Trang chủ Công nghệ thông tin
Bản tin thông báo an toàn thông tin tháng 08/2013: Công bố danh sách điểm yếu ATTT trong nền tảng Microsoft và các biện pháp khắc phục
19/09/2013 10: 33:17
HƯỚNG DẪN ĐẶT VÀ SỬ DỤNG AN TOÀN MẬT KHẨU
19/09/2013 10: 32:31
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ
19/09/2013 10: 27:12
Đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức CNTT năm 2013
29/08/2013 08: 36:18
Công văn về việc đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức CNTT năm 2013
V/v cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT năm 2013
17/05/2013 15: 14:50
Tài liệu phục vụ cuộc họp Hội đồng thẩm định Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh ngày 06/9/2012
04/09/2012 16: 20:43
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định lựa chọn phần mềm quản lý văn bản và điều hành triển khai mở rộng cho các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh
31/07/2012 15: 03:16
Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT năm 2012
29/06/2012 07: 46:58
V/v cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT năm 2012
Đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức CNTT năm 2012
28/05/2012 14: 59:32
Cung cấp số liệu phục vụ nghiên cứu xây dựng chính sách phát triển TT&TT vùng biên giới và đồng bào dân tộc thiểu số
23/05/2012 08: 43:24
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 207
Đã truy cập: 48906731.