Câu hỏi:

Tôi rất cần các ban ngành tư vấn về trồng dược liệu ở vùng nông thôn. Đặc biệt cần Sở Nông nghiệp & PTNT tư vấn hỗ trợ giống cũng như quá trình chăm sóc cây dược liệu. Rất mong được sự hồi đáp, và giúp đỡ từ Sở
Ngày hỏi 26/09/2018

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Công dân: Trần Đức Tú
xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Trả lời:

Đơn vị trả lời: Sở Nông nghiệp và PTNT

Do nội dung kiến nghị của công dân chưa nêu cụ thể phạm vi, đối tượng, địa phương trồng  cây dược liệu vì vậy chưa có cơ sở để giáp đáp chi tiết, cụ thể. Tuy nhiên, để triển khai trồng cây dược liệu ở vùng nông thôn, người dân có thể tham khảo, vận dụng một số nội dung sau:

Về quy hoạch vùng trồng cây dược liệu:

Vùng dược liệu tập trung trên địa bàn tỉnh được quy hoạch tại công văn số 6179/UBND-NLN3 ngày 30/9/2016 về việc chấp thuận phương án quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn Tỉnh. Theo đó:

- Vùng quy hoạch trồng cây Ba kích tại các huyện Hoành Bồ, Vân Đồn, Ba Chẽ, Hải Hà;

- Vùng quy hoạch trồng cây  Hồi tại các huyện Bình Liêu, Hải Hà;

- Vùng quy hoạch trồng cây Sở  tại huyện Bình Liêu;

- Vùng quy hoạch trồng cây Quế tại các huyện Đầm Hà, Ba Chẽ, Hải Hà;

- Vùng quy hoạch trồng cây Trà hoa vàng tại huyện Ba chẽ;

Do vậy người dân cần căn cứ vào quy hoạch vùng trồng cây dược liệu nêu trên để lựa chọn loài cây trồng cho phù hợp với khí hậu, thổ những  và đặc điểm sinh thái của từng loài cây.

Về việc thực hiện các quy phạm, quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc cây dược liệu:

Hiện nay các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có thể áp dụng một số quy trình sản xuất cây dược liệu như:

- Quy trình kỹ thuật trồng cây Đinh lăng, quy trình kỹ thuật trồng cây Nhân trần, quy trình kỹ thuật trồng cây Trà hoa vàng  ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-NN&PTNT ngày 20/01/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành 60 Quy trình kỹ thuật trồng trọt áp dung cho 17 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung của tỉnh Quảng Ninh (sửa đổi bổ sung lần 1); Quy trình kỹ thuật trồng cây ba kích theo hướng hữu cơ; quy trình kỹ thuật trồng cây trà hoa vàng theo hướng hữu cơ ban hành kèm theo Quyết định 106/QĐ-NN&PTNT ngày 20/01/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành 10 Quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ tạm thời áp dụng cho 17 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung của tỉnh Quảng Ninh.

- Một số loài cây thực hiện theo Quyết định số 797/QĐ-SNN&PTNT ngày 17/11/2014 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành các Quy trình kỹ thuật lĩnh vực lâm nghiệp áp dụng cho 17 vùng quy hoạch sản xuất nông nghiệp tập trung của tỉnh Quảng Ninh;

- Một số loài cây dược liệu khác, người sản xuất có thể tham khảo trong các tài liệu: Kỹ thuật trồng một số cây dược liệu do Nhà xuất bản Lao động phát hành năm 2006; Kỹ thuật trồng cây thuốc do Nhà xuất bản Nông nghiệp phát hành năm 2013; Giáo trình kỹ thuật trồng và nhân giống cây dược liệu của Trường Đại học Nông lâm; Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng cây dược liệu tại trang thông tin điện tử Https://hocviennongnghiepvietnam.vn; trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ninh tại địa chỉ www.quangninh.gov.vn.

Về trình tự thủ tục lập dự án hỗ trợ:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các sở: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Khoan học và Công nghệ, Công thương, Tài nguyên và Môi trường ban hành Hướng dẫn liên ngành số 1690/HD-NN&PTNT-KHĐT-TC-KHCN-CT-TNMT ngày 30/5/2017 về việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án sản xuất và hồ sơ thanh toán kinh phí hỗ trợ chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa Nông nghiệp tập trung trên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020 để làm cơ sở triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người sản xuất trên địa bàn tỉnh. Theo đó trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt các dự án hỗ trợ mua giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; Hỗ trợ phát triển sản xuất lâm nghiệp; Hỗ trợ mua vật tư nông nghiệp cho vùng sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ thực hiện theo Phụ lục II ban hành kèm theo Hướng dẫn;

- Ngày 07/12/2016 Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2017-2020. Tại điểm d, khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết quy định: "Người sản xuất triển khai mới hoặc mở rộng phát triển các sản phẩm sản xuất hàng hóa nông nghiệp có lợi thế của tỉnh được hỗ trợ kinh phí mua giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản theo nội dung chi tiết tại Phụ lục III kèm theo Nghị quyết. Theo đó, hỗ trợ tối đo 01 lần cho cả giai đoạn 2017-2020 giống cây dược liệu, cây lâm sản ngoài gỗ khác ở khu vự các xã, thôn đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo là 70%, khu vực còn lại là 50%. Kinh phí hỗ trợ tối đa/dự án đối với cá nhân, hộ gia đình là 100 triệu đồng/lần, tổ hợp tác, trang trại là 150 triệu đồng/lần và doanh nghiệp, HTX là 250 triệu đồng/lần;

- Tại Nghị quyết số 111/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2018-2020. Theo đó nhà nước hỗ trợ tối đa 80% tổng kinh phí thực hiện dự án trồng trọt, không quá 10 triệu đồng/hộ/lần (hỗ trợ giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, máy móc, nông cụ sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch); hộ dân tham gia đối ứng bằng công lao động, phân bón, thức ăn tự sản xuất, vật tư thiết bị tự có,...


Tìm kiếm câu hỏi - theo chuyên mục - từ khóa

Danh sách câu hỏi
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 23762
Đã truy cập: 46376462

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.