Tập huấn đánh giá mức độ chuyển đổi số các cấp tỉnh Quảng Ninh năm 2023

02/11/2023 07:55

Ngày 1/11, tại TP Móng Cái, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND TP Móng Cái tổ chức tập huấn đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã tỉnh Quảng Ninh năm 2023 cho 139 học viên là cán bộ, công chức, viên chức phụ trách đánh giá mức độ chuyển đổi số các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố miền Đông gồm: Móng Cái, Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hà, Tiên Yên. 

Tập huấn đánh giá mức độ Chuyển đổi số cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã tỉnh Quảng Ninh năm 2023

Tập huấn đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe chuyên gia, cán bộ tham gia trực tiếp xây dựng Bộ chỉ số chuyển đổi số của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông - Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh phổ biến, quán triệt, giới thiệu tổng quan về Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã; cấu trúc Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã; phương thức, cách đánh giá mức độ chuyển đổi số; trình tự, thời gian đánh giá; phương pháp thu thập tài liệu kiểm chứng phục vụ đánh giá Bộ chỉ số chuyển đổi số năm 2023.

Bộ chỉ số đo lường chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh (QN_DTI) là bộ chỉ số tổng hợp, đo lường mức độ sẵn sàng cho chuyển đối số (theo các khía cạnh thể chế, hạ tầng, nhân lực, đảm bảo an toàn thông tin) và mức độ sâu rộng của việc áp dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong và giữa các cấp hành chính trên địa bàn bởi các tác nhân quan trọng trong nền kinh tế: Người dân, doanh nghiệp và Chính phủ (từ góc độ Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số). Từ đó cung cấp bức tranh toàn cảnh về sự lan tỏa công nghệ đến các hoạt động xã hội, các ngành, lĩnh vực kinh tế và được sử dụng làm “tiêu chuẩn” đo lường chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh, hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách thiết kế, hoạch định các giải pháp, nhiệm vụ về chuyển đổi số phù hợp với tình hình thực tế và các nhóm người dùng khác nhau.

Đồng chí Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh phát biểu tại lớp tập huấn.

Đồng chí Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, phát biểu tại lớp tập huấn.

Qua lớp tập huấn, nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức kiến cơ bản về nội dung, nguyên tắc xây dựng, cấu trúc Bộ chỉ số QN_DTI cũng như trình tự đánh giá, thời gian thực hiện. Cung cấp cho học viên về cách thức thu thập minh chứng, cách sắp xếp minh chứng, phương pháp chấm điểm, cung cấp và gửi số liệu mức độ chuyển đổi số cấp xã, cấp huyện và cấp sở năm 2023; các kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết để trong quá trình tự đánh giá, chấm điểm mức độ chuyển đổi số cho đơn vị. Làm rõ những khái niệm về chuyển đổi số trong Bộ chỉ số QN_DTI được ban hành theo Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Bộ Chỉ số đo lường chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh.

Đồng thời nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, công nghệ số trong thực hiện nhiệm vụ, hoạt động công vụ, nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; triển khai các giải pháp thực hiện hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu trong Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã và hình thành các tài liệu kiểm chứng phục vụ chấm điểm, đánh giá mức độ chuyển đổi số của huyện và cấp xã vào quý IV.

Báo Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 434
Đã truy cập: 2538749