Bộ TT&TT phát hành bộ tem "Tết Quý Mão 2023 "
05/12/2022 09: 02:00
Thông tư số 18/2022/TT-BTTTT ngày 29/11/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25 MHz đsến 2000 MHz.
05/12/2022 07: 56:00
Thông tư số 22/2022/TT-BTTTT ngày 29/11/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện”.
02/12/2022 16: 00:00
Thông tư số 21/2022/TT-BTTTT ngày 29/11/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng.
02/12/2022 16: 00:00
Thông tư số 17/2022/TT-BTTTT ngày 29/11/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối IoT băng hẹp E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến.
02/12/2022 16: 00:00
Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
01/12/2022 16: 32:00
Tài liệu kèm theo văn tuyên truyền ngày 01.12.2022
01/12/2022 16: 00:00
Sản phẩm tuyên truyền về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng, chống ma túy, tội phạm, mại dâm năm 2022
01/12/2022 09: 49:00
QUYẾT ĐỊNH số 235/QĐ-STTTT ngày 30/11/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nhiệm vụ: Thực hiện chuyên đề tuyên truyền, quảng bá trên Báo Giáo dục và Thời đại năm 2022.
30/11/2022 16: 25:00
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thuộc nhiệm vụ: Thực hiện chuyên đề tuyên truyền, quảng bá trên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam năm 2022
30/11/2022 16: 21:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1013
Đã truy cập: 2051085