Miễn phí cho một số phương tiện qua trạm thu phí trên địa bàn để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 (Thông tin báo chí số 216)

11/09/2021 17:00

* Miễn phí cho một số phương tiện qua trạm thu phí trên địa bàn để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện các giải pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân, ngày 6/9, UBND tỉnh ban hành văn bản số 6146/UBND-TM6 đồng ý với đề xuất của Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh (trên cơ sở thống nhất với Công ty Cổ phần BOT cầu Bạch Đằng, Công ty Cổ phần BOT Biên Cương) về việc miễn phí có điều kiện cho một số phương tiện qua trạm thu phí trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Công ty Cổ phần BOT cầu Bạch Đằng, Công ty Cổ phần BOT Biên Cương sẽ thực hiện miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện tham gia vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa qua trạm thu phí theo quy định tại Thông tư 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 và Thông tư số 60/2018/TT-BGTVT ngày 21/12/2018 của Bộ Giao thông vận tải; miễn phí đối với các phương tiện chở cán bộ, nhân viên y tế, người tăng cường hỗ trợ vùng dịch, chở người từ vùng dịch về các địa phương; các phương tiện chở cán bộ, người làm việc tại các chốt kiểm dịch do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập và các chốt kiểm dịch do UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo thành lập, cụ thể:

Đối tượng miễn vé dịch vụ sử dụng đường bộ, gồm: Xe làm nhiệm vụ vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa đến những nơi bị thảm họa hoặc đến vùng có dịch bệnh theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp khi có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm. Các phương tiện chở cán bộ, nhân viên y tế, người tăng cường hỗ trợ vùng dịch, chở người từ vùng dịch về các địa phương; các phương tiện chở cán bộ, người làm việc tại các chốt kiểm dịch do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập và các chốt kiểm dịch do UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo thành lập. Các phương tiện chở hàng hóa ủng hộ nhân dân các vùng dịch.

Để được miễn giá vé dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm thu phí, các phương tiện phải đảm bảo các điều kiện theo quy định. Cụ thể: Đối với các phương tiện tham gia vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa; các phương tiện chở cán bộ, nhân viên y tế, người tăng cường hỗ trợ vùng dịch, các phương tiện chở người từ vùng dịch về các địa phương; các phương tiện chở cán bộ, người làm việc tại các chốt kiểm dịch do UBND tỉnh thành lập cần xuất trình giấy tờ liên quan như lệnh điều động, các quyết định,... của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đối với các phương tiện chở hàng hóa ủng hộ nhân dân các vùng dịch cần có văn bản của chính quyền địa phương (UBND cấp tỉnh, huyện, xã) hoặc cơ quan, tổ chức liên minh chính trị (Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh, huyện, xã), tổ chức chính trị-xã hội (Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn lao động, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp tỉnh, huyện, xã), tổ chức xã hội (Hội Chữ thập đỏ các cấp tỉnh, huyện, xã) liên quan đến công tác cứu trợ, nhân đạo; thực tế có chở hàng hoá thiết yếu ủng hộ nhân dân các vùng dịch.

Nếu các phương tiện không đủ 2 yếu tố trên, các đơn vị thực hiện thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đúng quy định.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện ghi chép cụ thể số lượng, biển số, chủng loại phương tiện, lập biên bản từng ca có đầy đủ chữ ký của lãnh đạo trạm, trưởng ca và nhân viên thu phí làm cơ sở để cập nhật vào phương án tài chính của Hợp đồng dự án BOT; đồng thời phải chịu trách nhiệm về tính chính xác về đối tượng được miễn phí.

 (Gửi kèm văn bản số 6146/UBND-TM6 ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh)

* Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP Uông Bí và TX Đông Triều        

Ngày 10/9, tiếp tục chương trình giám sát việc triển khai Nghị quyết 30 ngày 28/7/2021 của Quốc hội, các quy định pháp luật về thực hiện các giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thực hiện giám sát tại TP Uông Bí và TX Đông Triều. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh làm Trưởng đoàn công tác.

Tại TP Uông Bí, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát thực tế điểm cách ly tập trung tại Chùa Ba Vàng; hoạt động của Tổ phòng, chống dịch Covid-19 trong cộng đồng tại khu 3, phường Thanh Sơn và chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại Âu tàu khu Núi Gạt, phường Yên Thanh.

Bám sát nghị quyết số 30 ngày 28/07/2021 của Quốc hội, các quy định pháp luật, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, TP Uông Bí đã thành lập và duy trì hiệu quả Tổ phòng, chống dịch Covid-19 tại 10/10 xã, phường; đảm bảo tổ chức, hoạt động của 3 cơ sở cách ly tập trung hoạt động thường xuyên với công suất thu dung, cách ly phục vụ tối đa 750 người. Đồng thời, sẵn sàng phương án về cơ sở vật chất, nhân lực, lương thực, thực phẩm trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, số lượng người cần cách ly tập trung tăng đột biến, dự kiến lên đến 30.000 người.

Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị TP Uông Bí tiếp tục rà soát công tác chuẩn bị, kịch bản ứng phó trong trường hợp có 30.000 người phải cách ly trên địa bàn. Trong đó, tính toán cụ thể nguồn nhân lực, trang thiết bị y tế, đảm bảo lương thực, thực phẩm trong phòng chống dịch; xây dựng quy trình tiếp đón, giám sát, cách ly y tế và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng làm nhiệm vụ trong các khu cách ly tập trung; thực hiện khoanh vùng, chia nhỏ khu vực cách ly bảo đảm an toàn phòng, chống dịch; tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ phòng, chống dịch bệnh cho các thành viên Tổ phòng, chống dịch Covid-19 trong cộng đồng; động viên, hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ tại các trạm, chốt kiểm soát và Tổ phòng, chống dịch Covid-19 trong cộng đồng; kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp; huy động mọi nguồn lực tham gia công tác phòng chống dịch.

Tại TX Đông Triều, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát thực tế hoạt động các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại cầu Vàng Chua trên quốc lộ 18; chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 thôn Sơn Lộc, xã An Sinh; cảng Bến Cân, phường Mạo Khê; khu cách ly tập trung có trả phí Quảng Ninh Gate.

Quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, thị xã Đông Triều đã huy động được 154 cơ sở cơ bản đủ điều kiện cách ly y tế tập trung, công suất cách ly khoảng 10.000 người. Trong trường hợp vượt quá 10.000 người cách ly, thị xã sẽ thực hiện bố trí cách ly F1 tại nhà. Qua rà soát, toàn thị xã có 8.491 nhà đủ điều kiện cách ly trên 20.000 F1. Nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thị xã sẽ bố trí cách ly toàn bộ gia đình có F1 tại nhà để đảm bảo công tác chống dịch. 

Sau kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị TX Đông Triều tiếp tục phân công công việc cụ thể tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn. Trong quy trình xử lý khu cách ly, thị xã cần phải tính toán phương án bổ sung đảm bảo được đủ các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt cho người được cách ly. Cần đảm bảo các phương án rà soát, vận chuyển, luân chuyển hàng hóa lương thực, thực phẩm và tính toán hợp lý mức tiền ăn đối với các đối tượng cách ly y tế theo quy định. Đồng thời, thị xã Đông Triều cũng cần tập trung kiện toàn các tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng. Chú trọng đến phương án, quy trình kiểm soát tại chốt kiểm soát đảm bảo phân luồng, tránh ùn tắc và có phương án mở rộng thêm khu vực khai báo y tế. Đặc biệt, thị xã cũng cần chuẩn bị tốt cho kế hoạch tiêm phòng vắc-xin trên địa bàn trong thời gian tới.

(Thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh tại link: https://www.quangninh.gov.vn/chuyen-de/dichcorona/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=102469)

* Tình hình dịch Covid-19 tại Quảng Ninh ngày 11/9/2021

Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 11/9/2021 tại Quảng Ninh:

- Số ca mắc mới: 02. Là người nhập cảnh dương tính từ Ả rập xê út về Việt Nam từ 3/9 được cách ly tập trung tại E244 TP Uông Bí. Hiện bệnh nhân đang được đưa về Bệnh viện số 2 cách ly điều trị.

- Số ca đang điều trị: 04.

- Số ca khỏi bệnh: 0.

- Số ca tử vong: 0

  * Tích lũy từ ngày 27/4/2021 đến nay:

- Số ca mắc đến thời điểm báo cáo: 38

- Số ca đang điều trị: 04.

- Số ca khỏi bệnh: 30.

- Số ca chuyển viện: 04 (Chuyển Bệnh viện nhiệt đới trung ương).

- Số ca tử vong: 0

- Kể từ ngày 28/6/2021 đến nay, đã qua 75 ngày không phát hiện ca nhiễm cộng đồng mới trên địa bàn tỉnh.

- Lũy tích số F0 phát hiện tại Quảng Ninh từ đầu vụ dịch đến nay: 123 ca. (57 ca nhiễm nhập cảnh, 66 ca nhiễm cộng đồng)

* Công tác lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2

- Tổng số xét nghiệm trong ngày 11/9/2021: Tổng số: 7.012 lượt người. Trong đó: (xét nghiệm PCR: 6.647 lượt người; Test nhanh kháng nguyên: 365 lượt người).

- Tích lũy xét nghiệm từ ngày 11/8/2021 đến nay: Tổng số: 244.892 lượt người. Trong đó: (xét nghiệm PCR: 219.158 lượt người; Test nhanh kháng nguyên: 25.734 lượt người).

