Thông báo mời thầu nhiệm vụ Vận hành Trung tâm Tích hợp dữ liệu tại tầng 4 tòa nhà VNPT

09/12/2022 08:56

Triển khai Quyết định số 216/QĐ-STTTT ngày 14/11/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ Vận hành Trung tâm Tích hợp dữ liệu tại tầng 4 tòa nhà VNPT. Ngày  24/11/2022 Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh đã thực hiện đăng tải Thông báo mời thầu các gói thầu thuộc nhiệm vụ Vận hành Trung tâm Tích hợp dữ liệu tại tầng 4 tòa nhà VNPT trên Hệ thống đấu thầu điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ: https://muasamcong.mpi.gov.vn với thông tin như sau:

(1) Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Gia hạn các phần mềm bản quyền cho các thiết bị, hạ tầng kĩ thuật, hệ thống mạng, hệ thống an ninh bảo mật.

- Giá gói thầu: 1.799.663.000 đồng.

- Nguồn vốn: nguồn kinh phí vận hành Trung tâm THDL tỉnh năm 2022 (Theo Quyết định số 59/QĐ-STTTT ngày 15/4/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phân bổ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2022).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2022.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.

- Thời gian đăng tải TBMT: ngày 07/12/2022.

- Thời gian đóng/mở thầu: 19 giờ 00 phút ngày 17/12/2022.

(2) Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Mua sắm linh kiện, vật tư thay thế, thiết bị.

- Giá gói thầu: 112.906.000 đồng.

- Nguồn vốn: nguồn kinh phí vận hành Trung tâm THDL tỉnh năm 2022 (Theo Quyết định số 59/QĐ-STTTT ngày 15/4/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phân bổ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2022).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2022.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.

- Thời gian đăng tải TBMT: ngày 24/11/2022.

- Thời gian đóng/mở thầu: 10 giờ 00 phút ngày 13/12/2022.

(Thông tin chi tiết gói thầu đăng tải tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn)

Để lựa chọn nhà thầu có năng lực, đảm bảo các quy định hiện hành, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh trân trọng kính mời các nhà thầu tham gia các gói thầu thuộc nhiệm vụ Vận hành Trung tâm Tích hợp dữ liệu tại tầng 4 tòa nhà VNPT.

Trân trọng./.

 

Sở TTTT


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 853
Đã truy cập: 2192254