GIỮ VỮNG ĐỊA BÀN AN TOÀN, ỔN ĐỊNH TRONG TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI ĐỂ THỰC HIỆN BẰNG ĐƯỢC MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG (GRDP) 2 CON SỐ VÀ TĂNG THU NGÂN SÁCH TƯƠNG ỨNG VỚI MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG (Thông tin báo chí số 54)

24/02/2021 16:00

* Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: "Giữ vững địa bàn an toàn, ổn định trong trạng thái bình thường mới để thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng (GRDP) 2 con số và tăng thu ngân sách tương ứng với mục tiêu tăng trưởng"

Ngày 23/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung bàn bạc, cho ý kiến về các giải pháp bổ sung, hoàn thành kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý I/2021 và năm 2021.

Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 301/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021, trên cơ sở dữ liệu đánh giá những mặt thuận lợi, những khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh chịu tác động, ảnh hưởng của dịch COVID-19, tỉnh đã xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2021. Quý 1/2021, Quảng Ninh phấn đấu tốc độ tăng trưởng (GRDP) tăng 9,2%. Thu NSNN đạt 11.615 tỷ đồng. Cả năm 2021, tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 10,1%. Trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,5%; công nghiệp - xây dựng tăng 10,3%; dịch vụ tăng 11,5%; thuế sản phẩm tăng 8,9%. Thu ngân sách nhà nước đạt 53.700 tỷ đồng. Tổng khách du lịch ước đạt 10 triệu lượt; Tổng vốn đầu tư xã hội 93.936 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát, bổ sung các nhiệm vụ để hoàn thành được mục tiêu tăng trưởng quý I/2021 và cả năm 2021.

Tại cuộc họp, trên cơ sở nhận diện các dư địa phát triển của Quảng Ninh vẫn còn rất lớn, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ngành, địa phương thống nhất cao chủ trương không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng (GRDP) và thu ngân sách của cả năm 2021 đã đặt ra mà chỉ điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra. Bởi mặc dù, trong cuối tháng 1 vừa qua, trên địa bàn tỉnh ghi nhận số ca mắc COVID-19 lớn nhất trong cộng đồng từ trước tới nay do biến thể mới của vi rút gây ra với tốc độ lây lan nhanh, nhưng chỉ trong vòng một tuần, tỉnh đã hoàn toàn kiểm soát được tình hình, chặn đứng đà lây lan của chủng mới vi rút SARS-CoV-2, giảm thiểu các ca nhiễm mới, dập tắt hoàn toàn ổ dịch tại Vân Đồn và khóa chặt ổ dịch Đông Triều. Đây là yếu tố tiên quyết để tỉnh tiếp tục thực hiện thành công “mục tiêu kép” của năm 2021. Các cấp, ngành, địa phương cũng bày tỏ rõ sự quyết tâm lớn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu tăng trưởng (GRDP) và thu ngân sách trong quý I cũng như trong năm 2021, nhất là tại các địa phương xuất hiện một số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Chỉ đạo nội dung này, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Hiện nay, dư địa tăng trưởng và cơ hội phát triển nhanh, bền vững KT-XH của Quảng Ninh đang rất lớn. Đồng thời, từ nền tảng thành tựu 35 năm đổi mới, 10 năm qua, của giai đoạn 2016-2020 và đặc biệt là việc thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” năm 2020 cùng với niềm tin lớn của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư; hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược, hiện đại, đồng bộ đang hoàn thành; đội ngũ cán bộ hội tụ bản lĩnh, trình độ, năng lực, kinh nghiệm… Đây là những yếu tố thuận lợi góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng, thu ngân sách của tỉnh năm 2021.

