Đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

01/11/2023 13:02

Thực hiện Quyết định số 3504/QĐ-UBND, ngày 30/11/2022 về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thời gian qua TP Hạ Long đã triển khai tổ chức thực hiện với quyết tâm đưa bộ quy tắc thành cẩm nang hướng dẫn cách ứng xử nơi công cộng, đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Hạ Long. Qua đó, xây dựng hình ảnh TP Hạ Long văn minh, thân thiện, hiện đại và đáng sống, góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Hạ Long cho hôm nay và mai sau.

g

Cán bộ phường Hồng Hải, TP Hạ Long xuống các khu phố để tuyên truyền về Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Để triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử được đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, thành phố đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, các phòng ban, đơn vị liên quan cùng 33 xã, phường trên địa bàn tổ chức phát động và ký cam kết thi đua thực hiện Bộ quy tắc. Các nội dung thi đua được gắn với việc thực hiện đạo đức công vụ, văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị. Tại các xã, phường bộ quy tắc được thực hiện gắn với tiêu chí danh hiệu “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Thôn văn hóa”, “Khu phố văn hóa”, “Gia đình văn hóa”...

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin TP Hạ Long, cho biết: Việc cam kết thực hiện bám sát với 4 chương, 23 điều theo Bộ quy tắc ứng xử được áp dụng cho các tổ chức, cá nhân sinh sống, làm việc, công tác, học tập, tham quan trên địa bàn. Trong đó, quy tắc ứng xử gồm có hai phần chính: Quy tắc ứng xử chung; Những quy tắc ứng xử trong cộng đồng nơi cư trú và tại một số nơi công cộng cụ thể. Trong đó Quy tắc ứng xử chung, gồm: Thượng tôn pháp luật; tôn trọng bản thân và người khác; tôn trọng và bảo vệ môi trường; thân thiện, văn minh, hào sảng; trách nhiệm với bản thân và cộng đồng và những quy tắc ứng xử trong cộng đồng nơi cư trú và tại một số nơi công cộng cụ thể.

Để nội dung bộ quy tắc đến gần nhất với các cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn, công tác tuyên truyền đã được thành phố đẩy mạnh thực hiện với nhiều hình thức. Điển hình như triển khai thực hiện in và phát hành các ấn phẩm quảng bá về Bộ quy tắc ứng xử với nội dung phù hợp với tùng đối tượng và được tóm tắt ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện bằng 3 ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc để tuyên truyền, quảng bá tại các nơi công cộng, cảng tàu, điểm vui chơi, các khu, điểm du lịch, các nhà văn hóa thôn, khu, trường học, các đơn vị lực lượng vũ trang, công sở, xí nghiệp, khách sạn... Cùng với đó, thiết kế hình ảnh hóa một số nội dung dưới dạng biển hiệu, bảng tin để gắn tại các nơi công cộng, công sở, điểm du lịch, khu du lịch để hướng dẫn khách du lịch, cộng đồng dân cư thực hiện các quy định.

Tại phường Hồng Hải, UBND phường đã chú trọng mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, gắn với thực hiện Bộ quy tắc ứng xử. Qua đó, nhiều cách làm hiệu quả được người dân tích cực nhân rộng, đem lại kết quả khả quan. Nổi bật như phong trào tổ chức “Ngày chủ nhật xanh”; các mô hình “Tổ liên gia tự quản về đảm bảo an ninh trật tư”; “Văn hóa ứng xử trong kinh doanh thương mại”... Ông Ngô Văn Cầu, khu 1A, phường Hồng Hải, chia sẻ: Người dân chúng tôi thấy việc đưa Bộ quy tắc ứng xử vào đời sống là hết sức cần thiết để tạo dựng một nền tảng văn hóa ứng xử chung trong cộng đồng. Qua đó, để mỗi người dân đều phát huy vai trò của mình lan tỏa những hình ảnh tích cực, thân thiện, gần gũi, đoàn kết không chỉ trong khu phố mà còn xây dựng một cộng đồng tốt đẹp, văn minh...

Hiện nay, tại các khu dân cư trên địa bàn, nội dung Bộ quy tắc ứng xử còn được lồng ghép vào các chương trình sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp tổ dân, thôn, khu phố, các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, các bộ phận công tác trong các cơ sở kinh doanh du lịch với các hình thức phù hợp. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị, xã hội từ thành phố đến cơ sở, UBND các xã, phường, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn gắn nội dung của Bộ quy tắc ứng xử vào các cuộc thi, chương trình tập huấn, các phong trào và chương trình công tác có liên quan.

Bên cạnh đó, để đảm bảo bộ quy tắc được thực hiện hiệu quả thành phố cũng xây dựng kế hoạch thành lập đoàn kiểm tra hàng năm, tiến hành kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện quy tắc ứng xử gắn với kiểm tra công vụ tại các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường trên địa bàn. Đồng thời, tiến hành sơ kết đánh giá kết quả đạt được, rút kinh nghiệm trong công tác triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử, xây dựng nội dung, kế hoạch năm tiếp theo.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 426
Đã truy cập: 2538741