Quyết đinh về việc thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021
01/12/2020 11: 30:00
Báo chí đăng tin sai sự thật, mức phạt tăng gấp nhiều lần từ 1/12
01/12/2020 11: 20:00
phát sóng chương trình phát thanh truyền thông giảm nghèo về thông tin, du lịch và văn hóa ứng xử trong trường học năm 2020
26/11/2020 15: 40:00
Thông tư Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
26/11/2020 15: 34:00
Kế hoạch tăng cường triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh
26/11/2020 11: 30:00
Tổ chức Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 (năm 2021).
26/11/2020 11: 20:00
Đào tạo sử dụng hệ thống thư công vụ mới của tỉnh Quảng Ninh
24/11/2020 14: 52:00
Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz”
18/11/2020 15: 22:00
Thông tư 37/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz
18/11/2020 14: 00:00
Ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia⋅
17/11/2020 15: 43:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 171
Đã truy cập: 985182