Trên tinh thần kiên trì, nhất quán với mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra đầu năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải đề cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương tới tận thôn, khu trong việc giữ vững thành quả chống dịch COVID-19 để thực hiện mục tiêu giữ vững địa bàn an toàn, ổn định trong trạng thái bình thường mới để thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng (GRDP) 2 con số và tăng thu ngân sách tương ứng với mục tiêu tăng trưởng. Hằng tháng, các đồng chí Tỉnh ủy viên phải báo cáo tình hình công tác trong tháng với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy với những đề xuất, kiến nghị cụ thể. Trong đó, tập trung 6 nội dung trọng tâm, gồm: Việc thực hiện công tác chống dịch; mục tiêu tăng trưởng, hoàn thành thu ngân sách nhà nước; phát triển văn hóa xã hội, con người, an sinh, phúc lợi xã hội; an ninh quốc phòng; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Riêng việc tháo gỡ các nút thắt thủ tục hành chính, thủ trưởng các sở, ngành liên quan phải có báo cáo riêng về tiến độ thực hiện theo chỉ đạo từ cấp trên hoặc do người dân, doanh nghiệp, tổ chức kiến nghị và do báo chí phản ánh.

Đối với mục tiêu trong quý I/2021, đang có những điều kiện thuận lợi để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng theo đúng kịch bản là 9,2%. Bởi hiện nay, khu vực nông-lâm-thủy sản đang phát triển ổn định, nhất là nuôi trồng thủy sản, trồng rừng gỗ lớn. Do đó, cần phải xây dựng quy hoạch, chính sách hỗ trợ phù hợp tạo sự phát triển bền vững.

Đối với công nghiệp-xây dựng cũng là khu vực trụ cột để xác định hoàn thành cả tăng thu, tăng trưởng. Ngành Than phải tận dụng triệt để cơ hội an toàn về dịch bệnh trong trạng thái bình thường mới và thị trường đang có tín hiệu khả quan để đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh. TKV phấn đấu năm nay sản xuất đạt trên 40 triệu tấn than nguyên khai tại Quảng Ninh, còn Tổng Công ty Đông Bắc là 6 triệu tấn. Ngoài ra, phải chủ động tháo gỡ nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy nhiệt điện; thúc đẩy công nghiệp chế biến chế tạo ở lĩnh vực điện tử, dệt may, sản phẩm công nghệ cao với các thương hiệu hàng đầu như Foxconn.

Đối với lĩnh vực xây dựng, đây là khu vực có dư địa phát triển lớn kể cả dự án đầu tư công, đầu tư tư và hợp tác công-tư. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cần tiếp tục tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, động lực; khởi công khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, khu du lịch, dịch vụ phức hợp cao cấp Vân Đồn và các dự án động lực tại địa bàn các KCN, KKT. Đối với 14 dự án có nhà thầu, chủ đầu tư nhưng chưa triển khai, chậm nhất trong quý II/2021 phải khởi công. Đối với dự án tiếp tục chậm tiến độ, vi phạm pháp luật phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Còn với 16 dự án đã có chủ trương nhưng chưa lựa chọn được các nhà đầu tư, phải hoàn thành thủ tục trong quý II/2021 gắn với các địa bàn để có thể kiểm đếm công việc hàng tháng.

Đối với khu vực du lịch, dịch vụ, tận dụng từng cơ hội an toàn trong trạng thái bình thường mới ở từng địa bàn để nhanh chóng phục hồi du lịch với các hoạt động phù hợp. Xây dựng lại kịch bản riêng và có gắn trách nhiệm với các địa phương. Còn với lĩnh vực thuế, sản phẩm, tận dụng tối đa từ thị trường bán buôn bán lẻ, thương mại điện tử. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thiện kịch bản thu ngân sách của từng địa phương, từng sở, ngành chức năng, nhất là kế hoạch đầu tư, tài chính, tài nguyên môi trường, xây dựng, công thương, nông nghiệp, cục thuế, hải quan, ban quản lý khu kinh tế... theo thẩm quyền, phê duyệt và tăng cường giám sát.

Song song với đó, tập trung tháo nút thắt về lao động sau Tết cho ngành Than và các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ; thủ tục hành chính liên quan tới quy hoạch, đất đai, môi trường; công tác giải phóng mặt bằng; đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu lâu dài; vật liệu san lấp và bãi thải mỏ, mỏ đất. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ làm việc với các nhà đầu tư lớn để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc.