* Công tác tiêm chủng Vắc xin phòng COVID-19

- Tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc-xin đợt 1, đợt 2 cho 17.453 người là những cán bộ tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; ghi nhận 03 trường hợp có phản ứng nặng sau tiêm phòng, được xử trí kịp thời hiện có sức khỏe ổn định, các trường hợp phản ứng nhẹ chủ yếu là đau mỏi người, đau tại chỗ, sốt, sẩn ngứa nhẹ… hiện đã ổn định.

- Tích lũy tiêm vắc-xin đợt 3, đợt 4: 16.796 người (tiêm mũi 1: 13.787 người; tiêm mũi 2: 3.009 người). Số người có phản ứng không có lợi không nghiêm trọng sau tiêm: 2.388; 01 người phản vệ độ III sau tiêm tại TTYT Đầm Hà và 01 người phản vệ độ II sau tiêm tại Bệnh viện Bãi Cháy đã được xử trí kịp thời, hiện sức khỏe đã ổn định.

- Tích lũy tiêm vắc-xin đợt 5: 174.999 người (tiêm mũi 1: 88.928 người; tiêm mũi 2: 86.071 người). Số người có phản ứng không có lợi không nghiêm trọng sau tiêm: 204; 46 trường hợp phản vệ độ II, III sau tiêm (Hạ Long: 07; Hải Hà: 24; Móng Cái: 04; Quảng Yên: 01; Bình Liêu: 08; CDC: 01; BV Bãi Cháy: 01). Các trường hợp trên đã được xử trí kịp thời, hiện sức khỏe đã ổn định.

- Tích lũy tiêm vắc-xin đợt 6: 94.815 người (tiêm mũi 1: 50.774 người; tiêm mũi 2: 44.041 người), trong đó tiêm Vắc xin (Moderna: 88.871 người; Pfizer: 5.944 người). Số người có phản ứng không có lợi không nghiêm trọng sau tiêm: 161; 11 trường hợp phản vệ độ II, III sau tiêm tại (BV Bãi Cháy: 02; BV ĐK tỉnh: 02; Quảng Yên: 02; Hạ Long: 01; Cẩm Phả: 04; ) đã được xử trí kịp thời, hiện sức khỏe đã ổn định.

Tích lũy tiêm vắc-xin đợt 7: 9.247 người (tiêm mũi 1: 132 người; tiêm mũi 2: 9.115 người). Số người có phản ứng không có lợi không nghiêm trọng sau tiêm: 63; 02 trường hợp phản vệ độ II, III sau tiêm tại (Ba Chẽ: 01; Đông Triều: 01) đã được xử trí kịp thời, hiện sức khỏe đã ổn định.

- Tích lũy tiêm vắc-xin đợt 8: 22.499 người (tiêm mũi 1: 4.239 người; tiêm mũi 2: 18.260 người). Số người có phản ứng không có lợi không nghiêm trọng sau tiêm: 338; 01 trường hợp phản vệ độ II, III sau tiêm tại Cẩm Phả đã được xử trí kịp thời, hiện sức khỏe đã ổn định.

- Tích lũy tiêm vắc-xin đợt 9: 2.603 người (tiêm mũi 1: 2.538 người; tiêm mũi 2: 65 người). Số người có phản ứng không có lợi không nghiêm trọng sau tiêm: 02.

- Tích lũy tiêm vắc-xin đợt 10: 14.113 người (tiêm mũi 1: 13.806 người; tiêm mũi 2: 307 người). Số người có phản ứng không có lợi không nghiêm trọng sau tiêm: 53; 01 trường hợp phản vệ độ II, III sau tiêm tại Hải Hà đã được xử trí kịp thời, hiện sức khỏe đã ổn định.

- Ngày 11/9/2021 tiêm vắc-xin đợt 11 cho 1.874 người (mũi 1: 1.782; mũi 2: 92). Tích lũy tiêm vắc-xin đợt 11: 209.818 người (tiêm mũi 1: 209.694 người; tiêm mũi 2: 124 người). Số người có phản ứng không có lợi không nghiêm trọng sau tiêm: 100. 04 trường hợp phản vệ độ II, III sau tiêm tại (Cẩm Phả: 01; Đông Triều: 01; Bệnh viện tỉnh: 02) đã được xử trí kịp thời, hiện sức khỏe đã ổn định.

Tổng cộng đã tiêm vắc xin phòng chống COVID-19 đến nay (Đợt 1-11): 562.343 mũi (mũi 1: 401.351; mũi 2: 160.992). Số người được tiêm 01 mũi: 240.359 người; Số người được tiêm 02 mũi: 160.992 người.

Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ: Đồng chí Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, số điện thoại: 0913 394 689.

Quỳnh Trang - TTBCXB


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 317
Đã truy cập: 2486194