Trang chủ Hoạt động
KIỂM SOÁT VÀ NGĂN CHẶN HIỆU QUẢ 04 NGUỒN LÂY NHIỄM CÓ NGUY CƠ XÂM NHẬP VÀO ĐỊA BÀN, THỰC HIỆN PHƯƠNG CHÂM “PHÒNG” HƠN “CHỐNG” (Thông tin báo chí số 48)
18/02/2021 16: 00:00
Tổ chức tập huấn trực tuyến khai thác sử dụng hệ thống khai báo y tế điện tử
18/02/2021 16: 00:00
RÀ SOÁT, LẤY MẪU XÉT NGHIỆM, GIÁM SÁT SỨC KHỎE NGƯỜI VỀ TỪ HUYỆN CẨM GIÀNG, TỈNH HẢI DƯƠNG (Thông tin báo chí số 47)
17/02/2021 15: 00:00
QUẢNG NINH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM COVID-19 THEO YÊU CẦU (Thông tin báo chí số 46)
16/02/2021 16: 00:00
QUẢNG NINH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐƯA, ĐÓN CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 (Thông tin báo chí số 45)
15/02/2021 15: 00:00
QUẢNG NINH KHÔNG CÓ THÊM CA NHIỄM MỚI TRONG 3 NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA NĂM MỚI (Thông tin báo chí số 44)
14/02/2021 15: 00:00
TẾT ẤM ÁP CỦA THỎ MỎ XA QUÊ (Thông tin báo chí số 43)
13/02/2021 15: 00:00
CÁC ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ TRONG TỈNH ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN 2021 TRONG TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI (Thông tin báo chí số 42)
12/02/2021 15: 00:00
THÔNG TIN BÁO CHÍ SỐ 40 Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Ninh
11/02/2021 20: 00:00
127 NGƯỜI THUỘC DIỆN F1 Ở QUẢNG NINH HẾT THỜI GIAN CÁCH LY, TRỞ VỀ NHÀ ĂN TẾT (Thông tin báo chí số 41)
11/02/2021 14: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 517
Đã truy cập: 1163486