Riêng về đầu tư công năm 2021, tiếp tục phát huy hiệu quả từ kinh nghiệm điều hành như năm 2020 gắn với tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, kỷ cương, kỷ luật tài chính ngân sách. Quý I/2021 phải hoàn thành dứt điểm thủ tục đầu tư; 6 tháng đầu năm giải quyết ít nhất 50% kế hoạch vốn; đến ngày 30/9 giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021.

Cũng trong buổi họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương trích quỹ dự phòng ngân sách tỉnh để ủng hộ tỉnh Hải Dương 4 tỷ đồng phòng, chống dịch COVID-19.

(Thông tin chi tiết được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh tại địa chỉ: https://quangninh.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=96984)

* Quảng Ninh đề nghị sớm được sử dụng vắc xin phòng chống dịch COVID-19

Ngày 06/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản số 786/UBND-DL1 đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế quan tâm xem xét ưu tiên cho tỉnh Quảng Ninh được tổ chức mua vắc xin phòng ngừa COVID-19 sớm nhất để triển khai ngay công tác tiêm phòng cho toàn dân, trước mắt là các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch của ngành y tế, lực lượng vũ trang, lực lượng đảm bảo an ninh năng lượng…

Tại cuộc họp ngày 24/2 của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống COVID-19 và các địa phương trong toàn quốc, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo: HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 326/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 quy định một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trong đó rà soát điều chỉnh các nhiệm vụ chi, tiếp tục giảm 10% chi thường xuyên, tăng dự phòng ngân sách lên mức tối đa 4% trên tổng chi ngân sách địa phương tạo nguồn lực dự phòng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, thiên tai, dịch bệnh khác và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Đồng thời, tiếp tục hạn chế tối đa mua sắm tài sản, cắt giảm chi phí hội họp, đào tạo, thăm quan học tập kinh nghiệm, cắt giảm các nhiệm vụ chi và không ban hành các chế độ, chính sách mới chưa thật sự cần thiết, cấp bách.... Từ đó dành nguồn lực cùng với các nguồn lực hợp pháp khác (tối thiểu 500 tỷ đồng) để sẵn sàng cho việc mua vắc xin phòng ngừa COVID-19 và triển khai tiêm phòng cho toàn dân trên địa bàn tỉnh.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của BCĐ phòng chống dịch cấp tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương, đơn vị, đến ngày 24/2/2021, tất cả các địa bàn trong tỉnh đã truy vết, khoanh vùng, cách ly tập trung hoàn toàn các F1. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã kiểm soát hoàn toàn các ca bệnh F0 liên quan đến 2 ổ dịch tại Sân bay Vân Đồn và Chí Linh, Hải Dương. Lũy tích từ ngày 27/01/2021 đến 12h00 ngày 24/2/2021, Quảng Ninh có 61 ca dương tính phát hiện tại tỉnh, 01 ca dương tính sau điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Hải Dương, trong đó: 33 BN đang điều trị tại Quảng Ninh; 02 BN đã chuyển BV NĐTW cơ sở Đông Anh; 27 BN đã khỏi bệnh (trong đó có 19 BN còn ở lại BV số 2 để theo dõi).

 (Thông tin chi tiết được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh tại địa chỉ: https://www.quangninh.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=97007))

Sở TTTT Quảng Ninh gửi kèm:

(1) Nghị quyết số 326/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh quy định một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

(2) Văn bản số 786/UBND-DL! Ngày 06/02/2021 của UBND tỉnh về việc đề nghị cho tỉnh Quảng Ninh sớm được sử dụng vắc xin phòng chống dịch COVID-19.

