Câu hỏi:

Xin cho hỏi năm nay các xã có rừng phòng hộ mà những hộ giao khoán bảo vệ có được chi tra tiền bảo vệ năm 2018 không?
Ngày hỏi 28/09/2018

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Công dân: Tằng Vằn Nhì
Tân Dân, Hoành Bồ

Trả lời:

Đơn vị trả lời: Sở Nông nghiệp và PTNT

 Điều kiện người dân nhận khoán bảo vệ rừng Phòng hộ, đặc dụng được nhận tiền hỗ trợ khoán bảo vệ rừng gồm:

- Địa điểm, diện tích rừng Phòng hộ, rừng Đặc dụng người dân bảo vệ năm trong Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh được UBND tỉnh Quyết định phân bổ kinh phí thực hiện hàng năm;

- Hộ gia đình có đơn đề nghị nhận khoán; Quyết định chỉ định đơn vị, hộ, nhóm hộ nhận khoán, (có danh sách đối tượng nhận khoán kèm theo quyết định chỉ định); Hợp đồng nguyên tắc đã ký với các đối tượng nhận khoán từ đầu năm kế hoạch, hợp đồng khoán bảo vệ theo mẫu hợp đồng tại công văn số 4545/BNN-TCLN ngày 23/12/2013; Biên bản giao, nhận rừng; Trích lục bản đồ khu vực giao khoán tỷ lệ 1/10.000 và một số căn cứ phê duyệt hồ sơ, thanh quyết toán của các cấp có thẩm quyền.

Việc chi trả kinh phí hỗ trợ khoán Bảo vệ rừng:

Thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 và các quy định hiện hành. Kinh phí chương trình thực hiện trong năm ngân sách nào thì được thanh quyết toán trong năm ngân sách đó.

Do vậy đối chiếu với các quy định nêu trên người dân ký hợp đồng khoán bảo vệ rừng năm nào thì được thanh toán kinh phí hỗ trợ của năm đó. Nếu người nhận khoán bảo vệ đã ký hợp đồng ở năm trước, tiếp tục thực hiện ký hợp đồng khoán bảo vệ rừng  trong năm sau sẽ được thanh toán kinh phí hỗ trợ khoán bảo vệ rừng theo quy định.


Tìm kiếm câu hỏi - theo chuyên mục - từ khóa

Danh sách câu hỏi
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 21769
Đã truy cập: 46556790

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.