Trang chủ Công nghệ thông tin
Đăng ký lộ trình cung cấp Dịch vụ công trực tuyến
24/12/2014 08: 11:16
Hướng dẫn Quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử tỉnh Quảng Ninh
20/11/2014 13: 43:30
Phụ lục Báo cáo tính hình đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2014 kèm theo công văn số 987/STTTT-CNTT ngày 17/11/2014
17/11/2014 10: 34:07
Hướng dẫn sử dụng Chứng thư số
14/11/2014 15: 40:45
Sổ tay giới thiệu Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh
10/11/2014 10: 23:05
Hướng dẫn sử dụng Hệ thống thư điện tử Quảng Ninh
27/10/2014 10: 21:15
Báo cáo tình hình đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của đơn vị
22/07/2014 14: 45:09
Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2014
11/06/2014 15: 15:54
Xin ý kiến 02 Quy chế (dự thảo): Vận hành, khai thác và quản lý mạng tin học diện rộng tỉnh Quảng Ninh và Trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
29/05/2014 09: 49:08
Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông
14/05/2014 08: 21:51
Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Thông tin và...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3061
Đã truy cập: 48962704.