* Ngành Y tế Quảng Ninh tích cực, chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, theo phương châm “3 trước, 4 tại chỗ” và tôn chỉ “Vì sức khỏe người dân, sự an toàn của du khách; xây dựng Quảng Ninh là địa điếm an toàn, thân thiện” do tỉnh Quảng Ninh đề ra, ngay từ rất sớm, Ngành Y tế Quảng Ninh đã tích cực phối hợp với các Sở, ngành và BCĐ các địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: (1) Chủ động chuân bị trước các điều kiện đảm bảo hậu cần; (2) Tăng cường tuyên truyên nâng cao ý thức người dân trong phát hiện, phòng chống dịch bệnh; (3) Khẩn trương truy vểt, xác minh, lập danh sách tất cả các trường hợp đến, lưu trú tại địa phương có dịch bệnh đã trở vê địa phương; (4) Mở rộng phạm vi đối tượng xét nghiệm; thực hiện xét nghiệm sàng lọc sớm băng Test nhanh và Realtime-PCR cho các nhóm đôi tượng có nguy cơ cao; (5) Kiện toàn, duy trì sẵn sàng các đội đáp ứng nhanh để điều tra, khoanh vùng, xử lý triệt để 0 dịch; (6) Hướng dẫn chuyên môn cho các cơ sở cách ly tập trung; (7) Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; Tăng cường sàng lọc, phân luồng, phân loại bệnh nhân, kiểm soát người vào cơ sở y tế ngay từ cổng vào; Tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, quản lý chât thải lây nhiễm; Điều trị cách ly cho những trường hợp có dấu hiệu sốt, ho, khó thở và có yếu tố dịch tễ tiếp xúc ca bệnh hoặc đến từ vùng dịch; (8) Yêu cầu các cơ sở y dược tư nhân thực hiện nghiêm việc ghi nhận thông tin của người bệnh khi đến khám hoặc mua thuốc điều trị, phối hợp Trạm y tế cập nhật, xử lý các trường hợp cần thiết; (9) Thực hiện phòng chống dịch đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày; (10) Chỉ đạo các đơn vị y tế phối hợp rà soát, sàng lọc sức khỏe toàn dân. Theo đó, mặc dù được đánh giá là tỉnh có nguy cơ cao trước sự xâm nhập của dịch bệnh và đã phát hiện 23 ca dương tính với SARS-CoV-2 từ những người nhập cảnh, nhưng trong suốt cả năm 2020 tỉnh Quảng Ninh không có trường hợp nào lây nhiêm trong cộng đồng.

Đặc biệt, trong tháng đầu năm 2021, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh đợt 3 khi phát sinh ổ dịch tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và ca bệnh tại sân bay Vân Đồn, Ngành Y tế Quảng Ninh đã phối hợp chăt chẽ với các Sở, Ngành, địa phương gấp rút triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm truy vết thần tốc, triệt để người tiếp xúc, đồng thời tăng cường năng lực và mở rộng phạm vi xét nghiệm sàng lọc người tiêp xúc, người có yếu tố nguy cơ trong cộng đông và trong các cơ sở y tê; nâng cao năng lực thu dung, điều trị cách ly đối với bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2, quyết tâm giành lại địa bàn an toàn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo cho người dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 an toàn.

