Trang chủ Bưu chính viễn thông
Hướng dẫn thẩm định tiêu chí số 8 ngành Thông tin và Truyền thông xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
19/06/2015 16: 35:05
Hướng dẫn cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện theo văn bản số 400/STTTT-BCVT ngày 05/5/2015.
06/05/2015 11: 15:27
Danh sách các trò chơi trực tuyến đã được phê duyệt nội dung, kịch bản đang phát hành tại Việt Nam và Danh mục trò chơi trực tuyến đã ngưng lưu hành
27/03/2015 14: 13:07
Danh sách các đơn vị sử dụng tần số Vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
25/03/2015 11: 01:10
Nội dung bản Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Ninh năm 2020, định hướng đến năm 2030
27/10/2014 09: 50:57
Thông tư 07/2014/TT-BTTTT ngày 25/7/2014 ban hành quy chuẩn quốc gia về chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất.
08/08/2014 14: 40:05
Các thủ tục hành chính “Cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng”
20/06/2014 08: 29:37
Quyết định số 1111/2014/QĐ-UBND ngày 22/6/2014
11/06/2014 14: 22:29
Dự thảo Quy chế Quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng
14/05/2014 09: 12:04
QUY CHẾ Quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên...
Dự thảo lần 2 Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Ninh
21/04/2014 10: 03:22
Bản dự thảo lần 2 Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Ninh giai đoan năm 2015...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 560
Đã truy cập: 1258781