Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh biên soạn tài liệu tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

25/06/2021 14:00

Ngày 17/6, Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (Bộ Quy tắc). Bộ Quy tắc được ban hành nhằm tạo điều kiện lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Đồng thời, xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam.

Để lan tỏa rộng rãi nội dung các nội dung của Bộ Quy tắc đến với đông đảo người dân sử dụng mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã biên tập nội dung của Bộ Quy tắc theo hình thức Infographic. Trong đó tập trung làm nổi bật nội dung về Quy tắc ứng xử chung và Quy tắc ứng xử cho tổ chức, cá nhân.

Nội dung của Bộ quy tắc đã được tuyên truyền rộng rãi trên hạ tầng truyền thông của tỉnh như Công thông tin điện tử của tỉnh, các công thông tin điện tử thành phần; trên các kênh mạng xã hội do Sở Thông tin và Truyền thông vận hành: DDCI Quảng Ninh, DDCI Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh; kênh Trang Zalo Chính quyền điện tử Quảng Ninh.

Nội dung trọng tâm của Bộ Quy tắc đã được biên tập thành hình thức infographic ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ gửi đến 981.901 tài khoản người dùng Zalo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Hy vọng, Bộ quy tắc sẽ giúp thay đổi mạnh mẽ cách hành xử của người dân trên mạng xã hội từ đó góp phần quan trọng trong việc xây dựng con người Quảng Ninh với đặc trưng Năng động – Sáng tạo – Hảo sảng – lành mạh – Văn Minh – Thân thiện, theo đúng mục tiêu Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 09/3/2018  “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” của Tỉnh uỷ Quảng Ninh.

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh triển khai tuyên truyền rộng rãi nội dung Bộ Quy tắc tắc ứng xử trên mạng xã hội

Thanh Trà, TTBCXB


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 624
Đã truy cập: 1989226