Ngành Y tế đã (1) thiết lập 03 Bệnh viên dã chiến với tổng số 1.200 giường bệnh cùng đầy đủ trang thiết bị, nhân lực, đồng thời củng cố khu điều trị cách ly tại tất cả các bệnh viện, trung tâm y tế có giường bệnh; (2) Điều động, tăng cường gần 1.000 nhân viên y tế, 08 xe cứu thương chi viện, hỗ trợ các địa phương tổ chức truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, vận chuyển bệnh nhân; (3) Nâng cao năng lực xét nghiệm cho 6 cơ sở xét nghiệm, đạt công suất trên 10.000 mẫu đơn/ngày và trên 50.000 mẫu gộp/ngày; (4) Trong đợt dịch bùng phát lần thứ 3, toàn tỉnh đã thực hiện điều tra, truy vêt được tổng số 104.233 người (Liên quan ổ Vân Đồn: 38.310; Liên quan ổ Hải Dương: 65.923), (5) Thực hiện xét nghiệm cho tổng số 53.870 lượt người liên quan đến 2 ố dịch Hải Dương, Vân Đồn (trong đó đã phát hiện có 61 ca dương tính: 57 ca là người tiếp xúc thông qua truy vết, 04 ca thông qua sàng lọc diện rộng trong cộng đông tại Đông Triều). Ngoài ra, đã triển khai xét nghiệm diện rộng cho 71.612 lượt người tại các địa phương khác và xét nghiệm dịch vụ cho 26.134 lượt người (đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện trường hợp dương tính qua xét nghiệm diện rộng và xét nghiệm dịch vụ); (6) Đã tổ chức điều trị cách ly cho tổng số 5.454 người nhiễm va nghi nhiễm, trong đó có 62 bệnh nhân nhiễm Covid-19 (61 ca phát hiện tại Quảng Ninh và 01 ca được phát hiện, điều trị tại tỉnh Hải Dương). Hiện tại đã có 29 bệnh nhân khỏi bệnh, đủ tiêu chuẩn ra viện. Không có trường hợp nào tử vong.

Với việc triển khai thần tốc, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp và sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, địa phương trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đến nay tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Các ổ dịch trong cộng đồng đã hoàn toàn được khống chế.

(Sở TTTT gửi kèm báo cáo số 713/BC-SYT ngày 23/02/2021 của Sở Y tế Quảng Ninh về kết quả thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của ngành Y tế)

* TX Đông Triều: Thêm 20 công dân hoàn thành cách ly trở về gia đình

Sáng 24/2, Cơ sở cách ly số 4 tại Quảng Ninh GATE (xã Bình Dương, TX Đông Triều) đã làm thủ tục cho 20 công dân hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày trở về gia đình.

Đến thời điểm kết thúc cách ly, 20 công dân được xét nghiệm 4 lần âm tính với Covid-19, đảm bảo sức khỏe trở về gia đình. Trong thời gian 14 ngày cách ly, các công dân được bảo đảm đầy đủ nhu yếu phẩm sinh hoạt cần thiết; bảo đảm suất ăn theo tiêu chuẩn 80.000 đồng/người/ngày và được khám, theo dõi sức khỏe, kiểm tra thân nhiệt 2 lần/ngày; đồng thời, thực hiện nghiêm ngặt các quy định trong cách ly phòng dịch. Sau khi về gia đình, các công dân tiếp tục giám sát sức khỏe tại nhà theo quy định.

Đến thời điểm này, TX Đông Triều đã có gần 1.600 công dân hoàn thành thời gian cách ly được trở về với gia đình.

(Thông tin chi tiết được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh tại địa chỉ: https://www.quangninh.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=97000)

* Tín hiệu vui từ hoạt động xuất nhập khẩu đầu năm

Bước sang năm 2021, mặc dù dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhưng hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) trên bịa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Điều này là một tín hiệu vui cho các doanh nghiệp khi đang đứng trước nguy cơ thiếu nguyên liệu đầu vào, thiếu nguồn lực lao động, thiếu chuyên gia, hàng hóa bị tồn đọng trước những diễn biến của dịch bệnh như hiện nay. Để giữ được nhịp tăng trưởng, duy trì ổn định, Quảng Ninh đang tập trung đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho hoạt động XNK, nhằm đảm bảo thông suốt cho chuỗi hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn.

Chủ động xây dựng các giải pháp

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, XNK kết hợp với kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại các cửa khẩu, Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ, đưa hoạt động XNK qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đi vào ổn định.

UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch. Cùng với đó, xây dựng và triển khai thực hiện quy trình phòng, chống dịch đối với vận chuyển hàng hóa XNK, XNC của phương tiện và người điều khiển phương tiện để áp dụng tại các cảng biển, cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính trên địa bàn tỉnh và Lối mở cầu phao tạm Km3+4 phường Hải Yên, trên nguyên tắc tạo thuận lợi, đẩy nhanh hoạt động thông quan hàng hóa XNK, đồng thời đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, với vai trò nòng cốt, Sở Công Thương đã tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động XNK tại các cửa khẩu; thường xuyên cập nhật những quy định mới trong hoạt động XNK của các thị trường, đặc biệt là những thị trường tiềm năng (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc...) để thông tin, nắm bắt khó khăn, tham mưu tỉnh kịp thời có những giải pháp tháo gỡ cho doanh nghiệp, nhằm đảm bảo thực hiện chỉ tiêu về kim ngạch XNK.

Chủ động nghiên cứu nhu cầu thị trường Trung Quốc trong thời điểm hiện nay và sau khi hết dịch để tham mưu những giải pháp xúc tiến thương mại, có kế hoạch cung ứng, tìm kiếm thị trường cho các sản phẩm của tỉnh; tập trung đẩy mạnh kim ngạch XNK hàng hóa của tỉnh sang Trung Quốc; bổ sung tìm kiếm thị trường ngoài Trung Quốc để tiêu thụ sản phẩm và cung ứng nguồn nhân lực phục vụ sản xuất hàng hóa.

Cục Hải quan tỉnh cũng tập trung nâng cao hiệu quả công tác giám sát quản lý về hải quan, hỗ trợ doanh nghiệp, nhằm tạo những điều kiện tốt nhất cho hoạt động XNK của doanh nghiệp trong tình hình mới. Trung tuần tháng 1/2021, tại TP Móng Cái, Cục Hải quan tỉnh đã tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp có hoạt động XNK hàng hóa qua các cửa khẩu đường bộ trên địa bàn tỉnh để tập trung trao đổi những vướng mắc liên quan đến việc triển khai khai báo thông tin hàng hóa nhập khẩu trước khi đến cửa khẩu đường bộ.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện lấy mẫu trên bao bì sản phẩm để xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch bệnh Covid-19, nhất là thực phẩm đông lạnh.

Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, việc đảm bảo thắt chặt các biện pháp phòng dịch tại cửa khẩu luôn được quan tâm và thực hiện triệt để. Theo ghi nhận tại tại Cửa khẩu cầu Bắc Luân II (TP Móng Cái), một trong những cửa ngõ giao thương tấp nập nhất giữa Việt Nam với thị trường Trung Quốc và Đông Bắc Á, để đảm bảo duy trì ổn định hoạt động XNK, công tác kiểm dịch vẫn đang tiếp tục được duy trì nghiêm ngặt, nhất là đối với đội ngũ lái xe vận chuyển giao nhận hàng hóa qua hai bên cửa khẩu.

Tất cả đều được thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế, theo dõi sức khỏe và xét nghiệm COVID-19 1 lần/tuần để đảm bảo không có yếu tố lây lan dịch. Cùng với đó, tại các khu vực kiểm tra hàng hóa tập trung, tất cả người ra vào đều yêu cầu bắt buộc phải đo thân nhiệt. Việc phun khử trùng, tiêu độc đối với hàng hóa, kho bãi, phương tiện cũng được thực hiện 2 lần/ngày. Đồng thời, các phương án để duy trì hoạt động tại đây khi tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp hơn cũng đã được xây dựng...

Còn tại Bình Liêu, nơi có hơn 43km đường biên giới, có cửa khẩu Hoành Mô, điểm thông quan Đồng Văn, nhiều đường mòn, lối mở... nhiệm vụ phòng, chống dịch cũng luôn được địa phương hết sức chú trọng thông qua việc tăng cường, siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát và chủ động phòng dịch. Các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu là cán bộ Ban Quản lý cửa khẩu, Biên phòng, Hải quan, kiểm dịch y tế quốc tế... đều đeo khẩu trang nghiêm túc, tại các trạm đều trang bị nước rửa tay sát khuẩn.

Tất cả người, phương tiện ra, vào khu vực cửa khẩu đều được đo thân nhiệt, khai báo thông tin y tế, kiểm tra sức khỏe... Việc thông quan hàng hóa, kiểm soát dịch bệnh đối với phương tiện chở hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam được thực hiện theo quy trình chặt chẽ.

