số di tích đang mở cửa, cơ quan chức năng đã huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị y tế cần thiết, triển khai đồng bộ các biện pháp, tích cực phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tập trung cao độ, đảm bảo an toàn cho người dân, du khách trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Tại Khu di tích danh thắng Yên Tử, Ban Quản lý Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử và Công ty CP Phát triển Tùng Lâm đã tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh như treo pano, đặt các màn hình lớn với thông điệp phòng, chống dịch tại các địa điểm công cộng trong toàn khu vực. Đồng thời, trang bị hơn 10 máy đo nhiệt độ để kiểm soát tất cả du khách; kiểm tra thân nhiệt từ xa; trang bị dung dịch xịt tay sát khuẩn, bổ sung thêm tủ thuốc đặt tại các điểm thường trực trên dọc tuyến hành hương; các trạm sơ cấp cứu được tăng cường bác sĩ, y tá, bổ sung thuốc, dụng cụ y tế nhằm đảm bảo điều kiện để phòng, chống dịch. Các điểm chùa, bến xe, nhà ga, hệ thống cabin cáp treo, nơi ở và làm việc của người lao động các đơn vị, nhà hàng, cơ sở kinh doanh tại di tích được phun thuốc khử trùng.

Tạm gác lại những hoạt động không cần thiết, niềm vui riêng và mong muốn cá nhân, mỗi người dân bằng ý thức, trách nhiệm, thái độ hãy thực hiện tốt 5K để trở thành là những chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh.

* Ngày 16/02/2021, trên địa bàn tỉnh phát hiện thêm 01 ca nhiễm mới là F1 liên quan đến ổ dịch Hải Dương đã được cách ly tập trung tại Đông Triều từ ngày 06/02

Theo báo cáo của Sở Y tế, từ 18h00 ngày 15/02/2021 đến 12h00 ngày 16/02/2021, trên địa bàn tỉnh phát hiện thêm 01 ca nhiễm mới là F1 liên quan đến ổ dịch Hải Dương đã được cách ly tập trung tại Đông Triều từ ngày 06/02, lấy mẫu lần 1 và lần 2 âm tính, lần 3 ngày 16/2 dương tính, hiện tại BN sức khỏe ổn định, đang được chuyển đến BV Việt Nam – Thụy Điển, Uông Bí điều trị.

Lũy tích đến thời điểm hiện tại, Quảng Ninh có 60 ca dương tính, trong đó: 55 BN đang điều trị tại Quảng Ninh; 02 BN đã chuyển BV NĐTW cơ sở Đông Anh; 03 BN đủ tiêu chuẩn ra viện đã xuất viện.

- Tình hình truy vết: Tính đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện điều tra, truy vết được tổng số 104.233 (Liên quan ổ Vân Đồn: 38.310; Liên quan ổ Hải Dương: 65.923).

- Tình hình cách ly:

+ Số ca dương tính đang điều trị tại Quảng Ninh: 53 ca (25 ca đang cách ly điều trị tại bệnh viện số 2; 27 ca đang cách ly điều trị BV Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí; 01 ca đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi).

+ Số đang cách ly tại các cơ sở y tế: 154, trong đó: Bệnh viện số 1: 4, Bệnh viện số 2: 30, Bệnh viện số 3: 24, Bệnh viện VN-TĐ-UB: 29, còn lại cách ly tại các cơ sở khác.

+ Số đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung: 1.210.

- Tổng số xét nghiệm:

+ Số mẫu diện rộng tại cộng đồng (từ ngày 07/02/2021) đã thực hiện xét nghiệm: 60.719 (Dương tính: 0; Âm tính: 60.677; Chờ kq: 42). Trong đó: Đông Triều: 28.335 (Dương tính: 0; Âm tính: 28.335; Chờ kq: 0); Hạ Long: 14.995 (Dương tính: 0; Âm tính: 14.995; Chờ kq: 0). Còn lại là các địa phương khác.

+ Số mẫu ổ dịch đã thực hiện xét nghiệm: 53.870.

+ Liên quan ổ Vân Đồn: 14.572 (dương tính: 21, âm tính: 14.551); Liên quan ổ Hải Dương: 39.298 (dương tính: 39, âm tính: 39.259).

+ Kết quả xét nghiệm: dương tính: 60 (trong đó: Hạ Long: 09; Đông Triều: 32 (trong đó 01 BN làm tại than Vàng Danh - Uông Bí); Vân Đồn: 18; Cẩm Phả: 01); âm tính: 53.810./.

 

 

 

Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ: Đồng chí Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, số điện thoại: 0913 394 689.

Quỳnh Trang - TTBCXB


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 467
Đã truy cập: 1177327