Câu hỏi:

Tôi muốn hỏi về trình tự, thủ tục, mẫu các văn bản để làm thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên, xin trân trọng cám ơn!
Ngày hỏi 22/04/2019

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Công dân: Phạm Thị Hạnh
Bãi Cháy, Hạ Long

Trả lời:

Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trả lời:  Căn cứ  Điều 202, 204 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/ 2014 và Điều 59 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ, hồ sơ giải thể công ty gồm:

Bước 1- Doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể: (chưa hoàn thành nghĩa vụ của Doanh nghiệp đối với cơ quan Thuế)

        Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể quy định tại Khoản 1 điều 202 Luật Doanh nghiệp, Doanh nghiệp gửi:

1.Thông báo giải thể Doanh nghiệp ( Phụ lục II-24 kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Nội dung: Doanh nghiệp gửi Quyết đinh giải thể đến  phòng Đăng ký kinh doanh );

2. Quyết định giải thể của người đại diện theo pháp luật và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc giải thể doanh nghiệp ;

     Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ.

Bước 2- Doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể: (Đã hoàn thành nghĩa vụ của Doanh nghiệp đối với cơ quan Thuế)

1.Thông báo giải thể DN ( Phụ lục II-24 kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019  của Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Nội dung: Doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể đến  phòng Đăng ký kinh doanh ).

2.Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;

3.Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.

4. Danh sách người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp

5. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có). Trường hợp doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu. Trong trường hợp này, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp được thay thế bằng giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng con dấu đã được cơ quan Đăng ký kinh doanh đăng mẫu dấu trên cổng thông tin doanh nghiệp Quốc gia, doanh nghiệp gửi Thông báo hủy mẫu con dấu ( phụ lục II-10 banh hành kèm theo Thông tư số 02/2019 nói trên)

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản gốc)

Lưu ý: Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp ( nếu có ) Tìm kiếm câu hỏi - theo chuyên mục - từ khóa

Danh sách câu hỏi
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 24247
Đã truy cập: 17539256

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.