Câu hỏi:

Gia đình tôi có thửa đất số 174, tờ bản đồ 36, với diện tích là 394,8 m2, địa chỉ khu 8 phường Yên Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh ngõ đi của thửa đất gia đình đi ra luôn ngõ đi chung của khu (vì thửa đất gia đình tôi nằm song song sát với ngõ đi chung của khu), nay tôi nên UBND phường để làm thừa kế cho con trai tôi thì UBND phường và Văn phòng đăng ký đất đai thị xã trả lời là không làm được vì không có ngõ đi. Tôi thiết nghĩ không những gia đình tôi nói riêng liền với ngõ mà còn cả những hộ có thửa đất nằm liền với đường liên xã nói trung cũng không thể hiện thì không làm được. Vậy tôi xin hỏi có đúng không
Ngày hỏi 24/10/2023

Lĩnh vực: Tài nguyên Môi trường
Công dân: Nguyễn Văn Tiến
Khu 8, phường Yên Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Trả lời:

Đơn vị trả lời: Thị xã Quảng Yên

Thị xã Quảng Yên trả lời như sau:
Căn cư Điều 4 Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của
UBND tỉnh Quảng Ninh “Ban hành quy định hạn mưu giao đất ở, hạn mưu công nhận đất ở; quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất nông nghiện của hộ gia đình, cá
nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, tại Điểm a Khoản 1 và Khoản 4 quy định:
Điều 4. Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân theo Khoản 2 Điều 143 và khoản 4 Điều 144 Luật Đất đai 2013 (trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ); Khoản 23 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ “Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như sau: “1. Đối với đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: a) Diện tích các thửa đất sau khi tách thửa không nhỏ hơn 45m2, chiều rộng (chiều bám đường) và chiều sâu không nhỏ hơn 4,5m (không kể diện tích lối đi, hệ thống thoát nước, phần diện tích thửa đất nằm trong hành lang an toàn giao thông, hành lang đường ống xăng dầu, hành lang đường điện và hành lang các công trình khác không được phép xây dựng);
“4. Không tách thửa đối với đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất nông nghiệp trong các trường hợp sau: Thửa đất sau khi tách ra không có đường đi vào thửa đất, không có phương án kết nối giao thông, hệ thống thoát nước, kết nối đồng bộ với đường giao thông hiện hữu và chưa thi công hoàn thành đường giao thông, hệ thống thoát nước... phù hợp theo quy định tại Điều 143, 144 Luật đất đai 2013.”
Căn cứ quy định nêu trên, thửa đất sau khi tách ra không có đường đi, không có hệ thống thoát nước thì không đủ điều kiện để tách thửa. Tuy nhiên hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đang tham mưu với UBND tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu, xem xét ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021. Sau khi UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021, UBND thị xã sẽ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã tham mưu triển khai thực hiện theo quy định.
Như vậy, nếu thửa đất của gia đình công dân Nguyễn Văn Tiến đủ điều kiện tách thửa theo quy định của UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND thị xã đề nghị công dân liên hệ với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thị xã để được hướng dẫn thực hiện trình tự, thủ tục tách thửa thừa kế đất theo quy định.


Tìm kiếm câu hỏi - theo chuyên mục - từ khóa

Danh sách câu hỏi
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 37161
Đã truy cập: 61826565

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.