Hướng dẫn cài đặt và ký số trên Hệ thống Chính quyền điện tử (Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành)

11/08/2022 11:17

Để ứng dụng hiệu quả chữ ký số trong gửi, nhận văn bản điện tử hoàn toàn trên môi trường mạng, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố triển khai cài đặt và ký số trên Hệ thống Chính quyền điện tử (Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành) của tỉnh.

Qua 8 năm triển khai thực hiện việc trao đổi văn bản điện tử sử dụng chữ ký số và 04 năm thực hiện tăng cường việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính và phát triển Chính quyền điện tử theo Chỉ thị số 02/CT-TTG ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, trên 100% các đơn vị trong hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp tỉnh của tỉnh đã được cấp phát chứng thư số tổ chức chuyên dùng Chính phủ và đã chủ động, tích cực triển khai sử dụng trong trao đổi văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh giúp công tác quản lý, điều hành, phối kết hợp giữa các cấp, các ngành trong tỉnh được thực hiện thuận tiện, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, giảm thời gian gửi nhận văn bản và các chi phí hành chính khác; nâng cao hiệu quả công việc, tăng tính công khai minh bạch trong quản lý, điều hành; góp phần tích cực trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử.

Hình ảnh video hướng dẫn

 Nhằm tăng cường việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, phát triển và nâng cao mức độ Chính quyền điện tử nhằm “Đưa việc sử dụng hệ thống Chính quyền điện tử, chữ ký số trở thành quy định bắt buộc gắn với quy trình cụ thể trong tham mưu; việc trình, duyệt và ký phát hành văn bản hoàn toàn trên Hệ thống Chính quyền điện tử và sử dụng chữ ký số cá nhân, cơ quan để ký trực tiếp trên Hệ thống”, Sở Thông tin và Truyền thông đã biên soạn video hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số trên Hệ thống Chính quyền điện tử, được đăng tại Cổng thông tin điện tử thành phần Sở Thông tin và Truyền thông, chuyên mục “Hướng dẫn nghiệp vụ”, mục “Trung tâm CNTT-TT” tại địa chỉ https://sttvtt.quangninh.gov.vn để các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham khảo, thực hiện.

Video: https://youtu.be/CQF48K2Dw3s

Phạm Trang - QnICT


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 648
Đã truy cập: 2298810