Trang chủ Thông tin - Báo chí - Xuất bản
Tập bài giảng của Đồng chí Lê Văn Nghiêm
09/10/2014 15: 11:02
Dự thảo Quy hoạch BCXB (Sửa lần 5) và Báo cáo giải trình tiếp thu các ý kiến tham gia
10/09/2014 09: 21:19
Quy hoạch Báo chí xuất bản (Bản sửa lần 4)
07/08/2014 09: 19:11
Dự thảo quy hoạch báo chí xuất bản
04/06/2014 16: 14:05
Kết quả tổng hợp rà soát các chuyên mục trên cổng TTĐT thành phần của các cơ quan đơn vị
22/04/2014 15: 21:08
Kết quả tổng hợp rà soát các chuyên mục trên cổng TTĐT thành phần của các cơ quan đơn vị
Một số văn bản báo chí
19/03/2014 08: 12:51
Một số văn bản về thù lao chế độ đọc và quy hoạch báo chí xuất bản
Biểu mẫu hướng dẫn hợp tác truyền thông năm 2013 với các cơ quan báo chí, truyền thông
02/05/2013 17: 36:44
Biểu mẫu hướng dẫn hợp tác truyền thông năm 2013 với các cơ quan báo chí, truyền thông
Mẫu tờ khai đăng ký và giấy chứng nhận thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
08/01/2013 09: 42:46
Mẫu tờ khai đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh và Mẫu chứng nhận thu...
Biểu mẫu thống kê của Đài PTTH tỉnh
11/09/2012 15: 51:27
Các biểu mẫu thống kê ngành báo chí - xuất bản
11/09/2012 14: 00:29
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 597
Đã truy cập: 1198431