Những tín hiệu vui

Những giải pháp hiệu quả trên đã có tác động và thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động XNK ngay trong tháng đầu tiên của năm 2021. Mới đây, thông tin từ Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, trong ngày đầu tiên thông quan sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán (18/2), hoạt động XNK hàng hóa tại các cửa khẩu thuộc TP Móng Cái đã bắt đầu sôi động trở lại. Đã có hơn 200 phương tiện vận chuyển hơn 4.700 tấn hàng hóa XNK qua Cửa khẩu cầu Bắc Luân II và Lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên.

Cụ thể, tại Lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên có 143 phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu thông quan, ước đạt 3.500 tấn hàng, chủ yếu là các sản phẩm thủy sản đông lạnh, hoa quả, bột sắn... Còn tại Cửa khẩu cầu Bắc Luân II có 63 phương tiện vận chuyển hàng hóa XNK thông quan, ước đạt 1.200 tấn hàng, các sản phẩm chủ yếu là hàng sợi, linh kiện điện tử, hàng gia công...

Theo thống kê từ Hải quan TP Móng Cái, tính từ ngày 18 đến 21/2, đơn vị đã làm thủ tục cho 236 tờ khai, kim ngạch XNK đạt 23,2 triệu USD, thu NSNN đạt 3,3 tỷ đồng. Đây là kết quả rất tích cực trong những ngày đầu năm mới khi nền kinh tế vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh gây ra...

Tính đến hết tháng 1, trên địa bàn tỉnh có hơn 500 doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK; cơ quan hải quan đã làm thủ tục cho gần 7.000 tờ khai, kim ngạch XNK đạt trên 900 triệu USD. Trong đó, kim ngạch đường bộ đạt trên 282 triệu USD (tăng 19% so với tháng 12/2020); kim ngạch XNK đường biển đạt gần 625 triệu USD (tăng 4% so với tháng 12/2020), số thu NSNN đạt gần 1.000 tỷ đồng (đạt 8% so với chỉ tiêu pháp lệnh Bộ Tài chính giao là 12.600 tỷ đồng).

Theo đại diện Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái, năm 2021, tình hình dịch Covid-19 vẫn có những diễn biến hết sức phức tạp, tác động chung đến các hoạt động, trong đó có hoạt động XNK. Chính vì vậy, để hoạt động XNK giữ vững được đà tăng trưởng và đảm bảo các chỉ tiêu đã đề ra, Chi cục sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm, trong đó chú trọng việc cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan; triển khai hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý nhằm giảm thời gian thông quan.

Cũng như, chủ động tham mưu, đề xuất với TP Móng Cái, Cục Hải quan tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong XNK hàng hóa qua địa bàn, phát triển dịch vụ logistic, xúc tiến thương mại XNK, đảm bảo an ninh trật tự khu vực cửa khẩu. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các công ty kinh doanh kho, bãi, cảng, để xử lý những vướng mắc cho doanh nghiệp và đặc biệt đảm bảo thực hiện nghiêm mọi biện pháp phòng chống dịch bệnh theo đúng chỉ đạo tại các khu vực giao thương.

Việc tiếp tục duy trì công tác phòng chống dịch, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản cho những tình huống dịch bệnh diễn biến xấu hơn là điều kiện quan trọng để Quảng Ninh duy trì ổn định hoạt động XNK trên địa bàn. Qua đó, đảm bảo được hoạt động lưu thông hàng hóa, đóng góp vào sự phát triển KT-XH chung của tỉnh trong năm 2021.

