Câu hỏi:

Tôi làm xã đội phó từ ngày 01/9/2001 theo nghị định 35 hướng dẫn pháp lệnh dân quân tự vệ, từ đó đến năm 2003 chính phủ ban hành nghị định số 121/2003 về cán bộ, công chức xã phường thị trấn, chức danh xã đội phó không được đóng BHXH, nhưng chính phủ ban hành nghị định 20/2005 về bảng lương cán bộ công chức lực lượng vũ trang, và theo nghị định số 184/2004 quy định chi tiết pháp lệnh dân quân tự vệ chức danh xã đội phó được hưởng lương với mức 1,86 trình độ trung cấp từ đó đến nay tôi vẫn liên tục công tác đến năm 2011 tôi hợp đồng chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn và năm 2013 tôi được bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn. nhưng thời gian tôi làm xã đội phó từ năm 2003 đến 2011 tôi không được đóng bảo hiểm xã hội, cho tôi hỏi tôi công tác từ xã đội phó đến chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn đến nay không gián đoạn thời gian nào. vậy cho tôi hỏi được cộng nối thời gian đóng bảo hiểm xã hội không?
Ngày hỏi 05/03/2024

Lĩnh vực: Bảo hiểm
Công dân: Nguyễn Đức Nam
UBND thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

Trả lời:

Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phòng Quản lý thu Sổ thẻ - BHXH tỉnh Quảng Ninh có ý kiến trả lời như sau:

Việc thực hiện bảo hiểm xã hội đối với Phó Chỉ huy trưởng quân sự xã (Xã đội phó) được thực hiện theo các văn bản pháp luật về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998; Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003; Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ) và các văn bản pháp luật về dân quân tự vệ (Nghị định số 46/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000; Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004; Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ).

Theo quy định tại các văn bản nêu trên, đối với Phó Chỉ huy trưởng quân sự xã (Xã đội phó) có giai đoạn quy định thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có giai đoạn không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, như sau:

- Trước tháng 11/2003, Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Nghị định số  46/2000/NĐ- CP  ngày 12/9/2000 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/CP ngày 14/6/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh về Dân quân tự vệ; theo đó, Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã là chức danh khác thuộc UBND xã phải tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Nghị định số  09/1998/NĐ-CP  ngày 23/01/1998 của Chính phủ.

- Từ tháng 11/2003 thực hiện Nghị định số  121/2003/NĐ-CP  ngày 21/10/2003 và từ tháng 01/2010 thực hiện theo Nghị định số  92/2009/NĐ- CP  ngày 22/10/2009 của Chính phủ thì Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.  Từ ngày 01/01/2016 trở đi, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc với hai chế độ hưu trí và tử tuất. Như vậy, Phó Chỉ huy trưởng quân sự xã và Phó trưởng Công an xã mà thuộc các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Đối chiếu với quy định trên thì thời gian từ tháng 11/2003 đến năm 2011, ông (bà) làm xã đội phó Ban CHQS thị trấn, không được đóng bảo hiểm xã hội do không thuộc đối tượng theo quy định trên, nên không được cộng nối với thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.
Tìm kiếm câu hỏi - theo chuyên mục - từ khóa

Danh sách câu hỏi
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 20522
Đã truy cập: 65531307

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.