Câu hỏi:

Theo quyết định 1232/1999/QĐ-TTG ngày 24/12/1999, Bình Liêu có 7 xã thuộc diện ĐBKK và các xã biên giới trong kế hoạch đầu tư năm 2000 của chương trình 135. Trong đó có 6 xã thuộc diện hỗ trợ đầu tư của Trung ương (Hoành Mô, Vô Ngại, Đồng Tâm, Lục Hồn, Đồng Văn, Tình Húc và 1 xã thuộc diện ngân sách địa phương hỗ trợ đầu tư là xã Húc Động). Theo quyết định 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006, huyện Bình Liêu có 5 xã thuộc diện xã ĐBKK, xã biên giới vào diện đầu tư chương trình phát triển KT-XH giai đoạn 2006 – 2010 (chương trình 135 giai đoạn 2 ). Trong đó, 4 xã thuộc diện ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư (Vô Ngại, Lục Hồn, Đồng Văn, Tình Húc) và xã Húc Động thuộc diện ngân sách địa phương hỗ trợ đầu tư. Công văn số 2245/STC –KHNS1 ngày 27/6/2014 của Sở Tài chính trả lời Phòng Tài Chính – Kế Hoạch Bình Liêu, trong danh sách hướng dẫn như sau: ( trích ) TT. Xã ĐBKK - Thời gian được tính là vùng ĐBKK 1. Húc Động: Từ ngày 08/01/2000 đến 09/12/2013 2. Vô Ngại: Từ ngày 13/08/2006 đến nay 3. Lục Hồn: Từ ngày 13/08/2006 đến nay 4. Đồng Văn: Từ ngày 13/08/2006 đến nay 5. Tình Húc: Từ ngày 13/08/2006 đến nay 6. Đồng Tâm: Từ ngày 10/12/2013 đến nay Xin hỏi: 1. Công văn 2245/STC –KHNS1 ngày 27/6/2014 của Sở Tài Chính hướng dẫn cách tính thời gian được tính là xã thuộc vùng ĐBKK như trên có đúng không? 2. Tôi công tác ở xã Lục Hồn từ ngày 01/08/1998 đến 31/12/2013, thời gian được tính ở vùng ĐBKK như thế nào? Trân trọng cảm ơn!
Ngày hỏi 17/08/2020

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Công dân: Nguyễn Văn Động
Khu Tràng Bạch, Phường Hoàng Quế, Đông Triều, Quảng Ninh

Trả lời:

Đơn vị trả lời: Sở Tài chính

* Sở Tài chính Quảng Ninh trả lời như sau:

- Căn cứ Quyết định số 1232/1999/QĐ-TTg ngày 24/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ "Phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới thuộc phạm vi chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa"; Quyết định này có hiệu lực từ ngày 08/01/2000, hết hiệu lực từ ngày 13/8/2006; theo đó, huyện Binh Liêu có 7 xã trong danh sách các xã đặc biệt khó khăn và các xã biên giới thuộc phạm vi Chương  trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa (gọi tắt là Chương trình 135), trong đó: có 6 xã là xã biên giới (gồm: Hoành Mô, Vô Ngại, Đông Tâm, Lục Hồn, Đồng văn, Tình Húc) và chỉ có 1 xã đặc biệt khó khăn là xã Húc Động. 

- Căn cứ Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã  biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II)" (Quyết định này có hiệu lực từ ngày 13/8/2006, hết hiệu lực từ ngày 10/12/2013); theo đó, huyện Bình Liêu có 5 xã trong danh sách các xã đặc biệt khó khăn trong Chương trình 135 giai đoạn II, gồm: Vô Ngại, Lục Hồn, Đồng văn, Tình Húc, Húc Động.

- Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc "Công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015" (Quyết định này có hiệu lực từ ngày 19/9/2013); theo đó, huyện Bình Liêu có 5 xã trong danh sách các xã thuộc khu vực III vùng DTMN, gồm: Đồng văn, Đồng Tâm, Lục Hồn, Tình Húc, Vô Ngại.

Căn cứ các Văn bản nêu trên, thì thời gian được tính là vùng đặc biệt khó khăn hướng dẫn tại Công Văn số 2245/STC-KHNS1 ngày 27/6/2014 của Sở Tài chính tính đến thời điểm ngày 27/6/2014 (ngày Sở Tài chính ban hành Công văn số 2245/STC-KHNS1 trả lời Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bình Liêu) là đúng. Đối với trường hợp cụ thể của ông Nguyễn Văn Động công tác tại xã Lục Hồn từ 01/8/1998 đến 31/12/2013 thì thời gian công tác ở vùng đặc biệt khó khăn của Ông được tính từ ngày 13/8/2006 đến 31/12/2013.Tìm kiếm câu hỏi - theo chuyên mục - từ khóa

Danh sách câu hỏi
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Cum công trình nhà thi đấu quy mô 5000 chỗ và các công trình phụ trợ ở khu vực Đại Yên, TP Hạ Long bạn có đồng ý với tên gọi là Khu liên hợp thể thao Quảng Ninh?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 3684
Đã truy cập: 48401357

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.