(Thông tin chi tiết được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh tại địa chỉ: https://quangninh.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=96980)

* Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh ngày 24/02

Theo báo cáo của Sở Y tế, từ 18h00 ngày 23/02/2021 đến 12h00 ngày 24/02/2021, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện thêm ca nhiễm mới. Lũy tích từ ngày 27/01/2021 đến thời điểm hiện tại có 61 ca dương tính phát hiện tại tỉnh, 01 ca dương tính sau điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Hải Dương, trong đó: 33 BN đang điều trị tại Quảng Ninh; 02 BN đã chuyển BV NĐTW cơ sở Đông Anh; 27 BN đã khỏi bệnh (trong đó có 19 BN còn ở lại BV số 2 để theo dõi).

- Tình hình cách ly:

+ Số đang cách ly tại các cơ sở y tế: 129, trong đó: Bệnh viện số 1: 8, Bệnh viện số 2: 52, Bệnh viện số 3: 0, Bệnh viện VN-TĐ-UB: 40, còn lại cách ly tại các cơ sở khác.

+ Số đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung: 402.

- Tình hình xét nghiệm SARS-CoV-2 từ ngày 27/01/2021 đến nay: 152.280 lượt người được làm xét nghiệm. Trong đó:

+ Xét nghiệm Dịch vụ (tính từ 17/02/2021 đến nay): Tổng số lượt người được làm xét nghiệm/tổng số mẫu: 26.707 lượt người/19.277 mẫu. Trong đó: 17.366 lượt người/17.366 mẫu đơn lẻ; 9.341 lượt người/1.911 mẫu gộp. Không có mẫu dương tính.

+ Xét nghiệm diện rộng tại cộng đồng (miễn phí, từ ngày 07/02/2021 đến nay) đã thực hiện xét nghiệm: 71.703 lượt người. Không có mẫu dương tính.

+ Xét nghiệm ổ dịch: 53.870 lượt người.

Liên quan ổ dịch tại Vân Đồn: 14.572 lượt người (dương tính: 21, âm tính: 14.551); Liên quan ổ dịch tại Hải Dương: 39.298 lượt người (dương tính: 40, âm tính: 39.259).

Kết quả xét nghiệm: Dương tính: 61 (trong đó: Hạ Long: 09; Đông Triều: 33; Vân Đồn: 18; Cẩm Phả: 01); Âm tính: 53.809.

- Kết quả điều trị đối với trường hợp F0 đến 12h00 ngày 24/02/2021:

Tổng số trường hợp dương tính (F0) đã và đang điều trị cách ly tại các cơ sở y tế từ ngày 27/01/2021 đến nay có: 61 ca dương tính phát hiện tại Quảng Ninh và 01 ca được phát hiện, điều trị tại tỉnh Hải Dương (Bệnh nhân được tỉnh Hải Dương công bố khỏi bệnh ngày 11/02/2021 và đã được chuyển về cách ly tại nhà ở Đông Triều, tuy nhiên, kết quả xét nghiệm lại lần 2 ngày 19/02/2021 cho kết quả dương tính, hiện đang được cách ly tại BV số 2). Cụ thể:

- Số đã chuyển Bệnh viện Nhiệt đới TƯ cơ sở Đông Anh: 02 bệnh nhân (BN 1553 đang điều trị; BN 1849 đủ điều kiện ra viện).

- Số bệnh nhân F0 đủ tiêu chuẩn ra viện: 27 bệnh nhân (đang theo dõi tiếp tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển: 08; Bệnh viện số 2: 19).

- Số đang còn điều trị cách ly tại các cơ sở y tế: 33 bệnh nhân. Trong đó:

+ Số BN còn có kết quả xét nghiệm Dương tính: 9 BN. (Bệnh viện số 2: 8 BN; Bệnh viện Sản Nhi: 01 BN).

+ Số BN có kết quả xét nghiệm Âm tính một lần: 05 BN (Bệnh viện số 2).

+ Số BN có kết quả xét nghiệm Âm tính hai lần liên tiếp: 15 BN (Bệnh viện số 2).

+ Số BN có kết quả xét nghiệm Âm tính ba lần liên tiếp: 04 BN (Bệnh viện số 2).

 

Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ: Đồng chí Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, số điện thoại: 0913 394 689.

Quỳnh Trang - TTBCXB


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 597
Đã truy cập: 1258818