Trang chủ Công nghệ thông tin
Phụ lục Báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
03/02/2015 08: 38:47
Phụ lục Báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Tạm dừng hoạt động hệ thống thư điện tử tỉnh trong 02 ngày (17-18/01/2015)
15/01/2015 14: 23:27
Tạm dừng hoạt động hệ thống thư điện tử tỉnh trong 02 ngày (17-18/01/2015)
Khảo sát tình hình ứng dụng công nghệ thông tin năm 2014
29/12/2014 10: 09:50
Khảo sát tình hình ứng dụng công nghệ thông tin năm 2014
Khảo sát tình hình triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin năm 2014
27/12/2014 15: 15:59
Khảo sát tình hình triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin năm 2014
Đăng ký lộ trình cung cấp Dịch vụ công trực tuyến
24/12/2014 08: 11:16
Hướng dẫn Quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử tỉnh Quảng Ninh
20/11/2014 13: 43:30
Phụ lục Báo cáo tính hình đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2014 kèm theo công văn số 987/STTTT-CNTT ngày 17/11/2014
17/11/2014 10: 34:07
Hướng dẫn sử dụng Chứng thư số
14/11/2014 15: 40:45
Sổ tay giới thiệu Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh
10/11/2014 10: 23:05
Hướng dẫn sử dụng Hệ thống thư điện tử Quảng Ninh
27/10/2014 10: 21:15
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 436
Đã truy cập: 1817473