Thông báo mời thầu gói thầu số 4 Mua sắm linh kiện, vật tư thay thế, thiết bị nhiệm vụ Vận hành Trung tâm Tích hợp dữ liệu tại tầng 4 tòa nhà VNPT

15/12/2022 15:17

Triển khai Quyết định số 216/QĐ-STTTT ngày 14/11/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ Vận hành Trung tâm Tích hợp dữ liệu tại tầng 4 tòa nhà VNPT. Ngày  24/11/2022 Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh đã thực hiện đăng tải Thông báo mời thầu gói thầu số 04: Mua sắm linh kiện, vật tư thay thế, thiết bị thuộc nhiệm vụ Vận hành Trung tâm Tích hợp dữ liệu tại tầng 4 tòa nhà VNPT trên Hệ thống đấu thầu điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ: https://muasamcong.mpi.gov.vn với các thông tin như sau:

Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Mua sắm linh kiện, vật tư thay thế, thiết bị.

- Giá gói thầu: 112.906.000 đồng.

- Nguồn vốn: nguồn kinh phí vận hành Trung tâm THDL tỉnh năm 2022 (Theo Quyết định số 59/QĐ-STTTT ngày 15/4/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phân bổ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2022).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2022.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.

- Thời gian đăng tải TBMT: ngày 24/11/2022.

- Thời gian đóng/mở thầu: 16 giờ 30 phút ngày 19/12/2022.

(Thông tin chi tiết gói thầu đăng tải tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn)

Để lựa chọn nhà thầu có năng lực, đảm bảo các quy định hiện hành, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh trân trọng kính mời các nhà thầu tham gia gói thầu số 04: Mua sắm linh kiện, vật tư thay thế, thiết bị thuộc nhiệm vụ Vận hành Trung tâm Tích hợp dữ liệu tại tầng 4 tòa nhà VNPT.

Trân trọng./.

 

Sở TTTT


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 593
Đã truy cập: 2108668